Architektura /

WORKSHOP [06] | ALGORITMUS ZA ORNAMENTEM | Jaký byl?

V polovině března probíhal na FA ČVUT již třetí ročník workshopu Digitální architekt. Podtitulem pro letošní rok byl Algoritmus za ornamentem. Tento námět vybízel k experimentům s procesy, algoritmy a programováním ve skriptovacích jazycích běžných softwarových řešení. Ukázalo se, i pře skeptické ohlasy, že je možné se naučit základním programovacím technikám za několik dní. Při závěrečné prezentaci se objevilo několik projektů, které zdaleka předčily všechna očekávání.

Jaroslav Hulín , 6. 4. 2006

Foto: eArch
První den workshopuUčit architekty programovat není lehký úkol. Ornament se ale ukázal jako velmi vhodný důvod ke psaní kódu. Každý z účastníku rozvíjel již od začátku téma, které mu bylo blízké a které většinou souviselo s nějakým konkrétním problémem při navrhování. Ten ze začátečníků, kdo se nezalekl termínů jako string, integer nebo pole, zjistil, že po úvodních problémech se psaním kódu se každý velmi brzy vrátil k přemýšlení o designu, architektuře a rozvíjení myšlenek pomocí přesně definovaných postupů.Většina účastníků Workshopu [06] neměla s programováním žádné předchozí zkušenosti. Důležitá byla ovšem motivace... a tady pomáhalo letošní zajímavé téma. Už první den napsal skoro každý účastník několik řádek skriptu, který fungoval a se kterým bylo možno dále experimentovat díky zpětné vazbě vizuálních výstupů.Při závěrečné prezentaci se ukázala rozmanitost přístupů každého jednotlivého tvůrce. Zjistili jsme, že pro výuku a rané programátorské začátky se hodí více Visual Basic v AutoCADu než jazyk Maxscript ve 3D Studiu. Pro designéry, kteří už základní programovací znalosti mají, přináší Maxscript ovšem řadu výhod.Lektoři bez výjimky ocenili práci i přístup všech účastníků. Příjemným překvapením byl nabytý rozsah programátorských dovedností některých účastníků i komplexita přemýšlení o procesech a formě. Učit architekty programovat není lehký úkol, ale je to pro další rozvoj naší hybridní profese naprosto nezbytné.Peter Chládek | Od hačkovania po strešnú konštrukciuVo svojom programe na workshope som vytvoril určiteho agenta, ktorému som zadal trasy pohybu pod konštrukciou. Agent sa samozrejme vyhýbal všetkým fyzickým prekážkam. Na základe takto zadefinovaných podmienok sa zastrešenie prispộsobuje pohybu agenta pod zastrešením. Umožňuje to vytvárať nekonečné množstvo variant mutácií designu v závislosti od zadefinovaných podmienok a prekážok, z ktorej si finálny tvar môžeme vybrať.Peter Chládek | doktorand Ústav výtvarné tvorby, FA ČVUTLukáš Svoboda | VariaceKaždý další den „zápasu“ měl prakticky stejný průběh. Po velkém úsilí věnovaném marným pokusům o ovládnutí základních funkcí a formy scriptovacího jazyka stačila krátká korekce a vše začalo fungovat. Následná dětinská radost z každé naprogramovaného objektu nebo jeho pohybu dodala chuť v tom pokračovat. Po pár dnech drobných vítězství nutně prokládaných intenzivním odpočinkem už člověk nemohl programování pustit z hlavy a i divoké sny byly scriptovací, tedy plné „bezvýznamných“ znaků jako „dolar“ a závorky, jež dlouho úspěšné hatili veškeré snahy o jakýkoli výsledek.Lukáš Svoboda | doktorand, FA VUT v Brně Martin Stára | Force field in constructionModelování konstrukce za pomocí silového pole. Využití prostředí na vymodelování optimálního tvaru konstrukce.Martin Stára | student 2. ročníku, FA ČVUT Marek Sivák | Real Time InteractionPak jsem se ponořil hlouběji do helpu (což je opravdu výborná věc, kde brát inspiraci) a naučil se zkrotit i divoké skoky myši a od té doby utíkaly hedry plynuleji. Nahradil jsem hedry lépe vypadajícími kuličkami a celkový výsledek povýšil na simulátor odklížení sněhu. …Marek Sivák | Student 2. ročníku, FA ČVUTWorkshop úspěšně zakončilo osm studentů, je ale zřejmé, že množství inspirace pro další tvorbu načerpali nejen účastníci a lektoři, ale i mnoho lidí, kteří se programovat zatím neodvážili. Je ovšem důležité vědět, co si dnes architekt a designér může dovolit, co všechno ho může při navrhování inspirovat a také zavazovat. Digitální architektura není jedním směrem; co ale všechny digitální architekty spojuje, je zájem o zkoumání oblastí, ve kterých jim může výpočetní síla pomoci k lepší architektuře.
Foto: eArch
Jaroslav Hulín (vlevo) a Marek Sivák hledají společně řešení problému>> WORKSHOP [06] | PREZENTACE VÝSLEDKŮDo třetího ročníku vstoupil v polovině března projekt Digitální architekt. Jarní blok přednášek předznamenal ve dnech 15. až 20. března Workshop[06] | ALGORITMUS ZA ORNAMENTEM. Ornament, který jsme před sto lety opustili kvůli průmyslové výrobě a strojům se dnes naopak díky strojům opět vrací. Není zbytečný ani drahý, je chytřejší. Není definován tahem ruky ani pouhým násobením. Je generován předpisy, algoritmy, a čerpá z nadbytku dat, která se během projektování objevují. A jak to vše dopadlo? Posuďte sami. >>>

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři