Architektura / občanské stavby

Zázemí dětského dopravního hřiště

V roce 2011 byla podle projektu ateliéru Cubespace postavena budova, která přestože je tvořena z modulárního systému, dokáže svou funkci plnit stejně dobře jako klasická stavba. Je důkazem toho, že není určující z čeho se staví, ale kdo stavbu navrhuje a provádí.

Lukáš Peták , 3. 1. 2013

Umístění objektu

Objekt stavby zázemí dětského dopravního hřiště se nachází v areálu Základní školy Glowackého 6, č.p. 555, Praha – Bohnice. Stavba je umístěna podél areálové komunikace při severní straně pozemku, jež vede od technického zázemí školy k venkovnímu hřišti (běžecké dráze) a dopravnímu hřišti. Tato poloha je výhodná z hlediska budoucího plánovaného provozu a také zabezpečení funkce dozoru nad dopravním hřištěm.

Architektonická forma a dispoziční řešení

Stavba je jednopodlažní s plochou střechou. Celkový půdorysný rozměr objektu 9 x 19 m. Obecně má hmota stavby formu kvádru pojednanou dřevěnou trámečkovou fasádou v odstínu šedé. Hlavní architektonický prvek pak tvoří ubírání hmoty v oblasti vstupního prostoru a kolem okenních otvorů. Tato prolomení jsou podpořená kontrastní barevností do oranžova probarvené omítky. Architektonickým záměrem bylo, aby fasáda objektu působila vkusně a zároveň hravým dojmem, jež vhodně reaguje na uživatele stavby – děti.

Hlavní funkcí objektu je vytvořit zázemí pro žáky školy, kteří budou v rámci výuky využívat dopravní hřiště. Tomuto účelu odpovídá i uspořádání jednotlivých prostor. Vstup je řešen bezbariérově, pomocí terénních úprav, z důvodu možnosti využití objektu osobami se sníženou možností pohybu a zároveň pro snadný přístup s koly do skladu. Ten je umístěn v levé části objektu. Ve skladu budou umístěna a servisována jízdní kola půjčovaná žákům, kteří nemají kola vlastní. Ve středu objektu, přímo proti vstupu, je umístěno sociální zařízení. Pravá část objektu je vyhrazena pro šatnu žáků, kancelář správce dopravního hřiště a klubová místnost se zázemím. Toto dispoziční řešení umožňuje také využití objektu in-line bruslaři, kteří také budou mít možnost dopravní hřiště navštěvovat mimo dobu výuky.

Konstrukční řešení

Autorem architektonického návrhu je ateliér Cubespace. Stavba je provedena z modulárního systému využívajícího prefabrikované prostorové stavební elementy. Tento způsob byl zvolen především z důvodu minimalizace stavebních prací v blízkosti objektu školy a pro celkovou rychlost výstavby. Celkový objem stavby je tvořen ze 6 modulů – 2x modul 9000/3000 mm, 2x modul 9000/3500 mm a 2x modul 4900/3000 mm. Výška modulů je cca 3,2m. Jednotlivé moduly jsou po finálním osazení a kotvení na základové konstrukce navzájem svařeny.

Nosná konstrukce modulů je tvořena typovou ocelovou svařovanou konstrukcí, jež je navržena jako prostorová rámová konstrukce. Obalové konstrukce budovy jsou provedeny jako sendvičová konstrukce s tepelně technickými vlastnostmi ve standardu požadovaném zákazníkem.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři