design /

Pod mostem je bál - revitalizace veřejného prostoru

Architektonické štúdio Atrium prispelo do kopy mestských zásahov návrhom Pod mostom Je Bál. Projekt bol oprášený už z dávnejších zásahov, no tentokrát sa pustili do realizačnej práce. Cieľom je priniesť obyvateľom nový rozmer existujúceho priestoru a musí aj fungovať .

Pavol Mészáros , 14. 1. 2014

Urban Interventions a mestský zásah pod mostom

Každá oblasť, región či celá krajina má svoje špecifické postavenie hodnôt, čo sa odráža na každom verejnom priestore. Definujú ho ľudia, ktorí tam žijú, no zároveň samotný priestor – ak chcete, ulica alebo námestie, pasáž či výťah – formuje tých istých ľudí.V období industrializácie, keď bola výstavba podriadená konceptu vládnúceho režimu, bolo v tomto duchu vytvorených množstvo verejných priestorov, existujúce boli zanedbávané. Teraz je ich však potrebné naplniť životom, upraviť a prispôsobiť novým spoločenským potrebám. Európske hlavné mesto kultúry, ktorým sa Košice stávajú, si vyžaduje transformáciu nielen miest, ale aj myslenia jeho obyvateľov, aby dokázali prijať a pochopiť, alebo aspoň rešpektovať nový druh priemyslu, pre ktorý sa tu vytvára potenciál.Obyvatelia očakávajú, že politik vie, čo má pre nich robiť, no bez upozornení a neustálej konfrontácie názorov dochádza k rozporným činom. Dôležité je tiež uvedomiť si postavenie nezávislých odborníkov v spoločnosti, ktoré sa mení rovnako ako celá spoločnosť. Ak sa jej dokážeme otvoriť, môže sa transformovať a my vzájomne obohacovať. Medzi nimi aj architekti, ktorých vzdelanie a pôsobenie im malo dať schopnosti správne navrhovať fungujúci verejný priestor pre konkrétnu lokalitu a skupinu.

Urban Intervention (mestský zásah) je pomenovaním aktívneho vstupu do verejného priestoru. Projekt s názvom Mestské zásahy iniciovala bratislavská dvojica architektov Vallo Sadovský s cieľom upozorniť na problémy verejných priestorov a zároveň ponúknuť aj konkrétne ideové riešenia. Úspešne bol aplikovaný v Bratislave, Prahe a Brne, od roku 2011 sa iniciatívy chytilo košické o.z. UzemnePlany.sk.Pripravili zásahy do Košíc a následne v roku 2012 v spoločnom regióne Košíc a Prešova v spolupráci s prešovským o.z. Urbanika. Hlavný organizátor už pripravuje ďalšie zásahy, tentokrát do Nitry.

Niektoré sa predsa len dostávajú aj do realizácie. Architektonické štúdio Atrium prispelo do kopy mestských zásahov návrhom Pod mostom Je Bál. Projekt bol oprášený už z dávnejších zásahov, no tentokrát sa pustili do realizačnej práce. Cieľom je priniesť obyvateľom nový rozmer existujúceho priestoru a musí aj fungovať. A aby fungoval, musí sa do procesu zapojiť čo najviac ľudí. K spolupráci sa pridala skupina zo SPOTs ako partner projektu, organizátor komunitných centier, ktorý má v Košiciach asi najviac spoločného s aktivizáciou ľudí mimo mestského centra. Začalo sa „kreatívnou deratizáciou“, ako nazvali tvorcovia projektu proces transformácie priestoru pod mostom na sídlisku KVP v Košiciach. Miesto bolo blízke hlavne neprispôsobivým občanom, zapadnuté prachom a odpadom. Spolupráca so SPOTs priniesla cez francúzsku spojku skupinu talianskych dizajnérov Esterni.org. Tí ponúkli spoluprácu Košiciam ako skúsení dizajnéri zvyknutí pracovať vo verejnom priestore s komunitami a vytvárať návrhy a realizácie priamo na mieste. Takto realizovali napríklad revitalizáciu námestia v minuloročnom Európskom hlavnom meste kultúry Guimarães.

Miesto ožilo v priebehu 9 dní tvrdej práce architektov, dizajnérov a všetkých ďalších dobrovoľníkov, ktorí sa pridali. Drevitalizácia vytvorila multi-funkčný open-space, inými slovami výsledok workshopu bol dočasný drevený mobiliár pre aktivovanie priestoru a pre uskutočnenie prvej párty.Festival mal úspešný pútavý záver, 13. júla bola pod mostom skutočná zábava v úplne zmenenom priestore. Atmosféru vynikajúco dotvorili svetelní dizajnéri Haz Lighting pôsobivým osvetlením, videoprojekcia svetových realizácií podobných projektov a hudobné performancie niekoľkých DJov.Vzniknuté veci ostali napospas verejnosti, je teda aj na individuálnych skupinách obyvateľstva, aby začali mať a prejavovať svoj záujem, resp. nezáujem. Medzi nimi aj dodávatelia energie alebo mestská správa.Most je symbolickým spojovníkom. V tomto prípade by mal spájať šport a kultúru, ľudí a mesto, život a ... tvorí strechu. Pôvodným cieľom projektu je vybudovanie lezeckej steny spojenej s pódiom a hľadiskom pre predstavenia či premietanie filmov. Ostáva hľadať ľudí a prostriedky, ktoré ho plne naplnia a transformujú do konečnej podoby, alebo ostane miestom neustálych premien.

Prešovská Urbanika rozbieha podobnú aktivitu svojím spôsobom. Začali s vlastnou revitalizáciou priestoru za elektrárňami v centre mesta. Postupne pridávajú aktivity a čistia územie od nánosov zanedbanosti. Priestor by mal byť ich reprezentačným dejiskom, kde by sa mali aktívne podieľať na neustálej tvorbe programu a inšpirovať tak dianie verejné.Cieľom je vytvorenie parčíka a malého námestia s pridanou hodnotou „ostrovčeka pozitívnej deviácie“ s názvom Urban Oasis. Prvé rozbehnuté aktivity zatiaľ užívali „lúčne prostredie“ a taktiež priestor pod malým mostom.Participatívny dizajn je u nás pomerne novým pojmom a dôležitým procesom v odboroch ako architektúra a urbanizmus. Je to náročný spôsob navrhovania, ktorý si žiada špecifický prístup k tvorbe a práci s ľuďmi, ako aj s architektmi samotnými. Ako sceliť množstvo potrieb a názorov a pritom dosiahnuť esteticky a funkčne hodnotný produkt, zapojiť pritom do kola ľudí čo najrozmanitejšieho zamerania a všetkých dotknutých kategórií. Zvolenie správnej náplne na konkrétne miesto nie je prvoplánové, ale súvisí s náturou prostredia.

Školy, ktoré tu máme, tento fenomén málo podporujú a mohli by podstatne viac viesť študentov ku kolektívnej tvorbe a aj realizácii malých objektov do verejného priestoru – možnosti ich realizácií sa len otvárajú a spoločnosťou vyžadujú. Máme vôbec odborníkov, ktorí takýto spôsob navrhovania dokážu aplikovať?

 • Ateliér: Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.
 • Země: Slovensko
 • Město: Košice
 • Ulice, číslo: Moskovská trieda
 • PSČ: 040 11
 • Suma: 20 000.00
 • Měna: EUR
 • Realizace: 2013
 • Užitná plocha: 1 360.00m2
 • Plocha pozemku: 1 800.00m2
 • Stavební náklady realizovaného projektu: 20 000,- Eur ("drevitalizácia")

Klíčová slova:

Košice veřejný prostor

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři