design /

S designem v kuchyni – cesta k soběstačnosti

Design má pomáhat zvládnout nesnáze; třeba i při vaření zrakově postižených lidí. Sebejistotu při práci v domácnosti získávají lidé s poruchou zraku v nové výukové kuchyni v Praze. Takové kuchyně nemají v Evropě obdobu a v Čechách jsou nyní taková školící střediska hned dvě. Dobře vybavená vzorová cvičná kuchyně může být ve spolupráci s rehabilitačním instruktorem nástrojem v osamostatnění klienta se zrakovým postižením.

Veronika Loušová , 14. 2. 2011

Co je cvičná kuchyň

Lidé s poruchami zraku, zejména při jeho náhlé ztrátě, mívají těžkosti se schopností postarat se o sebe. Začít vnímat předměty každodenní potřeby jinak a zvládat pro zdravého člověka naprosto samozřejmé věci jako je uvaření čaje, jídla, umytí nádobí či rozkrájení dortu… Slabozrací se musí učit využívat deformované vizuální vjemy a každý zlomek svého zrakového potenciálu. A právě vhodné vybavení kuchyní, bytového zařízení a vhodných úprav prostředí mohou toto učení usnadnit. Proto je u těchto lidí součástí rehabilitace nabídka výuky v cvičné kuchyni. V kuchyni se klienti učí od nalévání vody, krájení chleba až po pečení v troubě. V minulém roce se podařilo novou kuchyni se speciálními úpravami pořídit v Tyfloservisu Karlovy Vary. Nyní přišla na řadu Praha. Pro návrh kuchyně byla oslovena designérka Veronika Loušová, která absolvovala v roce 2005 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor Design výrobku. Se svojí diplomovou prací Kuchyně bez bariér - studií kuchyně pro tělesně handicapované a lidi na vozíku, velmi úspěšně nastínila tuto problematiku laické i odborné veřejnosti. Je managerem CZECHDESIGN.CZ, který podporuje český design a provozuje portál o designu.

Nároky od pražského týmu instruktorek pro nácvik sebeobsluhy byly rozdílné než pro kuchyň v Karlových Varech. Kuchyně měla využívat jen nejběžnější materiály a možnosti světlených podmínek bez speciálních typů svítidel. Vznikly tak dvě rozdílné kuchyně, které mohou klienti v rámci ČR navštívit. Už samotná dispozice místnosti je v pražském Tyfloservisu podstatně menší. Není zde možné mít ani běžný stůl, pouze skládací desku. Pracovní plocha musí být dostatečně velká, aby se vedle sebe vešel klient i instruktor, navíc se na malé ploše musí odprezentovat co nejvíce prvků, které by člověku se zrakovým postižením mohly ulehčit práci v kuchyni. Barevné kontrastní řešení a nastavení světla je zásadní pro maximální využití možností zesláblého zraku. Kontrast je dominantou designu cvičné kuchyně. Principem kontrastu je střídání několika barev, tak aby byly předměty vždy v kontrastu k okolí. Barvy jsou navíc rozloženy tak, aby pomáhaly jak při orientaci v celkovém prostoru, tak při orientaci při vaření. V pražské kuchyni je zvolena kombinace ledově modré s čokoládově tmavým bukem doplněná barvou „Cappuccino“ a „Alabastrem“. Slabozraký může vnímat jednotlivé členění skříněk díky zvýrazněným hranám na nábytku. Kontrastní jsou vždy i hrany, použita je žlutá a modrá. Skříňky jsou vyrobeny z lamina. Pracovní deska je záměrně laminátová, jelikož kuchyně v Karlových Varech ji má z umělého kamene. Tento materiál ve velké kuchyni poskytoval možnost mnoha orientačních kontrastních prvků v jednolité hmotě beze spár. Hrana laminátové pracovní desky je z tmavého nákližku, záda kuchyně lemuje tmavý kontrastní pruh. Dřez nebyl zvolen nerezový, jelikož většina předmětů v kuchyni je bílá nebo nerezová, vybrán byl dřez Teka z hnědého tegranitu s odkapovou plochou. V kuchyni si klienti mohou vyzkoušet celou škálu typů úchytek. V kuchyni tak nalezneme zadlabané úchytky, profil zasazený do hrany čela zásuvky, subtilní a dlouhé úchytky převážně od firmy Hettich. Úchytky jsou zejména z eloxovaného hliníku, použity v kontrastním i záměrně nekontrastním řešení. Celovýsuvné kování zásuvek je doplněno systémy pro třídění předmětů. Dna zásuvek jsou opět příkladem pro využití kontrastu, stačí mít tmavé dno a talíře jsou lépe vidět. Otvírání horních skříněk je z hlediska bezpečnosti velice rizikové, pokud použijeme běžné otvírání na panty. Ve cvičné kuchyni se dvířka otvírají směrem nahoru, zvolený skládací výklop od firmy Blum se dokáže zastavit v každé požadované pozici, klient má tak naprostou kontrolu nad dvířky a úchytkou bez kontroly zrakem. Osvětlení kuchyně je pro slabozrakého podstatným rozlišovacím prvkem pro práci. Obecné světlo je doplněno zářivkami nad horními skříňkami, které odrazem od stropu vytváří rozptýlené světlo bez stínů. Pracovní ploch je osvětlena běžně dostupnými zářivkami, které lze samostatně vypínat, a tak díky osazení trubicemi různé chromatičnosti vyzkoušet barevnost, která klientovi vyhovuje nejvíce. Nad dřez, kam dle normy není možné umístit běžnou zářivku, je dáno venkovní světlo s dostatečným krytím proti stříkající vodě. Specialitou je LED reflektor se silným zdrojem světla pro práci nablízko od firmy Černoch. Svítidlo je běžně určené ke strojům, díky rameni s klouby ho lze nastavit do pozice, která slabozrakému vyhovuje pro práci.  

Organizátoři a sponzoři projektu

Diplomatic Spouses Association – Prague (DSA) je neziskovou organizací sdružující partnerky a partnery významných zahraničních diplomatů pracujících v České republice. Hlavní oblastí zájmu je především charitativní práce ve prospěch potřebných žijících v hostitelské zemi. Členové této organizace se také snaží o utužování vztahu s kulturním dědictvím hostitelské země a tvorbu prostoru pro výměnu názorů. Nadační fond Mathilda se zaměřuje na vyhledávání a podporu smysluplných projektů, které pomáhají lidem s vážným zrakovým postižením. Podporovány jsou zejména ty projekty, které usilují o integraci takto handicapovaných osob do běžné společnosti.

Brožura: Cvičná kuchyň pro osoby se zrakovým postižením

Ladislava Šporová, Mgr. Pavel Macháček Brožura obsahuje popis cvičné kuchyně v Karlových Varech. Je určena pro osoby se zrakovým postižením, jež mají v úmyslu si upravit prostor pro hospodaření v kuchyni, a zároveň pro ty, kteří jim v tom mohou pomoci, ať již to jsou jejich nejbližší, nebo odborníci z řad instruktorů sebeobsluhy, případně instruktoři prostorové orientace a samostatného pohybu, či samotní řemeslníci, kteří práce provádějí. Více informací na: http://www.tyfloservis.cz/nase-publikace.php

O projektu Tyfloservis

Tyfloservis má 12 krajských středisek, kuchyně jsou ve většině případů více jak deset let staré a již neodpovídají současným možnostem vybavení z hlediska slabozrakých a nevidomých uživatelů. Cílem nových kuchyní je získat ergonomické a bezpečné zázemí s prvky, které se v současných kuchyních mohou nacházet. Klient po vyzkoušení všech možností kuchyně odchází se seznamem věcí, které mu při používání bezchybně vyhovují, a adresami, kde si je opatřit. Nápady mu Tyfloservis pomůže realizovat u něho doma. Jde o projekt terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých po celém území České republiky prostřednictvím sítě krajských středisek. Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti prostřednictvím intervencí zaměřených na samotné nevidomé a slabozraké, osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost. Projekt cvičné kuchyně se podařilo zrealizovat na počátku velmi významného roku, ve kterém si obecně prospěšná společnost Tyfloservis připomíná 20. výročí své existence. Za celou dobu svého působení společnost podpořila přibližně 50 000 lidí s vážným zrakovým handicapem na jejich cestě k samostatnosti a začlenění do běžného života. Potřeba nabízených služeb pro nevidomé a slabozraké však neklesá. Vlivem stárnutí populace totiž neustále dochází k nárůstu počtu potenciálních klientů, neboť ve stáří se statisticky nejčastější projeví některé zrakové vady.  

  • Autoři: Veronika Loušová
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Město: Praha
  • Ulice, číslo: Krakovská 1695/21
  • PSČ: 110 00

Klíčová slova:

design interiérový design

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři