R

Rozhledna Tachov Vysoká

Elegantní silueta probouzející fantazii

„Rozhledna Tachov Vysoká svým tvarem připomíná postavu krásné štíhlé ženy, lodní stěžeň opletený lany, figurku šachové dámy, husitský kalich nebo přesýpací hodiny, fantazii se meze nekladou. Svoji eleganci cudně halí pod průhlednou košilku lan, která ji objímají a vlní se okolo ní stejně lana okolo lodního stěžně. Stejně jako lodě objevují pohledy na nové světy, rozhledna pro nás odhaluje nové pohledy na okolní krajinu.“ Takto charakterizují novou dominantu nad Tachovem její autoři Jiří Hysek, Oldřich Hysek, David Chmelík.

Ani při pobytu na horní vyhlídkové plošině se rozhledna nechová jako obyčejná rozhledna, nekývá se jako běžné kyvadlo, ale její obvodová lana tříští výkyvy plošiny do kruhového otáčivého pohybu, připomínajícího houpání paluby lodi. Stačí trocha fantazie a na horní plošině se rázem ocitneme v koši lodního stěžně, odkud můžeme objevovat nové pohledy na okolní krajinu.

Městská rozhledna

Rozhledna Vysoká leží na vrcholu kopce Vysoká ve výšce 563,7 m. n. m., západně od města Tachov a navazuje na rekreačně sportovní zónu města podél řeky Mže v sousedství stávajícího rekonstruovaného památníku bitvy u Tachova.

Rozhledna Vysoká vznikla v rámci nové koncepce zatraktivnění města Tachov a jeho okolí, a to jak pro místní obyvatele, tak pro turisty. Rozhledna je z města dobře viditelná a stala se součástí jeho obzoru. Ačkoliv se nenachází přímo ve městě, můžeme ji směle nazvat městskou rozhlednou. Vzhledem ke svému umístění je z rozhledny zajímavá vyhlídka na město a jeho okolí. Rozhledna pohledově zakončuje rekreačně sportovní městskou zónu podél řeky Mže a spolu se sportovně rekreačním areálem se stala atraktivním místem pro vycházky do okolí města. Rozhledna s památníkem tvoří zastávku na naučné turistické cestě z Tachova do blízkých Světců, kde je zrekonstruována historická jízdárna.

Konstrukce a architektonický výraz

Rozhlednu tvoří podzemní železobetonová základová deska a střední nosný ocelový sloup. Okolo středního nosného tubusu se vine spirálové schodiště. Na vrcholu sloupu je upevněna vyhlídková plošina. Architektonický výraz rozhledny určuje její tvar, hyperbolický paraboloid, který je geometricky tvořen vypínacími lany a tvarováním dolní betonové kamenné podnože a zábradlím horní vyhlídkové plošiny. Hyperbolický paraboloid dodává rozhledně dynamický až organický tvar. Jednoduchý technický užitý design rozhledny je dotvořen tvarováním nosných sloupů zábradlí a nosníků pororoštových schodů, které v měnících se profilech přiznávají probíhající momenty a síly. Technicistní styl rozhledny ctí i zábradlí z nerezových sítí.

3D model

Návrh rozhledny vznikl jako prostorový 3D model v prostředí programu Allplan, dokumentace pro územní rozhodnutí byla vytvořena v tomtéž programu ve 2D.

Další stupně projektové dokumentace byly zpracovány v programech Nemetschek group, výpočet statické konstrukce rozhledny pak v programu Nemetschek SCIA Engineer, v němž byl vytvořen celkový 3D model konstrukce včetně základové desky. Na něm pak byla celá konstrukce spočítána a optimalizována. Program umožnil i ztvárnění úvodní ideje architekta díky velmi komfortnímu modeláři.

Generální partner
Hlavní partneři