A

Ateliér HRA - Plovoucí sauna Lom

Plující sauna Lom od ateliéru Hra Foto: atelier HRA, Michal Čepek - Hidden Retreat

Plovoucí sauna v bývalém kamenolomu

Návrh sauny ovlivnilo zejména místo samé a jeho specifická uzavřenost a tajuplnost. Klient definoval rozsah zadání a naším hlavním úkolem bylo nalézt správné měřítko pro plavidlo – objekt. Právě kvůli ideálním rozměrům jsme se rozhodli utilitární typologii doplnit o vnější ochoz který je spíše sporadicky definován subtilním modřínovými prvky. Modřínová fasáda, spodní paluba, horní paluba a schodiště jsou prvky vnějšího pláště objektu, které budou postupem času stříbřít estetiku plavidla dobrým směrem. Je pravděpodobné že časem bude vypadat lépe než nyní. Topí se dřevem.

Konstrukční a technické řešení

Specifická situace místa – tedy jeho velmi komplikovaná dostupnost a možnosti realizace, definovala konstrukční řešení plavidla ale také samotné dřevostavby na pontonu. Plovák je navržen a realizován jako segmentová konstrukce ( vierendeelův nosník ) zejména z důvodů optimalizace hmotnosti tak aby bylo možné konstrukci na místo dopravit a smontovat bez použití mechanizace. Dřevěná konstrukce sauny a ochozu zajišťuje lepší přenášení zatížení mezi konstrukcí a vodní plochou. Exteriérové nosné prvky jsou z českého modřínu. Interiér sauny tvoří čisté smrkové dřevo. Plavidlo je zakotveno u skalní terasy, která umožňuje přístup na střešní terasu, dále po schodiště na spodní ochoz po kterém je možné objekt volně obcházet.

  • Ateliér: Ateliér Hra
  • Adresa:
  • Město: Lipnice nad Sázavou
  • Datum projektu: 2020
  • Realizace: 2021
  • Investice: Hidden Retreat s.r.o.

Související ateliéry a firmy

Generální partner
Hlavní partneři