S

Svět kamenů / World of Stones

Dobývání drahých kamenů z temných útrob země, kdy až na světle spatříme vlastnosti, které byly formovány mocnými geologickými procesy v minulosti (které nám připomíná velkoformátová fotografie skalní stěny…). Úkolem bylo vytvořit nenápadné jednoduché pozadí, které by nekonkurovalo tvarové a barevné bohatosti vystavovaných (a prodávaných) objektů. Jednoduchý rastr, který ožije minerály.

Dispoziční řešení bylo vedeno snahou o funkční zpřehlednění a logické navázání jednotlivých prostor. Kanceláře jsou umístěny (vloženy jako nábytkový kus) blíže světlu doprostřed prodejny a slouží jako jasný předěl mezi přední maloobchodní (galerijní) částí a velkoobchodem. Skrz bránu se svítícími opálovými plátky (navazující na vstup – hlavní osa pohybu v prostoru) tak vstupujeme do prozaičtějšího světa, kde se na ploše 350 m2 odehrává na stolech a regálech prodej velkých balení kamenů a jednotlivých polotovarů pro následnou výrobu šperků apod. Došlo k přesunu třídících místností a denní místnosti zaměstnanců ze středu dispozice (ze tmy) k západní fasádě s výkladcem. Zákazníci tak můžou lehce nahlédnout fungování obchodu.

Stěny a strop byly zbaveny nánosů starých instalací a výmaleb a sjednoceny do jednoho tmavě šedého odstínu, ze kterého vystupují pouze bílá sálavá tělesa vytápění. Z původní dlažby se odstranily nalepené koberce a byla vyčištěna. Hlavním materiálem určující charakter interiéru je borovicové dřevo (přírodní pozadí pro přírodní zboží), ze kterého jsou „postaveny“ překližkové stěny vložené hmoty, nábytkových boxů a regály. A taky masivní dřevo stolů v kancelářích, které stojí na pozadí šedých stěn a tmavé podlahy z marmolea.

Generální partner
Hlavní partneři