D

Dolní oblast Vítkovice

Národní kulturní památka industriální architektury Dolní oblast Vítkovice se rozprostírá na ploše cca 500 × 500 m. Je tvořena souborem staveb bývalého dolu Hlubina, 200 m dlouhou koksovací baterií a vyhaslým hutním komplexem.

V letech 2007 až 2009 byl dohodnut rámcový program nového využití celého areálu pro kulturní a vzdělávací účely. Jeho urbanistická a architektonická podoba byla definována v roce 2010. Bývalý uzavřený tovární areál byl pak v letech 2012 až 2016 přebudován tak, aby mohl být veřejností využíván jako otevřené živé město. Vznikly zde nové veřejné prostory – ulice, náměstí, veřejná parkoviště s novým osvětlením i park. V uplynulých čtyřech letech také byly postaveny či revitalizovány důležité veřejné stavby.

Nejstarší vysoká pec č. 1 byla zpřístupněna jako vyhledávaný edukativní exponát. V její nástavbě se nachází kavárna s kapacitou cca 100 míst, výuková místnost a vyhlídková plošina. Velín vysoké pece byl proměněn v návštěvnické centrum. Podnož vysoké pece je využívána jako venkovní hudební scéna s možností zastřešení. Energetická ústředna U6 byla péčí jiných kolegů architektů (Fránek architects) přeměněna na edukativní technické muzeum pro mládež.

Multifunkční aula Gong vznikla z bývalého obřího plynojemu s průměrem přes 70 m a výškou okolo 30 m. Do vnitřku tohoto válce byl po zdvižení jeho horní pohyblivé části umístěn velký sál s kapacitou 1529 sedadel, menší sál s kapacitou 400 sedadel, konferenční salonky, galerie výtvarného umění a kavárna. Velké vstupní foyer je pojato jako rozšířený okolní veřejný prostor.

Jako novostavba vznikl tzv. Velký svět techniky (Science learning centrum) s rozsáhlými edukativními expozicemi, s učebnami, laboratořemi a 3D kinem pro 200 diváků.

Pro všechny uvedené stavby bylo vybudováno efektivně a ekologicky pracující energocentum. Významné objekty dolu Hlubina byly proměněny pro kulturní účely využívané mládeží. Z bývalé vrátnice vznikl profesionální hudební klub Heligonka hudebníka Jarka Nohavici.

V návazné blízkosti byl přestavěn a revitalizován soubor tří obřích energetických hal pro všestranné sportovní a kulturní volnočasové občanské využívání. Tzv. Trojhalí – zastřešené náměstí – má kapacitu pro shromáždění více než čtyř tisíc lidí. Mezi Dolní oblastí Vítkovic a Trojhalím byla obnovena prastará pěší cesta se stromořadím.

Rozsah dosud realizovaných staveb se pohybuje v investičních nákladech okolo dvou miliard korun. V současné době se připravuje celá řada dalších projektů pro veřejné i komerční účely.

Generální partner
Hlavní partneři