P

PROJEKTSTUDIO - Návrh parkovacího domu v Ostravě

Parkovací dům je navržen jako kontinuální parkování podél komunikace, která se vine kolem centrálního atria. Vzniká tak otevřený, prosvětlený, vzdušný a přehledný prostor, dům, který plně přiznává svou funkci. Doplňuje chybějící urbanistickou strukturu, svou rozevlátostí vyvažuje nečitelnou uliční čáru a reflektuje dynamiku dopravy. Je kontrastem ke statické okolní zástavbě. Krytý předprostor tvoří vstupní bránu do území. Multifunkční hřiště na střeše a flexibilní retail v parteru dodává objektu víceúčelový, městotvorný charakter. Zelené střechy a okolní zahrady tvoří mělký přechod mezi obytnou funkcí a parkingem.

Foto: eArch

Nový parkovací dům není jen odstavným parkingem pro dotčené území a centrum města, ale také výchozím místem pro vstup do přilehlých významných institucí. Tento dům má být kvalitním veřejným prostorem, který vhodně doplňuje stávající urbanistickou strukturu. 

Umístěním hmoty domu k přihlehlé městské třídě se uvolnil prostor mezi bytovou zástavbou, parkingem a institucemi. Vzniká zde malý park, kvalitní městský prostor s volnočasovými aktivitami, který tvoří přirozený přechod mezi soukromou a veřejnou zónou. Vykonzolování vyšších pater domu v severní části vytváří krytou piazzetu s flexibilním retailem, která je rozcestníkem k dílčím institucím. 

Parkovací dům je dlouhá rampa, po jejímž obvodu jsou kontinuálně rozmístěna parkovací stání, což umožňuje maximálně efektivní využití prostor a velmi snadnou orientaci. Rampa se vine kolem centrálního atria, které celý prostor zpřehledňuje, propouští světlo i vzduch a dává vnitřním prostorům příjemné lidské měřítko. 

Jednotlivá podlaží jsou vzájemně malinko posunuta a rozevlátá hmota domu tak reaguje na nesourodou okolní zástavbu i dynamiku dopravy. Po vnitřním obvodu okolo atria vede pěší stezka, jasně oddělena od automobilové dopravy, která se napojuje na vertikální jádra s výtahy a schodišti a dále na venkovní krytý předprostor.  Návštěvník může vyjít až na střechu s intenzívní zelení a multifunkčním hřištěm. 

Foto: eArch

Objekt parkingu využívá terénní zlom a velká část parkování je umístěna v polozapuštěném suterénu s přirozeným větráním. V patě atria je zde umístěna retenční nádrž pro jímání dešťové vody, která je použita pro závlahu a spolu s navrženou zelení zlepšuje mikroklima v objektu. 

Celková koncepce domu redukuje provozní náklady. Je přirozeně větraná, osluněná, umožňuje velmi snadnou orientaci pro návštěvníky. Fasády domu jsou potaženy nerezovou sítí, což dává vyniknout koncepci domu a zároveň snižuje náklady na pohledové konstrukce.

Objekt je možné dle potřeby doplnit komerční funkcí v podobě vložených boxů, případně prosklením částí fasád. Cykloboxy v parteru navazují na plánovanou cyklostezku a jsou umístěny s ohledem na přístup k institucím. Zázemí parkovacího domu s platebními automaty a službami je zamýšleno v návaznosti na krytý předprostor s kavárnami a obchůdky.

 

Generální partner
Hlavní partneři