Novinky a názory / názory a komentáře

Adam Rujbr, archál z Brna!

Archál, tak se v architektonických kruzích slangově říká architektům. Není úplně zřejmé, jestli je to charakteristické označení pouze v určitém regionu, nicméně tento pojem spíše uslyšíte ve východní části naší republiky. Brno nevyjímaje. Adam Rujbr je architektem, který absolvoval brněnskou Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně v roce 1998. Dva roky poté založil obecně prospěšnou společnost Archall - architecture & design challenge. Od roku 2004 vede vlastní ateliér Adam Rujbr Architects s.r.o.. A zdá se, že se mladému archálovi z Brna daří…

Petr Vaněk , 22. 6. 2009

I když na gymnáziu v jedné chvíli uvažoval o kariéře filmového režiséra, nakonec zůstal věrný svému názoru ze základní školy a rozhodl se vystudovat architekturu a stát se architektem. Vždyť výtvarné sklony měl po kom zdědit. Jeho otec je sochař, matka grafička.

  Za pět let existence ateliéru Adam Rujbr Architects, architektonická kancelář s centrálou v Brně a následně pobočkou v Praze navrhla v různých stupních projektové dokumentace bezmála 70 projektů mezi nimiž převažují stavby pro individuální bydlení (45), bytové domy (5), ale nechybí ani projekty interiérů (7), stavby pro kulturu a vzdělávání (3), pro služby a výrobu (5) či sport a relaxaci (2). Při dlouhodobosti některých projektů to znamená mít v některých chvílích i 20 aktivních zakázek.  

Není archál jako Archall

V roce 2000, dva roky po zakončení studia si Adam Rujbr vymyslel takovou aktivitu vedle svého tehdejšího zaměstnání, kterou nazval Archall – Architecture & design challenge. „Archall byla ze začátku taková moje bokovka při zaměstnání. Zkraje jsem se tomu věnoval fakt intenzivně, já a okruh dalších nadšenců jsme pořádali semináře, kam jsme zvali zajímavé hosty, různé architekty ze světa. Také jsme organizovali studijní cesty za poznáním a pomáhali talentovaným studentům architektury k jejich prvním vlastním zakázkám. Taky jsem cítil, že to, co člověk pobere ve škole, samo o sobě nestačí a tak jsem vlastně skrze servis pro mladé začínající architekty prohluboval i své vlastní vědomosti.“ Posledních pár let už se toho v Archallu moc neděje. Adam Rujbra zcela pohltila jeho vlastní tvorba a na boční aktivity nezůstává čas. Nicméně pokud by někdo chtěl navázat spolupráci a měl elán se vrhnout do neziskové činnosti: „Rád mu štafetu předám.“, říká Adam Rujbr.   Hlavním posláním obecně prospěšné společnosti Archall byly aktivity pro širokou architektonickou obec. Především organizování seminářů, konferencí, workshopů a studijních cest. Vždyť například sérii seminářů o nízkoenergetických stavbách navštívilo přes 2.000 lidí. Mezi další zajímavé akce lze počítat konferenci o moderním divadle, semináře na téma Architekt a klient, Architekt, CAD a internet a jiné. Velký úspěch měly přednášky architektů jako Masao Koizumi, Meinhart von Gerkan či architekti z holandské skupiny Mecanoo. Cesty za poznáním vedly do Rakouska, Švýcarska, Francie nebo Holandska, Německa, Lichtenštejnska či Španělska a Portugalska. Pod hlavičkou Archallu se podařilo uspořádat několik studentských architektonických soutěží pro konkrétní individuální klienty. Spolupracovníci a členové Archallu, studenti architektury, udělali desítky architektonických studií pro konkrétní klienty.   Archall pomohl nastartovat kariéru několika velmi talentovaných architektů. Umožnil klientům, kteří obvykle z nedostatku financí sahají po katalozích domů, dovolit si komfort vlastního architekta a individuálního návrhu. Pro Adama Rujbra, předsedu správní rady a zakladatele společnosti byla největším přínosem spousta nových profesních zkušeností a také řada zajímavých kontaktů.   A tak zdánlivý spánek obecně prospěšné společnosti Archall může být dočasný a čeká jen na někoho zapáleného pro věc, který by pomohl Archall probudit znovu k životu. A to platí dvojnásob dnes, kdy jsou úplně jiné grantové možnosti, než byly před lety, kdy Archall začínal na zelené louce. Archall má na co navázat, vždyť má už téměř devítiletou tradici. Ale vraťme se od Archallu k archálovi.   V roce 2007 byla práce ateliéru Adama Rujbra, realizace areálu společnosti Turbosol, zařazena do publikace nakladatelství Verlaghaus Braun, které vydalo výpravnou publikaci 1000 Europan Architecture, což lze bezesporu vnímat jako úspěch, který však nespadl z nebe.   Začátky nebyly snadné. Asi nejcennějším vkladem byla pro mladého absolventa architekta Adama Rujbra šestiletá zkušenost z firem Elseremo a dceřiné společnosti Technoart Czech,  kdy v rámci pracovních cest tehdy poznal kus světa a také zákulisí velkých projektů.   Začátky ateliéru Adam Rujbr Architects byly skromné. Ve třech lidech začínali ve dvou kamrlících o celkové ploše 20m2. Jedna z jeho prvních investic byl kvalitní software. A klíčové bylo také setkání… “tehdejší setkání ve výtahu, v budově, kde jsme v té době byli v pronájmu, jsem náhodou jel s jedním holandským developerem. Slovo dalo slovo a nakonec z toho bylo několik slušných zakázek, které nám umožnily rozšíření týmu, nové vybavení i přesun do nových kanceláří.“, popisuje Adam Rujbr a dále doplňuje další podrobnosti vývoje ateliéru. „Dalším milníkem byla stavba vlastního domu, která mi umožnila nahlédnout do procesu stavby tak trochu z druhé strany. Já si totiž myslel, že pro sebe ten projekt trochu ošidím, tedy ne co se týká kvality samotného návrhu, ale ve smyslu zjednodušeného prováděcího projektu. Naivně jsem si myslel, že to ohlídám, ale nakonec mě ty předělávky stály majlant. Inu, kovářova kobyla... „  

Není klient jako klient

Požadavky klientů jsou na první pohled dost podobné, ale životní postoje, zvyky a preference se pokaždé liší. Také parcela je pokaždé jiná. Pro architekty je určitě zajímavé potkávat se s lidmi z různých oborů, taková setkání bývají inspirativní. Každý klient je svým způsobem individualita a proto je těžké popsat nějakého průměrného, univerzálního. Nízkoenergetické a pasivní domy jsou už vesměs známé, ale je pravda, že povědomí o nich je často deformované. „Udržitelná výstavba zatím v představách většiny lidí není slučitelná s jejich požadavky na komfort a stálost konstrukcí. Hlubší souvislosti ve vztahu k udržitelnému stavění zatím vnímá málokdo.“ podotýká Adam Rujbr.   Zájem o program Zelená úsporám po velké vlně nadšení zdá se trochu opadl. Nicméně podle slov Adama Rujbra tu již evidentní přínos je: „Zelená úsporám je velkým přínosem ve smyslu, že se jedná o první nárokovou a skutečně plošnou dotaci s jasnými pravidly. Po prvních zkušenostech však je vidět, že pravidla jsou pořád ještě dost tvrdá v poměru k výši dotace. Jinak řečeno, pokud to má být skutečný ekonomický stimul, a ne jen kapesné pro nadšence, musejí se buď snížit nároky, nebo zvýšit finance.“   V těchto souvislostech jsou pro Adama Rujbra oslovením současné aktivity Martina Rajniše, který hodil za hlavu svět byznysu a začal se věnovat domům, které nezatěžují přírodu. Ze zedníka se stal vysokoškolským učitelem, který dokáže nadchnout a strhnout své studenty. Podobnou inspirací, tentokrát zahraniční, je pro Adama Rujbra japonská architektura reprezentovaná architektem Masao Koizumim.“ Líbí se mi jeho návrhy domů z rolí papíru do seizmických oblastí nebo dočasné domovy pro uprchlíky z bedniček od ovoce.“ uzavírá téma inspiračních zdrojů na téma udržitelné výstavby architekt Adam Rujbr.   Jak se zdá, hlavním mottem ateliéru by mohlo být: přinášet kvalitní a šetrnou architekturu jak ve vztahu k investorovým finančním možnostem, tak ve vztahu k životnímu prostředí. V již zmiňovaném výčtu se ve velké míře v ateliéru Adama Rujbra věnují stavbám pro bydlení, zejména individuálního. Ateliér se aktivně věnuje problematice nízkoenergetických a pasivních domů již od roku 2000. S tím souvisí znalost nejen tradičních zdících materiálů, ale pochopitelně i ovládnutí problematiky dřevostaveb. Jak už to tak vypadá, i vzhledem k motivačním vládním programům typu Zelená úsporám, běžným standardem se brzy stanou domy nízkoenergetických až pasivních hodnot. V tomto ohledu má ateliér Adama Rujbra do budoucnosti dobře nakročeno.

 

 

Ing. arch. Adam Rujbr (* 1973)

V roce 1998 absolvoval brněnskou Fakultu architektury VUT. Od roku 2004 je majitelem a hlavním architektem společnosti Adam Rujbr Architects s.r.o. Před založením vlastní praxe pracoval jako hlavní architekt (1998-1999) firmy Elseremo. V letech 1999-2004 byl ředitelem a hlavním architektem firmy Technoart Czech. V roce 2000 stál u zrodu obecně prospěšné společnosti Archall, jejíž je zakladatelem a je předsedou správní rady.

 

10 otázek pro Adama Rujbra

  Kdyby existovala možnost, volil byste v příštím životě stejnou profesi? Ano.   Jak se díváte s dnešním odstupem na vaše první práce? Nic moc.   Kolik hodin denně trávíte v ateliéru? Pracujete o víkendech? Když jsem celý den v atelieru, tak asi 9-10 hodin. Ale spoustu času strávím na cestách a na stavbách. O víkendech nepracuju.   Bez jakého vybavení byste si nedovedl představit svou práci? (Uveďte je podle pořadí důležitosti.) Tužka, papír, počítač.   Jaký je váš oblíbený architekt? Masao Koizumi.   Jakou stavbu nejvíce obdivujete? Momentálně obdivuju nově vznikající 2 km dlouhý most nad údolím Berounky u Radotína, součást obchvatu Prahy.   Myslíte si, že výše vašich honorářů odpovídá úrovni a rozsahu vaší práce? Většinou ano.   Máte nějaký nesplněný sen ve smyslu, že byste chtěl projektovat určitou stavbu nebo navrhnout interiér či nějaký výrobek? Ve smyslu konkrétní stavby nikoliv. Navíc splněním nějakého snu vyprchá jeho kouzlo. Asi by to tedy bylo i škoda splnit si nějaký takový sen. Nicméně rád řeším rekonstrukce a rekonverze - z něčeho starého a vesměs hnusného udělat něco nového a hezkého, to mě baví.   Existuje ve vaší kariéře nějaký významný mezník nebo osobnost, jež vás ovlivnily?     Karel Doležel, když mi nevybíravě zkritizoval mou bakalářskou práci, a měl pravdu, i když tehdy jsem si myslel něco úplně jiného a Jan Hollan, který mi vysvětlil, jak souvisí globální oteplování a navrhování domů.   Kdyby vám měla zlatá rybka splnit tři přání, jaká by to byla?

  1. trochu prodloužit den, aby se toho více stihlo. 2. splatit hypotéku, abych neměl dluhy. 3. aby nade mnou a mými blízkými pořád dohlížel anděl strážný.

Klíčová slova:

profil architekta

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři