Novinky a názory / zprávy

Architekt 03 | 2011

Karel Prager – Velké téma

Julius Macháček , 12. 4. 2011

NA OKRAJ

Foto: eArch

Znám osobně řadu „kluků“, kteří pracovali koncem sedmdesátých a v osmdesátých letech u architekta Karla Pragera a jejichž práce jsem tehdy publikoval v časopisu BYDLENÍ, v němž jsem důsledně věnoval prostor architektuře. Když jsem s některými v poslední době mluvil o osobnosti jejich tehdejšího šéfa, téměř unisono zaznívala slova o jeho přísnosti, důslednosti, nekompromisnosti, posedlosti při hájení svých myšlenek a vizí, náročnosti na sebe i druhé. V době socialistické ležérnosti jev zřídka vídaný. Ostatně uvedené vlastnosti se vcelku zřetelně zrcadlí v Pragerově realizovaném i nerealizovaném díle. Při přípravě tohoto tématu jsem měl možnost mimo jiné také podrobně prostudovat genezi vlastního Pragerova domova, vily v Braníku. Nechci vyzdvihovat původní architektonický koncept, ani na svou dobu u nás neobvyklou konstrukci. Nechci hodnotit poslední rekonstrukci vily, kterou představujeme na dalších stránkách. Našel jsem zde ale několik prvků, které přísného, umanutého a sebestředného architekta-brutalistu, jak bývá charakterizován v mnoha diskusích, usvědčují z obyčejného člověčenství. Z odvážného, mě velice sympatického bohémství. Již legendární, v půli rozříznutý smaltovaný plášť typizovaného zemědělského sila, uložený horizontálně na ploché střeše jako nástavba patra. Cimrmanovsko přemkopodlahovská technologie ochlazování plechového pláště modré střechy se současným ohřevem vody, cirkulující do bazénu. Použití smaltovaných plechových umyvadel k zakrytí větracích průduchů. Otevřené ohniště na podlaze obytného prostoru s odtahem spalin, zavěšeným jako digestoř nad ohněm v prostoru. Ocelová mobilní stojka, určená k podpoře bednění při betonáži stropů, zazděná jako „ztracená“ do nosné příčky. Tyto a další atributy socialistické technologie stavby stavěné vlastníma rukama, tak zvanou svépomocí, cosi prozrazují. O architektu Pragerovi probíhají zejména na internetu vášnivé debaty, k nimž se i my připojujeme naším tématem. Ani dnes, kdy ve svém nebeském ateliéru patrně kreslí projekt „nebe nad nebem“ není lhostejný on ani jeho dílo. Jeden z diskutujících na internetu napsal…“taky mě štve, že není jen černá a bílá, ale spousta těch šedivejch…“ Přeji pěkné léto.

JULIUS MACHÁČEK, ŠÉFREDAKTOR

OBSAH 3 2011:

EDITORIAL 01 NA OKRAJ / JULIUS MACHÁČEK

SLOVO 02 KAREL PRAGER – VELKÉ TÉMA / TOMÁŠ BITNAR

TOP REALIZACE 04 RODINNÝ DŮM V LESE, JEVANY / DAVID KRAUS / ARCHITEKTURA, RECENZE / TEXT PAVEL HALÍK

PROJEKT 16 KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA, PRAHA 1 / RICARDO BOFFIL / TALLER DE ARQUITECTURA, MAREK TICHÝ / TAK ARCHITECTS, ROZHOVOR S VÁCLAVEM HAVLEM A AUTORY PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK

REALIZACE 24 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V SOBĚSLAVI - ZÁCHRANA GOTICKÉHO HRADU / JAROMÍR KROČÁK / ATELIÉR KROČÁK – ARCHITEKT 32 BYTOVÝ DŮM OSTRAVSKÁ BRÁNA / TOMÁŠ PILAŘ, LADISLAV KUBA / KUBA & PILAŘ ARCHITEKTI 38 CENTRUM AKUTNÍ MEDICÍNY, KLADNO / MICHAL JUHA, JAN TOPINKA / DOMY

SOUTĚŽ 48 A ROOM FOR LONDON / MJÖLK ARCHITEKTI

ROZHOVOR 52 S DAGMAR VERNEROVOU O ROČENKÁCH ČESKÁ ARCHITEKTURA / PŘIPRAVIL MICHAL JANATA

TÉMA 54 FENOMÉN KAREL PRAGER 66 KAREL PRAGER A ATELIÉR GAMA

FESTIVAL ARCHITEKTURY 89 DNY ARCHITEKTURY V CLUJI / TEXT JAN TESAŘ

VÝSTAVA 90 STAVBY A PROJEKTY – BURIAN KŘIVINKA – PELČÁK – RUSÍN WAHLA

SOUTĚŽ 91 ŽIVOT POD STŘECHOU / VELUX

PUBLIKACE 92 DE STILJ / TEXT PAVEL ŠŤASTNÝ

VÝSTAVA 94 SLOVANSKÁ EPOPEJ 96 MIROSLAV MELENA VE SLUŽBÁCH DIVADLU / TEXT JOSEF VOMÁČKA 98 MORFOLOGIE ARCHITEKTURY / TEXT EVA MATYÁŠOVÁ

RECENZE 99 CO JE ARCHITEKTURA / TEXT MICHAL JANATA

PUBLIKACE 100

SERVIS 101

SUMMARY 104  

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři