Novinky a názory / zprávy

Barrandovské terasy mění svou tvář. Kromě rekonstrukce stávající budovy se postaví i dvě nové

Na konci srpna 2016 obdržela společnost Barrandovské terasy a. s. stavební souhlas s provedením rekonstrukce stávající budovy Maxe Urbana. Hlavním záměrem projektu je citlivá rekonstrukce objektu včetně obnovy restaurace s vyhlídkovou věží tak, aby se opět stal dominantou Barrandova. Předpokládá se, že v objektu vzniknou dvě restaurace. Byla rovněž obnovena výstavba dvou nových budov, se kterými projekt počítá.

EARCH.CZ , 18. 10. 2016

Nultá etapa byla započata 15. září 2016. V jejím rámci dojde k odstranění dodatečně vystavených prvků a nových povrchů na fasádě, odstranění kabřincového obkladu, demontáži kovového přístřešku nad vstupem i dřevěné nástavby na severozápadním rohu historické přístavby a k odstranění dodatečně provedených úprav vnitřních povrchů. V interiérech historické budovy budou oškrabány tapety a latexové výmalby, bude definitivně opraven střešní plášť na hlavní budově a věži, stávající vrstvy střešního pláště budou odstraněny a nahrazeny novou konstrukcí. Dále byla obnovena výstavba dvou nových budov. Jedná se o hotel apartmánového typu, který bude kopírovat původní hadovitý půdorys teras, a o moderní apartmánový komplex na ostrohu v severní části teras.

Rekonstrukcí stávajícího objektu byl pověřen Ing. arch. Ondřej Kukral, který se podílel na řadě odbornou veřejností výborně hodnocených rehabilitací významných staveb. Jedná se například o rekonstrukci památkově chráněného objektu Nový zámek v Ratboři u Kolína od arch. Jana Kotěry (dnes Hotel Chateau Kotěra), spolupráci na rehabilitaci památkově chráněné secesní stavby Okresního domu prof. arch. Jana Kotěry (dnes hotel Okresní dům) a především na rekonstrukci bývalé Cyrilometodějské záložny vyprojektované prof. Ing. V. Fischerem, situované na Zelném trhu v centru Brna (dnes hotel Grandezza Luxury Palace).

Vypracováním projektu dvou nových staveb bylo pověřeno renomované brněnské studio Kuba & Pilař architekti. Akad. arch. Ladislav Kuba a Ing. arch. Tomáš Pilař byli za své progresivní návrhy a realizace mnohokrát oceněni, mimo jiné také v české soutěži pro architekty Grand Prix architektů – v roce 2002 za knihovnu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2009 za areál Fakulty chemicko-technologické a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice. V současné době patří mezi nejoceňovanější české ateliéry. Spojení dosavadních výsledků spolupráce s Ing. arch. Kukralem a jedné z nejuznávanějších architektonických kanceláří Kuba & Pilař architekti je zárukou jedinečnosti rekonstrukce Barrandovských teras.

Na návrhu interiéru restaurací, které se ve stávajícím objektu plánují, pracuje dvojice interiérových designérů Václav Novák a Petra Nováková – Ondreičková. Vizuální umělkyně se stejně jako její manžel soustředí na návrhy interiérů, design nábytku, prostorové instalace a filmovou architekturu. V roce 2012 získala ocenění Grand Prix Bienale slovenského umenia. „K výtvarnému pojetí interiéru přistupuji jako k prostorové instalaci. Ráda pracuji s použitým materiálem protknutým historií. Nábytku vdechuji nový život prostřednictvím konfrontace s novými tvary,“ říká designérka. „Zkušenosti s rekonstrukcí památkových objektů mě utvrdily v názoru, že je nutné přistupovat k zadáním této povahy s úctou. Moji tvorbu nejlépe vystihují tři slova – respekt, úcta a hravost,“ dodává Václav Novák.

Provozovatelem obou restaurací ve stávajícím objektu Barrandovských teras bude Robert Chejn, který na projektu spolupracuje jako konzultant a budoucí nájemce restaurací již 13 let. „V přízemí vyroste velká prvorepubliková restaurace a ve vedlejší části pak moderní podnik s mezinárodní kuchyní,“ říká k tomu Chejn. V minulosti působil jako šéfkuchař ve věhlasných restauracích U Mecenáše a U Vladaře, stál také u zrodu restaurací La Provence, kterou pět let provozoval, a malostranského podniku Bazaar. Má za sebou i bohaté zahraniční zkušenosti. Od roku 2004 provozuje hotel s restaurací Chateau Kotěra v Ratboři u Kolína.

Historie objektu Barrandovské terasy

Stavba na Barrandovských terasách byla realizována z iniciativy bratří Václava a Miloše Havlových v letech 1929 – 1930. Řadí se k nejvýznamnějším stavbám funkcionalistické architektury. Autorem projektu byl známý architekt Max Urban (1882 – 1959), který rovněž navrhl objekt nedalekých filmových ateliérů a celkové urbanistické řešení vilové čtvrti Barrandov (1927 – 1929). Urban byl také kameramanem i filmovým podnikatelem a jeho manželka Anny Ondráková známou filmovou hvězdou. Prostředí nad městem a meandrem Vltavy bylo ideální k uskutečnění celého projektu.

Inspirací stavby na skalním masivu byl restaurační pavilon Cliff House na ostrohu nad Tichým oceánem u San Franciska, který kdysi Max Urban navštívil. Nautické motivy jsou patrné na celé stavbě – terasy, rampová schodiště, zaoblená nároží, pásová okna. Suterén budovy tvořila kuchyně se zázemím, přízemí hlavní restaurace, denní bar, velký taneční sál, přípravny, sociální zázemí a terasa. V prvním patře se nacházela další restaurace, taneční sál, letní diskotéka, sociální zázemí a balkon. Druhé až čtvrté patro bylo zřízeno nad menší částí půdorysu ve formě věže, přičemž ve dvou spodních patrech byly kanceláře, nejvyšší patro pak tvořila krytá terasa.

Barrandovské terasy byly prohlášeny kulturní památkou v roce 1988. Jejich technický stav tomu však zdaleka neodpovídal. Během 70. let docházelo často k necitlivým opravám a úpravám interiéru, po listopadu 1989 se staly centrem diskoték a útulkem bezdomovců. Důsledky byly fatální – v říjnu 2001 vyhořel Trilobit bar, který se stal ve 30. a 40. letech jedním z nejoblíbenějších míst schůzek pražské smetánky. Okolí pak zpustlo a zarostlo vzrostlými nálety a křovisky.

O společnosti / Michalis Dzikos dlouhodobě podniká v oblasti realit a developmentu. V pozici investora stojí za řadou úspěšně realizovaných projektů ve Středočeském, Libereckém, Hradeckém a Jihomoravském kraji. Do společnosti Barrandovské terasy vstoupil v únoru 2003, kdy byl usnesením Městského soudu v Praze zapsán jako předseda představenstva Barrandovské terasy, a. s. se sídlem Barrandovská 165/1, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 18. 10. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři