Novinky a názory / historie a teorie

Beton TKS 5|08 Výškové stavby a konstrukce

Páté číslo je věnováno výškovým stavbám a konstrukcím a navíc obsahuje přílohu k 15. výročí založení ČBS. Společně s pátým číslem všichni pravidelní čtenáři dostanou i samostatnou přílohu časopisu Beton TKS – Povrchy betonu. Vydání této publikace doprovází výstava Beton – povrch architektury, která probíhá ve dnech 1. až 30. 10. 2008 v Galerii architektury v Brně a 20. 1. až 17. 2. 2009 bude v Praze. Výstavu doprovází vyzvané přednášky.

EARCH.CZ , 4. 11. 2008

V rubrice „15 let ČBS“ jsou příspěvky věnované založení České betonářské společnosti, betonářským společnostem v Evropě a ve světě a obloukovým mostům. V rubrice „Téma“ jsou popsány jednak současné trendy výstavby mrakodrapů a jednak počátky a vývoj betonových mrakodrapů. V rubrice „Stavební konstrukce“ je pod názvem Vysoké budovy – výzva pro konstrukční beton v nových oblastech rozebrán návrh a konstrukce několika středně vysokých budov. Následují projekty zajímavých staveb – kontrolní věž mezinárodního letiště Arlanda ve Stockholmu a Vysoká škola námořní přepravy v Rotterdamu. V rubrice „Materiály a technologie“ je příspěvek zabývající se dodatečným předpínáním ve vícepodlažních budovách. V rubrice „Věda a výzkum“ jsou popsány výsledky zkoušek čerpání samozhutnitelného betonu na Univerzitě v Ghentu. V další příspěvku jsou rozebírány materiálové modely pro časově závislou analýzu betonových konstrukcí. V rubrice „Software“ jsou články s názvem Požární odolnost betonových konstrukcí a zónová metoda při navrhování sloupů a Analýza modelu konstrukce založené na přetvárných zeminách. V rubrice „Normy, jakost, certifikace“ jsou uvedeny evropské trendy ve výrobě betonářských výztuží a návazný systém evropských a národních norem. V rubrice „Aktuality“ je medailonek Prof. Ing. Vladimíra Křístka, DrSc., k jeho sedmdesátinám. Obsah čísla 5/2008 - Výškové stavby a konstrukce ÚVODNÍK

ÚVODNÍK Milan Kalný, Michal Števula

15 LET ČBS

ZALOŽENÍ ČESKÉ BETONÁŘSKÉ SPOLEČNOST I Pavel Čížek, Jaroslav Procházka, Vlastimil Šrůma BETONÁŘSKÉ SPOLEČNOST I V EVROPĚ A VE SVĚTĚ Vlastimil Šrůma OBLOUKOVÉ MOSTY – INSPIRACE A VÝZVY Milan Kalný

TÉMA

SOUČASNÉ SVĚTOVÉ TRENDY VÝSTAVBY MRAKODRAPŮ Vlastimil Šrůma POČÁTKY A VÝVOJ BETONOVÝCH MRAKODRAPŮ Mir M. Ali

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

VYSOKÉ BUDOVY – VÝZVA PRO KONSTRUKČNÍ BETON V NOVÝCH OBLASTECH Hugo Corres, J. Romo, E. Romero KONTROLNÍ VĚŽ MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ ARLANDA VE STOCKHOLMU Jana Margoldová VYSOKÁ ŠKOLA NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY – ROTTERDAM Jakub Kynčl STUDIE NOVÉ VÝŠKOVÉ BUDOVY KOLBEN TOWER V PRAŽSKÝCH VYSOČANECH

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

ČERPÁNÍ SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU Dimitri Feys, Ronny Verhoeven, Geert De Schutter MATERIÁLOVÉ MODELY PRO ČASOVĚ ZÁVISLOU ANYLÝZU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Omar Rodrigo Bacarreza, Jan Zatloukal, Petr Konvalinka

VĚDA A VÝZKUM

ČERPÁNÍ SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU Dimitri Feys, Ronny Verhoeven, Geert De Schutter

SOFTWARE

POŽÁRNÍ ODOLNOST ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A ZÓNOVÁ METODA PŘI NAVRHOVÁNÍ SLOUPŮ Libor Švejda, Pavel Marek ANALÝZA MODELU KONSTRUKCE ZALOŽENÉ NA PŘETVÁRNÝCH ZEMINÁCH Aleš Pražák

NORMY, JAKOST, CERTIFIKACE

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ – EVROPSKÉ TRENDYJiří Šmejkal, Jaroslav Procházka

AKTUALITY

PROF. ING. VLADIMÍR KŘ ÍSTEK, DRSC. – SEDMDESÁT ILETÝ Jan L. Víte RECENZE , REŠERŠE SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři