Novinky a názory / architektonické soutěže

Slovenská akademie věd chce mít v Bratislavě špičkový vědecký kampus, vyhlašuje proto urbanistickou soutěž

Nový kampus Slovenské akademie věd má být místem, které přiláká talentované vědce a vědkyně. Jeho podobu akademie hledá pomocí urbanistické soutěže Foto: Slovenská akademie věd

Cieľom je nájsť čo najlepší plán a pravidlá rozvoja pre areál Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Má sa stať komfortným a moderným priestorom pre prácu, ktorý priťahuje talentovaných vedcov a vedkyne, zároveň miestom oddychu a spoznávania vedy pre verejnosť.

Slovenská akademie věd , 4. 5. 2023

Na výstavbe areálu na Patrónke za bývalého režimu pracovali najlepší slovenskí architekti. Dnes v areáli nájdeme hodnotnú architektúru, ako napríklad budovu Chemického ústavu od architekta Karola Paluša, veľkoryso koncipované zelené priestranstvá aj umelecké diela od popredných slovenských autorov.

Budovanie bolo plánované v troch etapách. Na návrhoch jednotlivých fáz pracovali v 50. rokoch a ďalších desaťročiach architekti ako Karol Paluš, Martin Kusý či Stanislav Talaš. Tieto koncepcie sa nerealizovali v plnej miere. V súčasnosti je potrebné nanovo definovať víziu budúceho rozvoja zohľadňujúcu aktuálne potreby a výzvy. Slovenská akadémia vied (SAV) ju hľadá v urbanistickej súťaži, ktorej zadanie pripravil architektonický ateliér 2021 v spolupráci so zástupcami SAV.

„Areál chceme viac otvoriť verejnosti, umožniť jeho širšie využívanie a aj týmto spôsobom propagovať vedu. Mal by dosahovať podobnú kvalitu ako vedecké kampusy v rozvinutých krajinách alebo areály popredných technologických firiem,“ hovorí predseda SAV Pavol Šajgalík.

Urbanistický návrh má umožniť navýšenie kapacít v areáli. Poslúžili by v prípade rozhodnutia presunúť doň pracoviská SAV, ktoré sa dnes nachádzajú v iných častiach mesta. Alebo pre prípad, že by v budúcnosti nastala potreba navýšiť počet pracovníkov, napríklad z dôvodu vzniku nového ústavu. V súčasnosti pracuje na SAV v Bratislave zhruba 2400 ľudí, z toho približne 1700 v areáli.

Súťažiaci by mali v areáli definovať rozvojové plochy pre budovy a priestory, ktoré dnes chýbajú alebo sú riešené provizórne. SAV plánuje v najbližších rokoch dobudovať depozitáre, študovne, ústrednú knižnicu, laboratóriá či kancelárske priestory.

Jednotlivé ústavy by v budúcnosti mohli zdieľať špičkové laboratóriá, aulu i zasadacie priestory. V areáli majú vzniknúť spoločné konferenčné miestnosti aj informačný bod s výstavnými sálami, ktorý bude miestom prvého kontaktu pre návštevníkov aj pracovníkov. Zároveň je v pláne vybudovať internát pre doktorandov, štartovacie bývanie pre manželov či hotelové kapacity.

Kampus SAV by mal fungovať ako park s upokojenou dopravou, kde si môže verejnosť oddýchnuť v tieni stromov, ale aj dozvedieť sa zaujímavosti zo sveta vedy. Pribudnúť majú tiež nové pešie prepojenia s budúcim kampusom spoločnosti ESET či bratislavskou ZOO. Areál, ktorý je dnes oplotený a len s jedným fungujúcim vstupom, by sa mal stať plnohodnotnejšou a aktívnejšou súčasťou mesta.

  • autor: Slovenská akademie věd *
  • publikováno: * 4. 5. 2023
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři