Novinky a názory / zprávy

Festival architektury a designu přináší do Bratislavy sérii diskuzí, filmů a přednášek

Právě probíhá slovenský festival DAAD: Dny architektúty a dizajnu Foto: Zdroj: DAAD FB

Bratislava opäť v znamení dobrej architektúry a dizajnu.13. ročník festivalu DAAD sa koná v dňoch 30/05 - 05/06/2022 v Bratislave pod záštitou ministerky kultúry SR, primátora mesta Bratislavy, starostky Starého Mesta Bratislava a v spolupráci so Slovenskou komorou architektov /SKA/, Slovenským centrom dizajnu /SCD/ a vysokými školami VŠVU, FAD STU. Tento rok znova v spojení so 5. ročníkom DAAF / Dni architektúry a filmu.

DAAD , 31. 5. 2022

Festival DAAD/DAAF 2022 bude realizovaný opäť naživo a v pôvodnom májovom termíne, ktorý praje stretávaniu sa. Vracia sa opäť do centra Bratislavy, na nádvoria Primaciálneho paláca a do jeho vznešených interiérov. Súčasná architektúra a dizajn ešte viac zapôsobia v kontraste s historickou budovou a jej mestským kontextom.

Festival DAAD vždy prinášal inšpiratívne príbehy architektúry a dizajnu s cieľom posilniť pozitívne vnímanie týchto tvorivých oblastí na Slovensku. Aj tento rok v prezentáciách, prednáškach, výstavách a diskusiách skúma kľúčové otázky súčasnej architektúry a analyzuje pozíciu slovenskej scény v konfrontácií s európskym dianím. Je dobré vedieť, aké témy sú momentálne najviac diskutované a čím môže architektúra prispieť k lepšiemu životu nás všetkých.

Tento rok otvárame 13. ročník festivalu, na ktorom svoju tvorbu predstaví rad výnimočných osobností. Pozornosť chceme upriamiť na výrazných tvorcov, ktorí systematicky upozorňujú na nevyhnutnosť presunúť určujúce spoločenské záujmy z polohy prebytku smerom k humanizácii. Spoločným menovateľom týchto autorov je ich jedinečný prístup, ktorý nekopíruje vzory, ale prináša nové námety.

Foto: Důležitým letošním tématem bude humanizace oproti konzumnímu nastavení společnosti

Slávnostné otvorenie sa uskutoční 31/05/2022 – na nádvorí Primaciálneho paláca v Bratislave za účasti hlavných partnerov, partnerov, špeciálnych partnerov festivalu a pozvaných hosti architektov. Výsledkom bude programovo intenzívny formát prednášok, diskusií, prezentácií, výstav a filmových dokumentov. DAAD/DAAF 2022 prostredníctvom hlavných zahraničných a domácich architektov/dizajnérov otvoria viacero tém, ktoré sa v súčasnosti skloňujú aj v medzinárodnej odbornej a kultúrnej debate.

Významný český architekt Josef Pleskot, slovenská architektka a urbanistka Marta Kropiláková, vizuálna umelkyňa Lucia Tallová, mladý švajčiarsky architekt Leopold Banchini, skvelé belgické duo Graux&Baeyens, a mnohí ďalší - každý z hlavných spíkrov festivalu reprezentuje originálnu víziu zveľaďovania svojej profesie a ich motiváciu neustále hľadať nové možnosti, ako žiť v súčasnom svete a ako prostredníctvom architektúry, dizajnu či umenia prispieť k jeho sociálnej, ekonomickej a environmentálnej udržateľnosti.

  • autor: DAAD *
  • publikováno: * 31. 5. 2022
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

festival design Bratislava

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři