Novinky a názory / zprávy

Dům na Václavském nám. 47 nebyl uznán památkou

Níže předkládáme vyjádření společnosti Flow East k současnému vývoji kolem budovy na Václavském nám. 47

best communications , 4. 7. 2013

James Woolf, předseda představenstva Flow East:

Flow East s potěšením vítá rozhodnutí rozkladové komise Ministerstva kultury ČR, které zastavuje přezkumný proces ve věci rozhodnutí Ministerstva kultury neprohlásit budovu na Václavském náměstí č. 47 za kulturní památku. Toto rozhodnutí je uznáním práva před uspokojením hlasů lobbistických skupin, které se staví proti změnám. Jako developer působící na trhu dvacet let, s prověřenou profesionální pověstí v oblasti developmentu a jako přední zastánce českého dědictví v Praze věříme, že naše architektonické plány pro Květinový dům jsou pro město ty pravé. Nová budova výrazně přispěje k budoucímu oživení Václavského náměstí a zároveň naplní požadavky moderního života. Nabídne výjimečný architektonický design kombinující staré s novým a také stále více potřebné kancelářské prostory kategorie A v Praze 1 spolu s vysoce kvalitními maloobchodními prostory.

//-->

//-->

Za posledních sedm let vedla společnost Flow East rozsáhlé konzultace se všemi zúčastněnými stranami, včetně místních samosprávných orgánů, architektů, nevládních organizací, komunitou a realitním sektorem jako takovým. Nikdy jsme o vizi našeho záměru nepochybovali a dnes můžeme pokračovat v našich plánech, úzce spolupracovat s dotyčnými orgány a tedy vytvořit novou budovu, která bude reprezentovat kvality 21. století a zároveň bude citlivá k okolní architektuře.

Projekt přinese nová pracovní místa a investice v srdci města. Předpokládáme, že po otevření budovy v ní bude denně pracovat více než 1 500 lidí, kteří budou zároveň přispívat k oživení centra Prahy. Budeme brát v úvahu potřeby místní komunity a zahrneme je do našich plánů.

Města se musí vyvíjet a my věříme, že reprezentujeme ty správné hodnoty, které nám umožní vystavět projekt reprezentující dnešní dobu . Jsme velmi hrdí, že Flow East nyní bude moci významně přispět k budoucnosti města a postavit budovu, která bude obdivována i budoucími generacemi.”

A co si o tom myslíte VY?

Napište komentář zde nebo na náš Facebook.

Anebo se rovnou zapojte do akce Vekslák bourá Prahu v úterý 9. července 2013 v 18 hodin.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři