Novinky a názory / zprávy

ERA21 03/2011 - detail.cz-sk-pl-hu

„Architektura se jako performativní médium vrátila na diskurzivní ,jeviště‘, díky čemuž ji můžeme chápat jako aktivní a aktivující entitu působící v našem každodenním životě.“

Cecil Balmond , 7. 6. 2011

Architektka a profesorka, přednáší prostorovou tvorbu na Fakultě tvůrčích umění na Massey University ve Wellingtonu na Novém Zélandu. Za své návrhy získala mnoho ocenění, například ceny NZIA, DINZ, UNESCO (1999) a medaili World Stage Design (2009). Věnuje se scénografii, tvorbě interiérů, návrhům výstavních expozic a instalací i specializovanému architektonickému poradenství v oblasti staveb pro výtvarné umění a divadlo. Publikuje na témata na pomezí umění, architektury a divadla, spolueditovala antologii Performance Design a tematické číslo Journal for Architectural Education nazvané Performance/Architecture. Dorita Hannah je členkou tvůrčího týmu Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2011 jako mezinárodní komisařkaarchitektonické sekce.

Scénografie – termín, který odkazuje až k Aristotelovi, Vitruviovi a Serliovi – vytvořila most mezi světy skutečnosti a imaginace v perspektivním obrazu spojujícím výtvarné umění, architekturu a drama. V šestnáctém století byla oslavována jako zobrazující metoda, integrující vědu a stavební řemeslo, dekoraci a malbu do vztahu jeviště s hledištěm, která zpětně ovlivnila plánování měst, budov i krajiny. Scénografie osvobozená od divadelního pódia postupně prostoupila celé řady dalších oblastí od urbanismu a architektury po výtvarné umění a veřejná vystoupení. Během následujících čtyř století však filozofické pochybování o jednotném obrazu světa s sebou přineslo i napětí  a nejistotu ohledně role dramatu v architektuře. Nedůvěra modernismu  k reprezentaci a důraz, jejž kladl na autenticitu, degradovaly roli „divadelnosti“ v rámci architektonického diskurzu do spojení s falší a zbytečností. Spolu s novými přístupy, jako je vytváření prostoru pro události a programování prostoru, situované technologie a behaviorální struktury, se však architektura jako performativní médium vrátila na diskurzivní „jeviště“, díky čemuž ji můžeme chápat jako aktivní a aktivující autentitu působící v našem každodenním životě a v tvůrčích konstrukcích.

Toto číslo věnované současným scénografiím se vrací k široké a dynamické roli, jakou může performance hrát ve vystavěném prostředí, od míst ve smyslu aktivní veřejné události (performativní architektury) po prostory navržené pro specifické děje (architektura pro performanci) a estetické události kombinující umění a architekturu (performující architekturu).

OBSAH ERA21 č.3/2011

5     editorial / Dorita Hannah 6     aktuality 8     recenze 12   průvodce Mnichov aktuálně! / André Perret 14   intro: Polská syntéza / Szymon Rogiński 16   Jazyky z kamene: divadlo skrytého města / Carol Brown, Christophe Canato 20   Diller Scofidio + Renfro 25   Městský salonek ve švýcarském St. Allenu / Carlos Martinez, Pipilotti Rist 28   Choreografie davu / Omar Khan 30   Senzorama 2 neboli Pchechong / Jakub Szczęsny, Centrala + Eifo Dana Group 31   Toulavá střecha / Centrala a přátelé 32   Jak by se žilo v měkkém prostoru… / Mette Ramsgard Thomsen, Karin Bech, Centre for IT and Architecture, The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture. Copenhagen 34   Výstavní expozice Chopinova navštívenka / Boris Kudlička + Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Iwona Borkowska, Maciej Burdalski, Anna Dobek, WWAA 36   Polský pavilon pro Expo 2010 v Šanghaji / Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, WWAA + Boris Kudlička 38   Inscenace Já a Svá v architektuře: v hlavní roli Zaha Hadid / Mirjana Lozanovska 40   Norské národní turistické stezky: vzdálená setkání s přírodou / Serge von Arx 44   Vítkovické vysoké expech / Ondřej Smetana 46   Africká operní vesnice / Christoph Schlingensief, Francis Kéré 50   Návrat Hellerau / Rachel Hann 52   Korespondence V+W v divadle Reduta / Svatopluk Sládeček 54   Prada Transformer / OMA 56   Architektonické dialogy / Nick Kapica 60   Obracení naruby / Richard Wilson 62   Ne-billboard 2 / Annie Han, Daniel Mihalyo, Lead Pencil Studio 63   Vizualizace projektu Lidického kostela / Lukáš Prokůpek 64   idea: 50 m2 veřejného prostoru: ilegální zábor veřejného prostranství, které viditelně postrádá jakýkoli účel / epos 257 90   trendy 72   příloha: Obnovitelné zdroje v České republice na vzestupu / Karel Polanecký 82   příloha: Zateplení šikmých střech / Jiří Zach, Jitka Hroudová 88   příloha: Požární bezpečnost komínů a kouřovodů / Štěpán Brunclík 102 realizace: Fakultní nemocnice Plzeň – Onkologické centrum / Zdena Němcová, Luděk Tomek, sdružení firem K4 – LT Projekt

Klíčová slova:

časopis ERA21

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři