Novinky a názory / historie a teorie

ERA21 2021/1: Architektura zdraví

Architektonický časopis ERA21 věnuje své první číslo tohoto roku vztahu architektury a zdraví.

ERA21 , 2. 3. 2021

Architektura zdraví

Irena Hradecká

Od první třetiny 20. století nebyl vztah mezi architekturou a zdravím dotazován častěji než v posledním roce. Řada architektů a teoretiků reagovala na pandemický šok přednesením nejrůznějších úvah, jak tato zkušenost ovlivní podobu měst nebo dispozic interiérů, jaká témata se v navrhování dostanou do popředí a kterým je naopak odzvoněno. Hojně diskutovanou se pochopitelně stala otázka velkoprostorových kanceláří (nenáviděných i bez pandemie), méně se již mluvilo a psalo o klíčových stavbách – nemocnicích.

Na mnoha případech se ukázalo, že je výrazně efektivnější vybudovat oddělení pro pacienty s onemocněním covid-19 takřka na zelené louce než se snažit těmto náhlým a specifickým potřebám přizpůsobit infrastrukturu stávajících zdravotnických zařízení. Proč? První odpověď je ta, že ve světě, v němž se díky antibiotikům, očkování a mnoha dalším prostředkům lékařské péče posunul význam „předčasného úmrtí“ asi o třicet let, se s jakýmkoli eruptivním nárůstem nemocných přestalo počítat. Nemocnice jsou kapacitně koncipovány v limitech plného využití podle dlouhodobých statistik, čemuž lze sotva co vytknout. Druhá odpověď už vůči architektům tak příznivá není: drtivá většina staveb pro zdravotnictví postrádá jakoukoli flexibilitu, což byl problém silně patrný již dlouho před pandemií.

Cílem tohoto čísla rozhodně není predikovat ani předestírat zaručené návody. Je spíš širokoúhlým pohledem na hledání dialogu mezi architekturou a člověkem ztrácejícím své elementární tělesné bezpečí i zkoumáním architektonického narativu nemoci v průběhu nedávné historie. Sotva se dá dnes vyhovět Vitruviovu naléhání, aby měl každý architekt medicínské vzdělání. Ale do jisté míry ho může zastoupit odpovědnost a rozvaha plynoucí ze základní společné zásady: Primum non nocere!

OBSAH časopisu ERA21 1/2021

7 editorial – Irena Hradecká

8 aktuálně

12 realizace – Čítanka stavební historie. Rekonstrukce paláce hradu Helfštýn u Týna nad Bečvou –Miroslav Pospíšil / atelier-r /

18 intro – Tady léčíme – Tomáš Hejzlar

20 východiska – Memoáry architektonických ne-mocí – Irena Hradecká

25 typologie – Typologický vývoj nemocnic – Jan Líman

30 historie – Přínos osmdesátých let k architektuře pražských nemocničních areálů – Kateřina Houšková, Anna Schránilová

36 rozhovor – Není architektury bez nemoci. Rozhovor Ireny Hradecké s Beatriz Colominou

40 teorie – Zájmové oblasti v navrhování ekohumanistických zdravotnických zařízení – Terri Peters, Stephen Verderber

46 realizace – Kam může slunce. Přístavba nemocnice Hara v Isesaki – Nobuja Kašima, Aja Sató / K+S Architects /

49 realizace – V odstínech bílé. Nové pavilony II. interní kliniky a hemato-onkologické kliniky ve Fakultní nemocnici Olomouc – Adam Rujbr / Adam Rujbr Architects /

54 projekt – Místo péče o tělo i duši. Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly – Jakub Hlaváč / UNION.ARCH / Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl / Atelier Světlík /

58 idea – Nabídnout pomocnou ruku – Jan Koprnický

64 trendy

70 příloha – Bezplatný přístup k vybraným technickým normám – Lubomír Keim

72 příloha – Akustické materiály a prvky v interiéru – Petr Novák

80 realizace – Ostré hrany, oblé křivky. Nové sídlo finanční skupiny J&T v Praze – David Richard Chisholm, Vít Máslo / CMC architects / 

  • autor: ERA21 *
  • publikováno: * 2. 3. 2021
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

časopis ERA21

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři