Novinky a názory / historie a teorie

EUROSTAV 03 | 2011: Zaujíma niekoho aj kvalita stavebného diela?

Na takto položenú otázku by mi určite väčšina z vás odpovedala, že kvalita ho zaujíma v prvom rade. Mne sa ale zdá, že sa záujem o kvalitu len ústne proklamuje, ale keď príde na konkrétne kroky a rozhodnutia, kvalita ustupuje cene a rýchlosti výstavby.

Darina Lalíková , 21. 3. 2011

Editoriál

Keď sme na Slovensku v rokoch 2006 až 2008 prežívali stavebný boom, kvalita bola skutočne veľkým problémom vo všetkých etapách investičného procesu. Dôvodom toho bola najmä požadovaná rýchlosť a cena výstavby. Každý investor sa snažil čo najrýchlejšie stavať, aby mohol čo najrýchlejšie predať. Nebolo času na to, aby architekti a projektanti uvážlivejšie tvorili koncepty plánovaných budov, aby viac premýšľali nad ich dispozíciou, architektúrou, urbanizmom, atď. a veľký časový a cenový tlak bol vyvíjaný aj na zhotoviteľov. Keď sa v roku 2009 začala aj na Slovensku prejavovať kríza, výstavba sa značne spomalila až zastavila. Vtedy sme sa mnohí nádejali, že kríza prinesie okrem spomalenia výstavby aj viac kvality do výstavby a architektúry. Že vyselektuje kvalitu a že investori budú viac zvažovať architektonickú koncepciu plánovaných investícií, že sa projekty konečne budú viac premýšľať, že sa nebude stavať tak rýchlo a lacno, že sa bude striktnejšie požadovať dodržiavanie stanovených technologických postupov a že sa bude dôslednejšie vykonávať kontrola na stavbách. Akí sme len boli naivní! Čo spôsobila kríza? Spôsobila to, že investori ťažšie zabezpečujú financovanie výstavby a odnáša si to zase len kvalita, pretože potrebujú opäť stavať lacnejšie a rýchlejšie. Požadovaná nízka cena sa premieta do celého procesu výstavby. Keďže práce v stavebníctve je v súčasnosti málo, niektorí architekti a projektanti sú ochotní pripravovať projekty za ceny, ktoré sú tak nízke, že nemôžu zabezpečiť prípravu projektov na požadovanej kvalitatívnej úrovni. Zle pripravené projekty sa odrážajú v stavebnej realizácii. Na stavbe sa často improvizuje, keďže nie sú doriešené detaily, mnohé sa mení a tvorí priamo na stavbe. Nedostatky projektovej prípravy sa premietajú do nedostatkov v realizácii a dostávame sa do bludného kruhu. Kto na to najviac dopláca? Kvalita zrealizovaného stavebného či architektonického diela! Ako vyjsť z tohto bludného kruhu? Aj o tom sa diskutovalo na Panelovej diskusii 4. marca v hoteli Austria Trend hotel v Bratislave, ktorú zorganizovala Slovenská komora stavebných inžinierov. Cieľom tohto podujatia bolo najmä otvoriť verejnú diskusiu, týkajúcu sa prehodnotenia procesov navrhovania, projektovania, kontroly, realizácie a údržby stavebných diel. Stavebné dielo je totiž produkt, ktorého životnosť presahuje niekoľko generácií a preto je dôležité, aby pri rozhodovaní tých, ktorí budú tieto produkty plánovať a realizovať, nebola jediným kritériom najnižšia cenová ponuka, ale najkvalitnejšia ponuka s primeranou cenou a zodpovednosťou za dosiahnutie kvalitného stavebného diela.

Už známy podnikateľ Tomáš Baťa často hovoril, že nie je taký bohatý, aby si mohol dovoliť kupovať lacné veci. Mnohí ho radi citujú, ale len málokedy sa tohto – rokmi a skúsenosťami overeného – konštatovania aj striktne držia. Keby sa ho držali, možno by sa dnes nemuseli opravovať mnohé stavby už po krátkej dobe ich životnosti, čo v konečnom dôsledku znamená podstatne zvýšenie ceny stavebného diela. Keby sa trvalo od začiatku na kvalitnom a cenove primeranom plánovaní a realizácii, nemuseli by sa mnohé stavby už po dvoch-troch rokoch opravovať. Po príklady nemusíme chodiť ďaleko. Okolo jedného denno-denne chodím... Tri veže.

Darina Lalíková šéfredaktorka časopisu Eurostav

Obsah Eurostav 3/2011

 

Hlavná téma: INTELIGENTNÉ A VYSOKÉ BUDOVY

6

EDITORIAL: Zaujíma niekoho aj kvalita stavebného diela?

8

INTELIGENTNÉ A VYSOKÉ BUDOVY: Udržateľná architektúra

12

ŠPECIÁL – CONECO/RACIOENERGIA 2011: Rozhovor s riaditeľkou Ing. Máriou Vašíčkovou

14 Sprievodný program CONECO 2011

18

INTELIGENTNÉ A VYSOKÉ BUDOVY: Trendy v oblasti inteligentných budov

22  Asistencia inteligentných technológií pri bývaní vo výškach

26  Systémy nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia pre inteligentné budovy

30 Výťahy v dispozícii budov z hľadiska znižovania hlučnosti ich prevádzky

35 DISKUSNÉ FÓRUM: Ako sa Slovensko pripravuje na plnenie európskych cieľov 20/20/20?

44 INTELIGENTNÉ A VYSOKÉ BUDOVY: Energeticky efektívna architektúra v Nemecku

50

ARCHITEKTÚRA: Office Centre Jarošova v Bratislave

54 Rekonštrukcia obvodového plášťa Stavebnej fakulty STU v Bratislave

58

SOLAR CITY: Solar City Linz, škola a škôlka – keď je leitmotívom svetlo

62

VÝSTAVBA VO SVETE: Veer Towers v Las Vegas

64

PRIPRAVOVANÉ INVESTÍCIE: BBC 1 PLUS

66

HARMONIZÁCIA NORIEM: Kategorizácia vo facility managemente – štvrtá časť EN 15221-4

68

PATENTY V STAVEBNÍCTVE: Výroba šetriaca životné prostredie

70

INFOSERVIS

76 PREHĽAD

 Převzato z partnerského časopisu Eurostav

Foto: eArch

Klíčová slova:

časopis

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři