Novinky a názory / historie a teorie

EUROSTAV 11-12/2013

V novém čísle časopisu Eurostav je hlavním tématem soutěž Stavba roku 2013.

Darina Lalíková , 16. 12. 2013

KRÁSA SPASÍ SVET?

Iste aj vy poznáte citát F. M. Dostojevského „Krása spasí svet“. Mňa tento výrok napadne vždy, keď sa ma zmocní príjemný pocit z niečoho krásneho. Pre človeka je asi prirodzené, že sa snaží obklopovať krásnymi ľuďmi, krásnymi vecami, chce zažívať krásne zážitky a chce bývať, pracovať a tráviť čas v krásnom, podnetnom a príjemnom prostredí. Prostredie, ľudia, veci okolo nás, ako aj krásne zážitky nás inšpirujú a dovolím si tvrdiť, že nás robia aj lepšími. Túto úlohu má plniť umenie. Má nás obohacovať, napĺňať pozitívnymi emóciami.

Aj architektúra je estetická kategória. Ale nielen... dobrá a pekná architektúra musí byť aj funkčná a účelná. Krása nestačí. Krása je však zároveň veľmi subjektívna kategória. Pekne to bolo vidieť aj počas tohoročnej jesene, kedy boli postupne vyhlasované ocenené diela v 4 súťažiach. Tri z nich (CE•ZA•AR, Cena ARCH, Cena D. Jurkoviča) sú architektonickými oceneniami, v ktorých ide predovšetkým o architektonické riešenie, o tvorivý architektonický koncept a o krásu. V týchto súťažiach porota síce hodnotí dielo komplexne, ale sústreďuje sa najmä na hodnotenie kvality a krásy architektúry. V štvrtej súťaži STAVBA ROKA, ktorá je predovšetkým „stavbárska“, sa hodnotia diela aj z hľadiska kvality stavebnej realizácie, použitých progresívnych konštrukcií a stavebných technológií, z hľadiska energetickej efektívnosti atď.

Do troch z týchto štyroch súťaží sa diela prihlasujú. Do CE•ZA•AR-a a do Ceny D. Jurkoviča prihlasujú svoje diela architekti, do Stavby roka to okrem architektov môžu spraviť aj investori, zhotovitelia alebo projektanti. Jedine do CENY ARCH sa architekti so svojimi dielami neprihlasujú, ale ich vyberá medzinárodná redakčná rada zo všetkých architektonických diel, ktoré boli odborne recenzované a publikované v uplynulom období na stránkach časopisu ARCH. Práve vďaka tomu sa Cena ARCH vyhla tomu, že by porota, ale aj odborná verejnosť musela konštatovať, že úroveň posudzovaných diel je oproti minulým rokom nižšia alebo výrazne kolísavá. Samozrejme, že aj my, čo stojíme za organizáciou Ceny ARCH a vyberáme a pripravujeme každý mesiac na publikovanie a recenzovanie 5 – 6 nových diel do časopisu ARCH často konštatujeme, že je čím ďalej ťažšie v dnešnej kríze stavebníctva nájsť na publikovanie naozaj dobré diela. Ale do nominácií na CENU ARCH vyberáme vždy len to najlepšie a najzaujímavejšie, a také diela, ktoré môžu pozitívne posunúť vnímanie architektúry u odbornej aj širokej kultúrnej verejnosti.

To, že úroveň prihlásených diel do ostatných tohoročných súťaží bola nižšia, konštatovali všetci vrátane porotcov CE•ZA•AR 2013 (pozri str. 91) a konštatoval to aj prof. Štefan Šlachta – predseda poroty súťaže STAVBA ROKA 2013 (viac na str. 12).

Pri všetkých troch spomínaných architektonických cenách sa medializujú len tie najlepšie diela: nominácie a ocenené diela. Pri súťaži STAVBA ROKA sa však medializujú všetky prihlásené diela a ak je celková úroveň prihlásených diel nižšia, široká verejnosť, ktorá pozerá napr. prehliadku všetkých diel z televízneho záznamu z vyhlasovania výsledkov sa právom pýta, či toto sú naozaj tie najlepšie stavby, ktoré boli za uplynulé obdobie postavené na Slovensku?

Vážení a milí čitatelia,

keďže sa vám v tomto roku prihováram posledný raz, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za vašu priazeň, za mimoriadne pozitívne ohlasy ohľadom nového grafického redizajnu časopisu, autorom za kvalitné príspevky, pretože aj vďaka tomu si nás predpláca stále viac čitateľov. A ďakujeme aj našim klientom a obchodným partnerom, ktorí nám pomáhajú financovať vydávanie časopisu a čoraz častejšie prichádzajú za nami a oslovujú nás s novými projektmi, ktoré pre nás znamenajú nové výzvy a aj nové dobrodružstvá. Ďakujeme!

Pekné prežitie vianočných sviatkov a šťastný, zdravý a plodný rok 2014 praje

Darina Lalíková, šéfredaktorka

OBSAH EUROSTAV 11-12/2013

EDITORIAL

8 Krása spasí svet?

STAVBA ROKA 2013

12 Rozhovor s predsedom odbornej poroty14 Prehľad ocenených stavieb

OCENENÉ STAVBY

16 Central, Bratislava24 Cyklomost slobody, Bratislava – Devínska nová ves28 Wellness hotel Rozsutec, Terchová32 Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave36 Business center Moldavská, Košice38 Polyfunkčný objekt Skybox, a. S., Bratislava40 Sedem, reklamná agentúra, s. R. O., Košice42 Výrobný závod Semecs, Vráble46 Slnečnice, 1. Etapa, Bratislava

NEOCENENÉ STAVBY

49 Hotel Partizán**** – Tále50 Kaštieľ Snina, Obnova historickej pamiatky, Snina51 Revitalizácia námestia obce Ladomerská Vieska52 Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove53 Administratívna budova Dúha, A. S., Prešov54 Aupark Košice, Košice58 Bytový dom Pálffyho Kúria, Bratislava60 Areál Katovej Bašty, ostrov Kultúry, Košice62 Logisticko-predajné centrum Kon-Rad, Bratislava64 Cassovar business center Ii Košice, Košice66 Tatra Grand Residence – Polyfunkčný Objekt, Bratislava

68 Navrhovanie murovaných konštrukcií podľa Eurokódu67Sklo ako konštrukčný materiál76 Drevené konštrukcie80 Konštrukcie a architektúra84 Mosty86 Cenotvorba

96 INFOSERVIS

104 PREHĽAD

Klíčová slova:

Eurostav

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři