Architektura / občanské stavby

Zářivý příklad corporate identity

Nové sídlo firmy iGuzzini illuminazione Ibérica v Barcelone takým príkladom určite je. Budova stojí na križovatke mestskej diaľnice a rýchlostnej cesty, ktorá sprístupňuje technologický park Can Sant Joan na severozápade Barcelony. V ňom sídlia rôzne výskumné a vývojové centrá renomovaných firiem. Budova pôsobí ako výrazný orientačný bod tejto lokality a vďaka nezvyčajnému architektonickému stvárneniu sa stala symbolom nielen identity firmy iGuzzini illuminazione Ibérica ale aj symbol celého technologického parku, ktorý vyrastá na okraji mesta v doteraz nezastavanej krajine. Architektovi Josepovi Miàsovi sa podarilo presvedčiť klienta o svojej vízii postaviť firemnú budovu netradične.

Darina Lalíková , 21. 5. 2014

Malo ísť o objekt, ktorý by sa ako lampa vznášal nad krajinou. V skutočnosti je veľká časť priestorového programu umiestnená pod zemou: Trojpodlažná budova, ktorá tvorí akúsi podnož pre sklenenú guľu, skrýva prezentačné a výstavné priestory pre svietidlá, svetelné divadlo iGuzzini, auditórium, konferenčné miestnosti a sklad tovaru, ako aj garáže, technické vybavenie budovy a ďalšie miestnosti. Tento objem priestorov bol zapracovaný do architektonického konceptu aj vďaka zohľadneniu krajinnej topografie a vďaka tomu je zvonku nevnímateľný. Zákazníci, zamestnanci a hostia vstupujú do budovy na prízemí cez centrálne vstup, kde je umiestnená kaviareň. Odtiaľto vedie cesta na jednej strane na zelenú plochú strechu soklovej časti budovy, ktorá slúži ako priestor pre vystavovanie exteriérových svietidiel, a na druhej strane do kancelárií v horných štyroch poschodiach. Zasklené prízemie má okrem toho za úlohu zreteľne od seba oddeliť obidve časti budovy ako dve samostatné konštrukcie – podzemné stavebné teleso a nad zemou sa vznášajúcu sklenenú guľu.

Architektúra morského ježka Svietidlá od iGuzzini reprezentujú na celom svete príkladné riešenia a inovatívny dizajn. Tieto princípy chceli premietnúť aj do návrhu novej budovy svojej španielskej pobočky. Navyše, požiadavkou investora bolo aj, aby nová budova bola udržateľnou architektúrou a v takmer nulovom energetickom štandarde. Aj preto mal architekt dbať na to, aby sa v budove maximálne využívalo prirodzené denné svetlo.

Miàs navrhol transparentné teleso, ktoré svojou formou pripomína morského ježka: zvonka takmer ideálne okrúhle, zvnútra nesené jediným centrálnym stĺpom.

Oceľová konštrukcia budovy

Navrhnúť a zrealizovať zámer architekta bolo výzvou pre všetkých. V prvom rade pre statikov a konštruktérov. Nosná konštrukcia budovy je z ocele. Východiskom pre návrh konštrukcie bola úvaha, že oceľ namáhaná ťahom vyžaduje veľmi úzke prierezy, kým tlakom namáhaná oceľ veľké prierezy. Dôsledkom toho zachytáva tlak centrálny stĺp v strede, čoho výsledkom je veľmi krehký dojem pri pohľade na budovu zvonka. Vonkajšia červená, zaoblená priehradová konštrukcia odhaľuje oceľové prúty rôznych prierezov. Úzke prúty sú zaťažené na ťah, hrubšie na tlak. Ak postavíme záťaž na strop prvého poschodia, potom sa prenáša najprv na špicu budovy a odtiaľ cez stredný stĺp do základov.

„Presmerovanie“ záťaží je ale len jeden aspekt, ktorý vytvára pocit ľahkosti a zdanlivého stavu beztiaže. Druhým je rozdelenie celkovo potrebného prierezu na veľa malých jednotiek. Zaťaženie centrálnej podpery bolo rozdelené do piatich podpier. Týchto päť podpier je súčtom troch častí, z ktorých zasa každá pozostáva z dvoch podpier. Takto pôsobí štruktúra ľahšie, a aj v strede je zaliata svetlom, hoci práve sem sa prenáša celá tiaž budovy.

Oceľovo-sklená fasáda

Osobitná geometria stavebného telesa umožňuje nielen, aby do budovy prenikalo veľa denného svetla, ale dovoľuje aj očakávať maximálny tepelný príkon vďaka slnečnému svetlu. Na počítači bola simulovaná záťaž pre všetky denné a ročné obdobia a zhotovený diagram budovy. Podľa neho nevykazuje žiadne z celkového počtu 904 skiel identický prívod tepla. Požiadavka na ochranu pred slnkom bola definovaná v štyroch kategóriách a realizovaná so sklami zodpovedajúcich tried ochrany pred slnkom. Sklá držia oceľové profily. Architekt sa zámerne rozhodol pre termicky oddelený systém oceľových profilov, aby nadviazal na jemnú pôvabnosť nosnej konštrukcie: Pretože oceľ vykazuje trikrát väčší modul elasticity ako hliník, môžu byť prierezy profilov dimenzované primerane štíhlejšie. To znamená nielen obrovskú úsporu materiálu, ale aj oveľa vyšší dopad svetla. Vonkajšia fasáda bola čiastočne pokrytá polyesterovou fóliou s vrstvou PVC ako dodatočnou ochranou pred slnkom. Transparentná textília umožňuje pohľad zvnútra von a redukuje tepelný príkon cez fasádu o viac ako tri štvrtiny. Energetická koncepcia budovy využíva pre klimatizáciu komínový efekt v priestore centrálnej podpery: Cez šachtu sa cez zeminu privádza chladený vzduch. Kancelárske poschodia sú vybavené otvárateľnými okennými krídlami smerujúcimi k tejto vnútornej sklenej fasáde.

Dobrý príklad udržateľnej architektúry

Aj z hľadiska udržateľnosti uchopil Miàs vo svojej koncepcii strategický cieľ skupiny iGuzzini. Od 90. rokov 20. storočia vsádza iGuzzini na energeticky úspornú LED technológiu. Týmto sa nemá len interne minimalizovať emisia CO2, ale aj zákazníkom, ktorí sú otvorení pre problém „svetelného znečistenia“, sa majú poskytnúť hospodárne možnosti na využitie energeticky úsporného osvetlenia. V tomto zmysle je centrála španielskej pobočky v Barcelone svetlým príkladom pre to, ako možno v jednej budove realizovať vysoké nároky na podnikateľskú kultúru spoločne so spoločenskými požiadavkami na modernú architektúru.

Připravila D. Lalíková ve spolupráci s A. M. Ring

  • Autoři: Josep Miàs
  • Země: Španělsko
  • Město: Barcelona
  • Architektonické riešenie: Josep Miàs, Barcelona, Zodpovedný projektant: Silvia Brandi, Statika: BOMA Brufau, Obiol, Moya y

Klíčová slova:

Josep Miàs Barcelona Eurostav

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři