Novinky a názory / historie a teorie

EUROSTAV 12 | 2012: Oceľ, betón, drevo, sklo

V poslednom tohtoročnom čísle Eurostavu sa venujeme základným stavebným materiálom, akými sú drevo, oceľ, betón, sklo.

Darina Lalíková , 20. 12. 2012

Oceľ, betón, drevo, sklo?

V poslednom tohtoročnom čísle Eurostavu sa venujeme základným stavebným materiálom, akými sú drevo, oceľ, betón, sklo. Každý z nich má svoje špecifické vlastnosti a z toho vyplývajúce výhody svojho použitia. Na svete aj na Slovensku sú postavené pekné stavby a konštrukcie z betónu, dreva, ocele a zo skla. Aj kombináciou týchto materiálov môžu vzniknúť zaujímavé diela a my sme radi, že vám v tomto čísle Eurostavu môžeme niektoré z nich predstaviť. Napríklad zaujímavé budovy a ich konštrukcie predstavujeme v článku E. Vojtekovej. Jednou je budova obchodného domu Peek & Cloppenburg v nemeckom Kolíne nad Rýnom od talianskeho architekta Renza Piana, kde architekt využil pre seba typické materiály – sklo a drevo zo sibírskeho smrekovca, ktoré tvoria materiál nosnej konštrukcie obalu. Oceľ a sklo tvoria zase základné konštrukčné materiály druhej predstavovanej budovy – prístavby železničnej stanice v Štrasburgu, kde sa k historickej budove stanice pristavala moderná prístavba vo forme transparentnej haly s atypickými tiahlovými oblúkovými oceľovými väzníkmi. Výhodám oceľových konštrukcií sa venujeme aj v rozhovore s odborníkmi zo spoločnosti Ingsteel, ktorých sme sa okrem iného opýtali aj na to, kam smerujú trendy v transparentných oceľových a hliníkových fasádach. V príspevku prof. J. Bilčíka sa zase dozviete o novodobých trendoch využívania betónu v stavebníctve, kde sa očakáva najmä ďalší vývoj v oblasti samozhutňovania betónov a vysokohodnotných betónov. Aj drevené konštrukcie zaznamenávajú konečne renesanciu v slovenskom, ale najmä v európskom stavebníctve. Po väčšom uplatnení dreva v stavebníctve sa volá na Slovensku už niekoľko rokov. V Rakúsku, ale aj v severských krajinách tvoria drevostavby oveľa väčší podiel z novopostavených domov ako na Slovensku. Dôvodom, prečo práve v týchto krajinách je podiel drevostavieb taký vysoký, je trend šetrenia energiou a snaha znižovať zaťaženie životného prostredia. Drevostavby v týchto krajinách predstavujú synonymum energetickej úspornosti a súladu s prírodou. No drevo nie je v týchto krajinách obľúbeným materiálom len pre výstavbu rodinných domov. Často sa z neho stavajú aj občianske budovy. My vám v tomto čísle predstavujeme budovu materskej školy v Mariánskych Lázňach, ktorá je v súčasnosti najväčšou nízkoenergetickou drevostavbou v Česku a je pozitívnym príkladom využitia drevenej konštrukcie aj na budovu občianskeho vybavenia. A už titulka časopisu prezrádza, že v rubrike Architektúra publikujeme nové obchodné centrum Central, ktoré je prvým obchodným centrom v strednej Európe, ktoré získalo strieborný certifikát LEED za udržateľnú architektúru.

Šetrenie energiami a udržateľnosť vo výstavbe sú všeobecnými trendmi v oblasti architektúry a výstavby pre nasledujúce obdobie. A aj voľbu materiálov pre konštrukcie v stavebníctve budú tieto trendy stále výraznejšie ovplyvňovať. Preto je tak dôležité, aby sa v architektúre a v stavebníctve prešlo od rutiny k tvorivosti. Len tvorivé hľadanie najlepšieho architektonického konceptu, najlepšieho konštrukčného a materiálového riešenia môže v konečnom dôsledku priniesť aj výslednú kvalitu, udržateľnosť a energetickú úspornosť vo výstavbe.

Pekné čítanie decembrového Eurostavu a za celú redakciu šťastné a veselé sviatky vám praje

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.šéfredaktorka

     

Obsah

EDITORIAL 6 Oceľ, betón, drevo, sklo?

TRADIČNÉ A NETRADIČNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE 8 Novodobé trendy využívania betónu v stavebníctve

11 Potenciál využitia dreva v udržateľnej výstavbe

DISKUSNÉ FÓRUM 16 Quo vadis oceľové a hliníkové konštrukcie?

TRADIČNÉ A NETRADIČNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE 20 Dva príklady jedinečnosti transparentných konštrukcií 24 Dvojité transparentné fasády – konštrukcie – akustika 28 Ochrana pamiatok verzus udržateľná výstavba

ŠPECIÁL32 Požiarna odolnosť betónových konštrukcií zosilnených FRP materiálmi

ARCHITEKTÚRA 37 Polyfunkčný komplex Central

VÝSTAVBA VO SVETE 46 Agrárne centrum vzdelávania v Rakúsku

48 Prvá udržateľná výstava dOCUMENTA (13)

INDUSTRIÁL 50 „Chrámy“ industriálnej revolúcie v Turíne

DREVENÉ KONŠTRUKCIE 52 Nízkoenergetická konštrukcia materskej školy

MOSTY 54 Oblúkové mosty s oceľovými rúrami vyplnenými betónom

PATENTY V STAVEBNÍCTVE 58 Protisnehová zábrana z recyklovaných plastov

59 INFOSERVIS 63 SUMMARY

64 PREHĽAD

 

Klíčová slova:

časopis

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři