Novinky a názory / historie a teorie

EUROSTAV 3/2014 - Vysoké a inteligentné budovy

Březnové číslo časopisu Eurostav se věnuje inteligentním budovám. Seznamte se s názory odborníků na principy řešení vysokých a současně ekologických a udržitelných budov.

Darina Lalíková , 4. 4. 2014

UŽ LEN INTELIGENTNÉ NESTAČIA ...

Spomínam si, že asi pred 16 – 17 rokmi sa na Slovensku pravidelne organizovala konferencia Inteligentné budovy. Za jej organizáciou stál vtedy Ing. P. Ehrenwald zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorý sa venoval výskumu a princípom navrhovania a fungovania inteligentných budov. Bola to pre nás všetkých nová a zaujímavá téma a informácie o nej sme hľadali všade, najmä v časopisoch a knižniciach, pretože internet vtedy ešte takmer neexistoval. Odvtedy aj my pravidelne mapujeme vývoj v tejto oblasti a pripravujeme raz ročne monotematické číslo o inteligentných budovách.

Pamätám sa, ako sme do prvého monotematického čísla o inteligentných budovách pripravovali a zháňali informácie aj napr. o novopostavenej centrále VÚB v Bratislave, kde boli prvýkrát aspoň čiastočne aplikované inteligentné systémy riadenia. O rok neskôr sme zase zháňali informácie o prvej naozaj inteligentnej budove, postavenej na Slovensku – centrály NBS v Bratislave, ktorá bola slávnostne otvorená v máji 2002.

Odvtedy ubehlo už takmer 12 rokov a za ten čas sa postavilo viacero nových zaujímavých inteligentných budov aj na Slovensku a tiež vývoj a výskum v oblasti inteligentných budov poskočil o poriadny kus dopredu. Veď prvé inteligentné budovy, postavené začiatkom osemdesiatych rokov v USA a Japonsku, sa vyznačovali tzv. syndrómom chorých budov a dnes práve inteligentné budovy ponúkajú dostatočnú svetelnú, tepelnú a akustickú pohodu, kvalitnú výmenu vzduchu a priateľské prostredie pre svojich užívateľov. Dnes sme však už opäť o kus ďalej. Už nestačí, keď sú budovy inteligentné. Mali by byť aj udržateľné, to znamená, že musia byť priateľské nielen k svojim užívateľom, ale aj k prostrediu, v ktorom sú postavené, a to už počas svojej výstavby a potom, samozrejme, počas prevádzky.

Jednoducho povedané, len inteligentné budovy už nestačia. Nestačí, aby sme šetrili energie len počas prevádzky budovy, treba, aby sa šetrilo už počas výstavby, aby sa nezaťažovalo životné prostredie, aby sa zbytočne nedovážali stavebné materiály z druhého konca republiky či sveta, aby sa pri ich výrobe neplytvalo energiami atď.

V úvode som však nie náhodou spomínala práve začiatky výstavby inteligentných budov na Slovensku a vo svete. Podrobnejšie o genéze inteligentných budov, ako aj o kritériách pre tvorbu inteligentných budov sa dozviete v tomto čísle Eurostavu, ktoré je opäť venované inteligentným, ale aj vysokým budovám. Konkrétne v príspevku B. Puškára a S. Majchera (str. 24). O sklenených átriách vysokých budov si zase môžete prečítať v príspevku E. Vojtekovej (str. 10) a určite odporúčam prečítať si príspevok S. Števa, ktorého už názvov „Súčet inteligencie domu a jeho užívateľa je konštanta“ dáva tušiť, že pôjde o naozaj zaujímavý príspevok, v ktorom autor dáva výstavbu domov a budov do oveľa širších súvislosti ako sme bežne zvyknutí.

„Skôr či neskôr budeme musieť stavať a bývať podľa prírodných princípov,“ píše S. Števo. „Inteligencia užívateľa domu sa premietne do opodstatnených požiadaviek jeho potrieb, ktoré sa následne premietnu do vytvorenia vzťahov domu a jeho okolia, čo je predpokladom rozumného využívania zdrojov, ktoré sú dostupné na danom mieste v danom čase“. A hoci S. Števo nie je architekt, jeho konštatovanie: „Treba si uvedomiť fakt, že dom so zlým dizajnom a so špičkovými technickými zariadeniami (a riadením) bude stále zlý dom s výborným riadením (vyžadujúci veľa energie, produkujúci znečistenie). Taký dom vykazuje oveľa horšie charakteristiky ako dom s jednoduchým technickým vybavením bez riadiaceho systému, ale s dobrým dizajnom,“ poteší a mohlo by byť aj lajtmotívom pre všetkých, ktorí by sa snažili vo výstavbe presadzovať len „inteligenciu a udržateľnosť“ na úkor estetiky a kvality architektúry.

Pekné čítanie marcového Eurostavu prajeIng. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka

OBSAH EUROSTAV 3/2014

Editorial

2 Už len inteligentné nestačia...

Vysoké a inteligentné budovy

6 Súčet inteligencie domu a jeho užívateľa je konštanta10 Výškové budovy s átriami18 „Biele vane“ – moderný spôsob zakladania stavieb24 Genéza inteligentných budov

Diskusné fórum

28 „Čo prinesie rok 2014 pre stavebníctvo?“32 BIM – nevyhnutnosť alebo zbytočnosť?

Architektúra

36 Moderná knižnica s hravým interiérom

Výstavba vo svete

40 Kampus ako z budúceho storočia46 Nová ikona mesta turín

Udržateľná architektúra

48 Zelené veže

Výstavba vo svete

50 Výnimočné múzeum v podzemí

Drevené konštrukcie

52 Navrhovanie nosných konštrukcií z krížom lepeného dreva

Mosty

54 Čínske kryté drevené mosty – 2. Časť

Cenotvorba

56 Dodatky k cene – nutnosť, alebo špekulatívne praktiky?60 Infoservis64 Prehľad

Klíčová slova:

Eurostav

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři