Novinky a názory / historie a teorie

EUROSTAV 4/2014 - Obvodové pláště budov

Hlavním tématem aprílového čísla časopisu Eurostav jsou fasády.

Darina Lalíková , 16. 5. 2014

INOVATÍVNE A SEXY...

Fasády budov sú ako šaty človeka. Môžu byť pekné, slušné, kvalitne ušité, ale môžu byť aj originálne, inovatívne, zaujímavého strihu, ušité z netradičného materiálu, s originálnymi prvkami. Proste sexy. Podobné je to aj s fasádami. Pri pohľade na akúkoľvek budovu, je práve fasáda tým atribútom, ktorý vo vás vyvolá záujem preskúmať dielo dôkladnejšie. A ak riešenie fasády nie je len prvoplánovým efektom, ale zmysluplným naplnením idey tvorcu o kvalitnom koncepte diela, je to super.

Iste už tušíte z úvodu môjho editorialu, že hlavnou témou tohto čísla sú fasády. Chceli sme pripraviť zaujímavé číslo, kde predstavíme najnovšie a inovatívne koncepty fasád. Aj preto sme urobili medzi vybranými zhotoviteľmi anketu o tom, aké pekné a zaujímavé fasády v poslednom období zrealizovali. Ich odpovede publikujeme na str. 32 až 35. Mozaika ich ostatných realizácií vás síce na prvý pohľad asi neohúri (najmä v porovnaní so zahraničnými príkladmi), ale väčšina realizácií fasád, s ktorými sa oslovené spoločnosti pochválili, je štandardne dobrá. A cenné sú najmä informácie o technickom, technologickom či konštrukčnom riešení týchto fasád. Na druhej strane treba povedať, že chýba niečo naozaj originálne a inovatívne. Nakoniec, veľmi výstižne to v ankete konštatuje aj Peter Škvaril zo spoločnosti Schüco...

Prečo na Slovensku v súčasnosti chýbajú realizácie naozaj inovatívnych konceptov fasád, hoci trh je pripravený splniť akékoľvek návrhy architektov a projektantov?

Som presvedčená o tom, že príčinou toho je súčasná finančná poddimenzovanosť investičného procesu na Slovensku. Nielen architekti a projektanti, ale aj realizátori a dodávatelia fasád by veru vedeli navrhnúť a zrealizovať „onakvejšie“ fasády. Žiaľ, šetrí sa! Šetrí sa na honorároch pre architektov a projektantov a výrazne sa škrtia najmä investície na zrealizovanie diela. Výsledkom je, že vznikajú stavby a budovy, pri ktorých investori vyžadujú od architektov, projektantov a zhotoviteľov v prvom rade lacné riešenia a „priemerné“ výkony. A také sú potom aj výsledky ich práce, ak jediným kritériom posudzovania ich výkonov je cena.

Ukazuje sa, že hoci ekonomická kríza zachvátila pred niekoľkými rokmi celú Európu a svet, nie všade badať tak výrazne jej dôsledky vo výstavbe. Dôkazom toho sú aj najnovšie realizácie z Európy, ktoré vám ponúkame v dnešnom čísle Eurostavu. Nalistujte si prezentáciu novej budovy fakulty inovácií univerzity v Coventry, ktorú otvorili pre študentov minulý rok, a presvedčíte sa, že v tomto prípade sa investor nechcel uspokojiť s priemernosťou. Inovatívny koncept budovy sa premieta aj do inovatívneho riešenia fasády, a to spolu s inovatívnym prístupom k samotnému vzdelávaniu študentov (str. 44).

Aj nový polyfunkčný komplex v belgickom meste Bruggy, ktorý predstavujeme na str. 40, je jedinečný. Je príkladom inovatívneho uplatnenia typického a tradičného materiálu – štiepanej bridlice – na fasádach domu. Nové s patinou starého! Aké jednoduché a pritom originálne a presne stvorené pre toto mesto a miesto!

Hovorí sa, že strecha je piatou fasádou. Toto tvrdenie nemusí byť len prázdnym konštatovaním, ak ide napríklad o zelené strechy, ktoré sú určené aj na konkrétne využitie, ako je oddych a rekreácia. Konkrétny príklad realizácie a využitia zelenej strechy prezentujeme na str. 26. Ide o najväčší aquapark v Taliansku, pri Miláne, kde bola zrealizovaná asi aj najväčšia zelená strecha v Taliansku. Pre milovníkov Talianska – vhodný tip aj na dovolenku s deťmi!

Hoci dávam tipy na dovolenku, tá nás ešte, žiaľ, nečaká. Práve naopak. V čase písania tohto editorialu finišujeme na prípravách už 4. ročníka konferencie Udržatelnosť v architektúre a vo výstavbe. Dúfam, že dobre dopadne. Informácie o nej pre vás spracujeme a budeme publikovať hneď v májovom čísle, ktoré bude venované práve tejto téme.

Pekné čítanie aprílového Eurostavu vám prajeIng. arch. Darina Lalíková, CSc.šéfredaktorka

OBSAH EUROSTAV 4/2014

Editorial

6 Inovatívne a sexy...

Obvodové plášte budov – fasády

10 Fasáda – fenomén architektúry zážitku14 Nový pôvab hrdze20 Integrácia fotovoltiky do fasád26 Pod zelenými kupolami aquapark

Diskusné fórum

32 Pátranie po pekných a zaujímavých fasádach na slovensku

Výstavba vo svete

40 Bytovka s bridlicovými fasádami v Bruggách44 Architektúra ako magnet pre študentov48 Žiarivý príklad corporate identity

Udržateľná architektúra

52 Fasády efektívnych budov53 Energybase, budova budúcnosti

Mosty

54 Extradosové mosty – 1. časť

Drevené konštrukcie

56 Roadshow woodbox

Cenotvorba

58 Oceňovanie projektových výkonov a inžinierskych činností62 Infoservis68 Prehľad

Klíčová slova:

Eurostav časopis

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři