Novinky a názory / historie a teorie

EUROSTAV 5/2014

Hlavním tématem květnového čísla časopisu Eurostav je udržitelnost ve výstavbě.

Darina Lalíková , 20. 6. 2014

INŠPIRÁCIE Z KODANE

Keby ste mali v rýchlosti odpovedať stručne a jasne na otázku, čo je udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, čo by ste povedali? Ja som si takúto malú anketu urobila medzi architektonickou a stavbárskou verejnosťou. Veľká väčšina z nich viac-menej už vie, čo sa pod týmto pojmom skrýva. Ale prekvapilo ma, že väčšina respondentov zúžila tému udržateľnosti na energetickú efektívnosť. Dokonca aj tí, čo sa pasujú za ochrancov životného prostredia, často nepozerajú na udržateľnosť v súvislostiach, ale len v jednotlivostiach. A to je problém. Jednotlivosti sú síce fajn, ale zásadným spôsobom nemôžu prispieť k tomu, aby sa naplnil cieľ udržateľného prístupu k výstavbe, prostrediu a k životu.

Pekný príklad, ako treba nazerať na udržateľnosť vo vzájomných súvislostiach, prezentovala hlavná architektka Kodane Tina Saaby na 4. ročníku konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe.

Tina Saaby predstavila svoju víziu udržateľného mesta. Jej plán je, aby mesto bolo priateľské k svojim obyvateľom, k prírode, k životnému prostrediu, k zvieratám a aby mesto ponúklo podmienky pre naplnenie týchto cieľov. A tiež chce dosiahnuť, aby sa Kodaň stala do roku 2025 CO2 neutrálna. Zdôraznila, že do vízie o udržateľnom meste a jej realizácii sú zapojení aj samotní obyvatelia Kodane. „Ak ich získate pre svoje ciele a vízie, ktoré reflektujú ich priania, potom je už jednoduché zapojiť ich do ich priemetu do reálneho života.“ Milé bolo, keď hovorila o tom, ako im záleží na obyvateľoch, ktorí nielen žijú v Kodani, ale ktorí každodenne do Kodane prichádzajú, a čo všetko pre nich robia, aby vedeli, že oni sú dôležití. Povedala, že napríklad, keď v meste napadne sneh, prvé čo sa snažia urobiť, je odhádzať sneh z cyklistických trás a z chodníkov pre chodcov. Až ako posledné riešia cesty. „Cesty môžu počkať, dôležité je vytvoriť podmienky pre tých obyvateľov, ktorí rešpektujú a prispievajú k naplneniu vízie udržateľného mesta. Pracovníci mesta musia byť pre obyvateľov sami príkladom, ako žiť v meste. Preto ja aj všetci moji kolegovia chodíme povinne do práce na bicykloch.“ Podľa jej vyjadrenia chodí denne do práce a do školy na bicykloch 55 % obyvateľov a tento trend sa zvyšuje. Keď robili prieskum, prečo Kodančania chodia po meste bicyklom, odpovedali, že je to rýchle a jednoduché. Tina Saaby zdôraznila, že to bol hlavný impulz pre mesto dobudovať skratky a jednoduché prepojenia medzi cyklotrasami. V súčasnosti tvorí v Kodani 75 % všetkých ciest pešia, bicyklová alebo verejná doprava a všemožne sa usilujú o to, aby ľudia v meste trávili čo najviac času v parkoch, pri vodných plochách, na detských ihriskách, a preto sa snažia v prvom rade budovať pekné, zdravé a inšpiratívne verejné priestory.

Kodaň je naozaj príjemné mesto pre život. Presvedčila som sa o tom aj osobne, zhruba pred rokom. Vtedy som aj priamo v Kodani prvýkrát zažila prednášku Tiny Saaby o jej víziách a plánoch ďalšieho rozvoja Kodane. Som rada, že prijala naše pozvanie a vystúpila na konferencii o udržateľnosti so svojou víziou udržateľného rozvoja Kodane a podelila sa so svojimi skúsenosti z jej napĺňania. Jej prezentácia vyvolala u niektorých nadšenie a u niektorých znechutenie. Nadšenie, že sa to dá, len sa treba inšpirovať napr. skúsenosťami z Kodane a znechutenie, že to bude trvať zrejme veľmi dlho, kým aj slovenské mestá dosiahnu tento „level“.

Pekné čítanie májového EUROSTAVU prajeIng. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka

OBSAH EUROSTAV 5/2014

Editorial

2 Inšpirácie z Kodane

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

4 Zo 4. ročníka konferencie6 Anketa medzi účastníkmi konferencie

Udržateľnosť vo výstavbe

8 Solárne mestá12 Smart City – kľúčová téma 21. storočia14 Budovy ako otrokári20 Prvenstvo patrí Trnave – zelené átrium28 Udržateľnosť výstavby a systémy hodnotenia34 Závod Schindler DS – výroba výťahov38 Udržateľnosť a projektové predchádzanie zločinnosti

Architektúra

42 Prvá zelená budova v metropole východu

Výstavba vo svete

46 Veľkorysé rozšírenie knižnice48 Návštevnícke centrum vynárajúce sa zo záhrady

Udržateľná architektúra

50 Hlavné atribúty udržateľnej architektúry51 Komunitné centrum Ludesch

Drevené konštrukcie

52 Skrutky v prípojoch drevených konštrukcií

Mosty

54 Extradosové mosty – 2. Časť

Cenotvorba

56 Drevostavby z pohľadu ekonomiky60 Infoservis64 Prehľad

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři