Novinky a názory / zprávy

EUROSTAV 7-8 | 2012: DOPRAVNÉ STAVBY

To, čo sa ešte v minulosti zdalo nemožné, v súčasnosti sa stáva realitou. Začína sa s realizáciou stavieb – kozmodrómov a konštruujú sa kozmické lode uspôsobené na exkurzie do vesmíru. Takže možno už onedlho pôjdu niektorí z nás na dovolenku do vesmíru...

Martina Horváthová , 21. 9. 2012

Dovolenkové „presúvanie“...

To, čo sa ešte v minulosti zdalo nemožné, v súčasnosti sa stáva realitou. Začína sa s realizáciou stavieb – kozmodrómov a konštruujú sa kozmické lode uspôsobené na exkurzie do vesmíru. Takže možno už onedlho pôjdu niektorí z nás na dovolenku do vesmíru...

Kým sa tak stane, môžete si tento prvý súkromný kozmodróm s názvom Spaceport America pozrieť aspoň v tomto čísle časopise. Nachádza sa v púšti Nového Mexika a je prvou stavbou svojho druhu na svete. Svojou architektúrou nás v redakcii zaujal natoľko, že sme sa rozhodli túto stavbu predstaviť na str. 54.

Zatiaľ však na cestovanie využívame „iba“ autá, autobusy, železnicu alebo lietadlá. Na dlhých cestách autom alebo autobusom môžeme otestovať, ktorá vzdialenosť sa vďaka vybudovaniu obchvatu mimo mesta skrátila a na dobudovanie ktorej časti novej diaľnice si ešte musíme počkať. Cestovanie autom je na rozdiel od toho autobusového alebo vlakového síce možno pohodlnejšie, ale určite menej ohľaduplné k životnému prostrediu... či už teda cestujeme autom, autobusom alebo vlakom, po ceste sa nám objavujú rôzne prírodné scenérie ale aj zaujímavé architektúry rôznych objektov, mostov, peších lávok atď.

Špeciálne zavesené mosty majú pomerne krátku históriu a v posledných rokoch zaznamenali neuveriteľne dynamický vývoj, ktorý stručne opísal vo svojom príspevku prof. Baláž.

Tento rok oslavuje zavesený Most SNP v Bratislave (s názvom Nový most od roku 1993 do roku 2012) už neuveriteľných 40 rokov. V dobe jeho naprojektovania predstavoval nový svetový rekord, bol totiž v roku 1972 (v dobe svojho otvorenia) v subkategórii jednopylónových zavesených mostov zaradený na 2. miesto a v užšej subkategórii mostov s 1 pylónom a s jednou rovinou závesov až do roku 1981 na 1. miesto svetového rebríčka tohto typu mostov.

Pridávame článok o architektúre mostov, ale aj o postavení statikov v procese navrhovania mostov od prof. Stráskeho (str. 34) a tiež článok o unikátnych systémoch sledovania konštrukčnej a geologickej bezpečnosti stavieb, ako sú železnice, mosty, tunely, od spoločnosti Sylex (str. 26).

Najrýchlejšie a pre mnohých aj najpohodlnejšie je predsa len „presúvanie sa“ letecky. Keď totiž túžite po exotickejšej dovolenke pri mori, je to najjednoduchší variant dopravy. Pred dvoma rokmi sme boli ako redakcia pri tom, keď sa dokončila rekonštrukcia a výstavba nového terminálu Letiska M. R. Štefánika v Bratislave (a odprezentovali sme tento počin v Eurostave 10/2010), tento rok v tomto čísle prinášame čerstvé informácie o úspešnom dokončení letiskového hangáru (súčasť bratislavského letiska), ktorý bude slúžiť na garážovanie a bežnú údržbu lietadiel. Ide o ojedinelú stavbu, ktorá bola realizovaná za plnej prevádzky letiska, svojím riešením dopĺňa jeho komfort a v súčasnosti začína slúžiť svojmu účelu.

Ak by ste sa však predsa rozhodli stráviť dovolenku doma na Slovensku v lone prírody, určite vás bude zaujímať, že na úseku Kosodrevina – Chopok sa tento rok začala II. etapa výstavby modernej kabínkovej lanovky (str. 46).

Je určite veľmi veľa zaujímavých krajín a stavieb, ktoré môžete na svojej dovolenke vidieť. A je ešte veľa zaujímavostí, na ktoré by sme chceli v tomto čísle upriamiť vašu pozornosti. No najlepšie určite bude, ak sa do tohto nového čísle jednoducho začítate...

Takže príjemnú dovolenku a veľa nezabudnuteľných zážitkov...

Ing. arch. Martina Horváthová odborná redaktorka

Obsah Eurostav 7 – 8/2012

EDITORIAL 6 Dovolenkové „presúvanie“...

UDRŽATEĽNOSŤ VO VÝSTAVBE 8 COMBAG SK – 20 rokov gabionov na Slovensku

DOPRAVNÉ, ŠPECIÁLNE A INŽINIERSKE STAVBY 10 História a vývoj zavesených mostov 16 40 rokov Mosta SNP v Bratislave 22 Starý most cez Dunaj v Bratislave 30 Stane sa z projektu TEN-T realita? 34 Architektúra mostov

ARCHITEKTÚRA 42 Hangár na letisku M. R. Štefánika v Bratislave 46 Kabínková lanová dráha 15 MGD, Kosodrevina – Chopok

VÝSTAVBA VO SVETE 50 Museo Casa Enzo Ferrari 54 Spaceport America v Novom Mexiku 56 Peace bridge od Santiaga Calatravu DREVENÉ KONŠTRUKCIE 58 Patrí drevo do mostného staviteľstva?

INDUSTRIÁL 62 Manufaktura – Lodž, Poľsko, stará cvernovka s novým využitím PATENTY V STAVEBNÍCTVE 64 Zakladanie vyťažených banských priestorov

68 INFOSERVIS 71 SUMMARY

72 PREHĽAD

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři