Novinky a názory / zprávy

Fórum českého stavebnictví 2015: Jak se připravit na lepší časy? Zaveďme BIM! - 2. část

Co je vlastně podstatou metodiky BIM? Jak konkrétně BIM do českého stavebnictví zavést? To jsou jen některé otázky, které zazněly na letošním ročníku Fóra českého stavebnictví. Odpovědi na část z nich jste si mohli přečíst zde. Jak s metodikou BIM pracují ve světe a jak se na nové postupy práce dívají privátní investoři a stavební firmy? Tyto postřehy z letošního Fóra českého stavebnictví vám přineseme v tomto článku.

Petr Vaněk , 3. 4. 2015

BIM ve světě?

Barbora Pospíšilová ve svém příspěvku ukázala především vývoj zavádění BIM ve světě. Z pozice společnosti ÚRS Praha jakožto člena organizace Euroconstruct potvrdila dopolední optimismus týkající se očekávaného růstu stavebnictví v Evropě. „Indikátory důvěry ve stavebnictví konečně rostou, a jak se tedy připravit na lepší časy? BIM je rozhodně cestou!“ uvedla v úvodu své prezentace Barbora Pospíšilová. Ve světě je BIM jako nástroj pro předcházení kolizím na stavbě mnohde standardem. Potenciál BIM je však mnohem rozsáhlejší, ve světě je využíván pro Risk management - řízení projektových rizik, ale i eliminace rizik vycházejících ze smluvních vztahů. ÚRS Praha je také členem sdružení ICIS, která sdružuje rozpočtářské organizace z celého světa, kde je metodice BIM věnována také značná pozornost a to takřka 10 let. Za tímto účelem zorganizovala ICIS vícero průzkumů, které BIM potvrzují jako trend, čím dál více se celosvětově prosazující. Z pohledu rozpočtování Barbora Pospíšilová zdůraznila, že zavedení BIM v žádném případě neznamená konec rozpočtování, ale šanci jak zefektivnit nejen práci rozpočtářů, ale celého projektového týmu. Oblast pátého rozměru informačního modelování budov je tedy aktuálním tématem a výzvou i pro ÚRS Praha, který vyvíjí softwarové nástroje pro rozpočtáře. „BIM je trend, který se v zahraničí objevuje. BIM zavádějí či již využívají úspěšné ekonomiky světa. Pokud by nebyl efektivní, pak by se zcela jistě ve světě neprosadil, tak jak jsme tomu dnes svědky.“ shrnula svůj příspěvek Barbora Pospíšilová a uzavřel jej: „A jak tedy odpovědět na otázku: BIM a co s ním? Používejte BIM tak, aby vaše činnost byla efektivní v celém životním cyklu stavby.“

BIM z pohledu privátního investora

Rudolf Vacek z firmy Penta hned v úvodu objasnil své motivy, proč se jako investor rozhodli pro využití BIM, ale zároveň publikum ujistil: „BIM jsme neobjevili sami, o jeho výhodách nás přesvědčil generální projektant, který měl aktivní zkušenost s využitím metodiky BIM. Po prvních pilotních projektech realizovaných v BIM nyní všechny projekty, které máme na stole, jsou nyní realizovány metodikou BIM.“ Zároveň zdůraznil skutečnost, že Penta jako investor nespolupracuje při realizaci staveb s jedním generálním dodavatelem. To samozřejmě klade vyšší nároky na investorskou přípravu stavby, vždyť například na projektu Florentinum musela Penta jako investor komunikovat s takřka 90 subdodavateli. Pro Construction Management aplikovaný v takto náročných podmínkách se BIM jednoznačně osvědčil. Po pozitivních zkušenostech s metodikou BIM při realizaci stavby se dá říci, že BIM ve fázi výstavby si Penta již osvojila. Z pohledu investora jde však Penta dál a aktuálně řeší jak data o budově dále využívat v etapě užívání budovy. „Metodiku BIM aktuálně řešíme a chceme zavést také pro etapu užívání budovy – ve Facility managementu.“ zakončil na adresu BIMu Rudolf Vacek svůj diskuzní příspěvek.

BIM z pohledu stavební firmy

Miroslav Vyčítal ve svém příspěvku prezentoval praktické zkušenosti firmy Skanska s BIMem při realizaci administrativní budovy Riverview, která byla kompletně vyprojektovaná a realizovaná metodikou BIM. „První v Česku, protože celosvětově Skanska samozřejmě BIM využívá nepoměrně déle a v zemích jako ve Švédsku, v Norsku, Finsku jsou zkušenosti s BIMem na stavbě nepoměrně větší.“, zdůraznil Miroslav Vyčítal. Skanska v projektu Riverview jako generální dodavatel stavby měla možnost naplno využít BIM datového modelu pro realizaci stavby. Požadavek na BIM byl dán i skutečností, protože Skanska v tomto projektu figurovala i v pozici developera - investora. Jak již bylo naznačeno, v takovém rozsahu využití BIM se jednalo v případě firmy Skanska o první pilotní projekt v České republice. „Úspory, kterých jsme díky BIMu jako stavební firma dosáhli, se u Riverview pohybovaly na úrovni 5% pod rozpočtované náklady a to na pilotní projekt není rozhodně špatné číslo, které jednoznačně hovoří ve prospěch využití BIM na dalších projektech, tedy minimálně těch, za kterými Skanska stojí i jako investor…“, uvedl Miroslav Vyčítal. BIM zkušenosti z projektu Riverview Skanska v tuto chvíli úročí na dalším projektu, na stavbě Corso Court nové centrály Skanska v Karlíně. „Využití metodiky BIM při realizaci stavby Corso Court dále rozvíjíme, lze tedy očekávat, že procentní úspory ještě navýšíme.“ dodal Miroslav Vyčítal.

BIM z pohledu subdodavatele stavby

Leopold Bareš představil BIM z pohledu subdodavatele, specifické výroby stavebních konstrukcí prováděných se strojařskou přesností. Firmu Sipral, která vyrábí a dodává konstrukce obvodových plášťů budov asi netřeba příliš představovat. Ředitel firmy Sipral naznačil v úvodu svého diskuzního příspěvku své motivy i vlastní cestu aplikace metodiky BIM. Z povahy průmyslové výroby stavebních konstrukcí si firma Sipral našla pro zavedení BIM vlastní cestu. Tato cesta vychází z role subdodavatele stavební části. Leopold Bareš zdůraznil, že Sipral jako subdodavatel není nositelem BIM projektu, ale „jen“ jeho článkem, součástí řetězce, který do datového modelu svá data dodává, a samozřejmě z něho data čerpá. Výhoda, která je zjevná, je možnost optimalizace návrhu i možnost reagovat na skutečnosti vyvolané změnami navazujících konstrukcí a to do poslední chvíle, než jde finální návrh obvodového pláště do výroby. Veškerá komunikace probíhá formou digitálního toku dat. Jako příklad uvedl nedávnou realizaci Sipralu v podobě realizace obvodového pláště budovy Nadace Louis Vuitton v Paříži, kde byla metodika BIM využita a jednoznačně se osvědčila. A není to jen digitální tok dat od návrhu do výroby, ale také logistika a sledování on-line stavu zakázky od návrhu přes výrobu dopravu a montáž na stavbě. Právě logistika je jeden z klíčových faktorů, které firmě Sipral pomáhají být efektivní a hlavně fungovat bezchybně.

<- 1. část

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři