Novinky a názory / zprávy

Fórum českého stavebnictví 2015: Jak se připravit na lepší časy? Zaveďme BIM! - 1. část

BIM a co s ním? Takový byl podtitul jedné z pěti odpoledních paralelních diskuzních sekcí Fóra českého stavebnictví 2015. Hlavní motto letošního již jedenáctého ročníku fóra: „Jak se připravit na lepší časy?“ dávalo tušit, že stavebnictví by se mělo začít připravovat na svůj růst. Jaké jsou tedy vyhlídky? Slovy moderátora konference Martina Veselovského: „Odkud by mohly přijít dobré zprávy pro české stavebnictví?“

Petr Vaněk , 27. 3. 2015

Než se podrobněji zaměříme na diskuzní panel věnovaný metodice BIM, je namístě alespoň stručně shrnout plenární část Fóra českého stavebnictví. Dopolední program konference byl tematicky rozdělen na dva bloky. Oba dopolední bloky Stavaři a stát i blok Stavaři, developeři a investoři řídil Martin Veselovský, moderátor DVTV, který již v úvodu naznačil, že rozhodně vítá optimističtěji laděná témata na letošním ročníku Fóra českého stavebnictví, neboť poslední ročníky, jež měl možnost moderovat, byly mnohdy zdí nářků ze strany stavařů, než čímkoliv jiným. Svítá tedy opravdu na lepší časy? Úvodní příspěvek předsedy vlády Bohuslava Sobotky na téma stavebnictví a státní politika okomentoval Martin Veselovský slovy: „Musím říct, že pokud jsem na začátku mluvil o optimismu, tak Bohuslav Sobotka, premiér České republiky mne v tom optimismu v podstatě překonal…“. Jak se tedy připravit na lepší časy? Jednou z odpovědí by určitě mělo být: Zaveďme BIM!

BIM a co s ním?

Jak ale zavést BIM? Co je vlastně podstatou metodiky BIM? Jak konkrétně BIM do českého stavebnictví zavést? Co bude potřeba pro zavedení BIM udělat? Na tyto a obdobné otázky se pokusili odpovědět odborníci pohybující se na různých pozicích ve stavebnictví, kteří již mají své konkrétní zkušenosti s metodikou BIM.

Mezi panelisty diskuzního fóra „BIM a co s ním?“ zasedlo hned několik odborníků pohybujících se ve stavebnictví na různých pozicích. Ludmila Kratochvílová, zástupkyně ředitele odboru stavebnictví z Ministerstva průmyslu a obchodu. Barbora Pospíšilová, Innovation Manager, ze společnosti ÚRS Praha. Jiří Košulič, generální ředitel firmy RTS. Leopold Bareš, ředitel společnosti Sipral. Rudolf Vacek, Head of Project & Construction Management ze společnosti PENTA Investments a Miroslav Vyčítal, hlavní stavbyvedoucí Skanska. Diskuzi uvedl a moderoval Petr Matyáš, spoluzakladatel projekčního ateliéru di5 architekti inženýři.

BIM jako nástroj pro „zprůmyslnění“ stavebnictví

Téma diskuzního panelu otevřel svým příspěvkem Petr Matyáš z ateliéru di5 architekti inženýři. Ateliér di5 se pohybuje v projekční praxi více než 20 let, z toho několik posledních let tento projekční ateliér rozvíjí ve své praxi principy informačního modelování budov – metodiku BIM. „Ano, metodiku, BIM je totiž princip, pracovní postup, nikoliv software.“ To bylo jedno z prvních sdělení Petra Matyáše. Petr Matyáš v úvodním příspěvku také zmínil některé souvislosti a důvody, proč je potřeba do budoucna s principy BIM počítat a naučit se je ovládat a rozvíjet. Zmínil především světová čísla týkající se malé efektivity stavebnictví i nutnost inovací, které nutně musí i do českého stavebnictví proniknout. „Zvláště chce-li být i naše stavebnictví do budoucna konkurenceschopné měli bychom jej zprůmyslnit.“, zdůraznil potřebu zavedení BIM Petr Matyáš.

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako koordinátor zavádění BIM v ČR

Ludmila Kratochvílová prezentovala oficiální názor Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) k myšlence zavedení metodiky BIM na úrovni státu. Vždyť stát jako veřejný investor je zásadním stavebníkem, který hospodaří se státními prostředky, měl by v tomto ohledu jít příkladem. Pro zavedení BIM na státní i municipální úrovni hovoří jednoznačně fakt efektivnějšího vynakládání finančních prostředků v investiční výstavbě. V zahraničí jsou deklarovány úspory díky nasazení metodiky BIM v desítkách procent. Ludmila Kratochvílová v úvodu své prezentace neopomněla připomenout existenci Nové směrnice o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU, která ve svém znění sice přímo neskloňuje zkratku BIM, ale obsahuje celou řadu odkazů na efektivní vynakládání finančních prostředků s důrazem na celou dobu životnosti investice. Aktuální informace o zavádění metodiky BIM ve Velké Británie či Francii jsou toho důkazem. To vše ruku v ruce s existencí ISO norem pro BIM, které jsou již ostatně součástí technických norem ČSN.

Po vstupních jednáních zástupců MPO a Odborné rady pro BIM potvrdila Ludmila Kratochvílová, že MPO se rozhodlo převzít zastřešující roli koordinátora pro zavedení BIM v České republice. „Zavedení BIM si totiž vyžádá celou řadu přípravných kroků, které budeme muset na národní úrovni zajistit. Vůbec celé stavebnictví se bude muset na zavedení využití metodiky BIM odpovědně připravit. Musí vzniknout rámce a návody jak BIM aplikovat do praxe. Za tímto účelem bude nutné sestavit tým expertů, kteří se na projektu zavedení BIM budou nutně muset podílet. MPO projekt zavedení BIM zastřeší a bude garantovat v koordinaci s dalšími ministerstvy, institucemi a organizacemi, jichž se zavedení BIM dotkne.“

BIM a veřejné zakázky

Jiří Košulič se dotkl metodiky BIM ve vztahu k cenotvorbě a zákonu o zadávání veřejných zakázek. Generální ředitel společnosti RTS potvrdil, že je potřeba nalézt cestu, která by zpřístupnila informace z projektu rozpočtářům. BIM by mohl v tomto ohledu být právě tím komfortnějším způsobem práce při rozpočtování staveb v blízké budoucnosti. Druhým tématem, kterého se Jiří Košulič dotknul, bylo uplatnění BIM ve veřejných zakázkách, respektive jakým způsobem zahrnout požadavek na BIM do připravovaného zákona o veřejných zakázkách, který je reakcí na novou směrnici Evropského parlamentu 2014/24/EU. Závěr své prezentace Jiří Košulič zakončil pozitvině: „Po těch letech mám konečně pocit, že bych se mohl dočkat toho, že díky metodice BIM začneme jako rozpočtáři konečně čerpat informace a výměry z projektu.“

Jak s metodikou BIM pracují ve světe a jak se na nové postupy práce dívají privátní investoři a stavební firmy? Tyto postřehy z letošního Fóra českého stavebnictví najdete ve druhé části, na kterou se můžete těšit za týden.

2. část ->

 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři