Novinky a názory / zprávy

Informační a tréninkové centrum Energoland, JE Mochovce

Vydejte sa na dobrodružnou cestu – odysseu energie. Prozkoumejte celou evoluci energie od velkého třesku až po blízkou budoucnost. Zjistíte, jak s energií nakládal člověk v minulosti a jak dnes. Najdete tu 33 interaktivních sekcí, které vám poskytnou všechny potřebné informace o různých energiích - o jejich využití, o pozitivech i negativech jednotlivých způsobů výroby elektřiny. Více o této výjimečné stavbě se dočtete v listopadovém čísle časopisu ARCH.

Časopis ARCH , 21. 11. 2014

Jaderné elektrárny jsou vrcholem industriální architektury. Jedná se ale o ambivalentní díla, k nimž se těžko hledá jednoznačný postoj. Mají řád, pevnou kompozici a ovládají okolí až totalitární silou viditelnou na vzdálenost desítek kilometrů. Nesou v sobě brutální krásu gargantuovských, v minimalistickém rytmu řazených sochařských objektů v krajině. Je v nich něco fascinujícího a zároveň neuchopitelného. I když se stavějí a fungují už šest desítek let, pořád vyvolávají pochyby a obavy, které nabývají až iracionálních rozměrů a hloubek. Zatímco Rakušani a Němci je odmítají jako zlo, Francouzi nebo Američani je staví ve velkém a Češi a Slováci jsou k nim spíše shovívaví. Informační centra slouží k tomu, aby se ohladily hrany mezi veřejností a jadernými elektrárnami a nastolila se vzájemná důvěra. Kde je dostatek informací, tam ubývá prostor pro vznik mýtů a strach z neznámého. Informační a tréninkové centrum, které se nachází v blízkosti hlavní vrátnice jaderné elektrárny Mochovce, vznikalo poměrně dlouhou dobu – od studie z roku 2008 do dokončení v roce 2014. 

Přesto se podařilo stavbu dovést do podoby, která věrně odpovídá původnímu záměru. Jde o kvádr, z něhož vyrůstají čtyři různě tvarované portály, přičemž hlavní tvoří jedinou soudržnou hmotu se střešním světlíkem prosvětlujícím auditorium. Výrazné portály, které lapidární stavbu dynamizují, směřují vždy ke světovým stranám. Byly koncipovány tak, aby umožňovaly zevnitř pohled na důležité dominanty tvořící identitu místa. Dalším kontextuálním prvkem se stává skleněný obvodový plášť, který nově interpretuje fasádu administrativní budovy v areálu jaderné elektrárny z osmdesátých let. Vnitřní uspořádání reaguje na potřeby Informačního a tréninkového centra: v západní části je situována expozice, střed budovy zaujímá hlavní posluchárna s přilehlými učebnami a na východní straně jsou kanceláře a zasedací místnosti. V interiéru expoziční části autor použil podtlakovou strukturu z polyesterové tkaniny s nánosem PVC, která se jako „balón“ rozkládá přes dvě poschodí a je první svého druhu na světě. Návštěvník získává jak zážitek z futuristicky řešeného prostoru, tak z moderně působící expozice přibližující tproces výroby energie v atomové elektrárně. Nádherná organická forma kontrastuje s přísným tvarem budovy v exteriéru. Pozitivní emoce posiluje použití světelných efektů, průniků umělého i přirozeného světla – architekt zde využívá scénických principů k dosažení pocitu neopakovatelného okamžiku.

Článek vyšel v časopise ARCH 11/2014.www.arch.sk

Klíčová slova:

časopis ARCH

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři