Novinky a názory / historie a teorie

ARCH 6/2015 - Privátne bývanie

Červnové číslo slovenského časopisu ARCH se věnuje současným přístupům v navrhování rodinných domů.

Andrea Bacová , 12. 6. 2015

Privátne bývanie

Architektúra rodinného domu sa za ostatných 15 rokov zmenila. Zmenil sa klient, zmenili sa požiadavky, zmenil sa štandardný priestorový kontext, v ktorom sa rodinný dom nachádza. V mestách je pre tento typologický druh stále menej a menej miesta. A ak sa nejaké nájde, tak podmienky pre jeho výstavbu sú pomerne zložité. Tieto potom ovplyvňujú jeho objemový koncept i dispozičné riešenie. V mestských lokalitách, kde je rodinná zástavba už dlhodobo stabilizovaná, dochádza často k re-urbanizácii, výmene „starého za nové“ či efektívnejším dostavbám. Stále viac a viac sa uplatňujú málopodlažné viacbytové domy, ktoré spájajú výhody rodinného a bytového domu. Objavujú sa však už aj, u nás zatiaľ neštandardné, hybridné formy bývania. Dá sa povedať, že rodinný dom, tak ako sme ho po dlhé desaťročia poznali, sa postupne z ťažiskových mestských polôh úplne vytráca. Ostáva len tam, kde je táto forma výstavby historicky „zakorenená“, a tam, kde má „urbanistickú“ tradíciu. Podstatná časť produkcie rodinných domov sa presúva do okrajovo mestských, mimomestských a vidieckych polôh. Tento typický suburbanizačný prejav je logickým dôsledkom stavu „nasýtenia“ mestských štruktúr určitými funkciami. Budúcnosť pravdepodobne prinesie v tomto smere výraznejšie zmeny. Už teraz je jednoznačné, že masová produkcia rodinných domov je i naďalej bude sústredená mimo mesta a na vidiek. To však následne ovplyvní všeobecnú zmenu chápania i formovania obytného prostredia a obytných štruktúr v mestách. Ani bytový, ani rodinný dom, ale niečo celkom iné... hybridné, multifunkčné, flexibilné domy s dôrazom na sociálnu pozíciu bývania podnecujú iný uhol pohľadu na „starú“ typológiu obytných budov. Bytový či rodinný dom? Mohol by byť napríklad rodinný bytový dom...? Inšpiráciou k tejto téme sú študentské návrhy medzinárodnej súťaže Rodinný dom očami mladých architektov (s. 58 – 59), ale i bytový dom na bratislavskej Patrónke (s. 40 – 45) či suburbánny komplex Svornosť (s. 46 - 51).

Andrea Bacová

Obsah

Téma: Privátne bývanie

13 Editoriál

Aktuálne

14 Výstavy

Rozhovor

18 U nás sa drevo stále považuje za niečo druhoradéJuraj Molnár, Ľubomír Peráček a Ľubomír Peráček, ml., v rozhovore s Andreou Bacovou

Realizácie k téme

22 Ľubomír Peráček, ml.: Rodinný dom Appareo, Bratislava-JarovceMichal Czafik: Vyšlo slnko

28 Maroš Fečík, Miriam Fečíková: Rodinný dom, Bratislava-RusovceKorina Krchniaková: Jednoduchý biely domček. Ale fajnový!

34 Martin Rezník, Matúš Polák, Silvia Kračúnová, Gabriela Kossuthová: Rodinný dom na vyhliadke, StupavaZuzana Tóthová: Optimálny dom

40 Jozef Pavelčák, Danica Baricová: Rekonštrukcia bytového domu, BratislavaPeter Vodrážka: Nenápadná elegancia

46 Andrej Alexy, Štefan Rafanides: Obytný súbor Svornosť, Bratislava-Podunajské BiskupiceJuraj Šujan: Sympatická suburbánna Svornosť

Aktuálna realizácia

52 Igor Lichý, Drahan Petrovič, Tomáš Šebo, Emanuel Zatlukaj: Polyfunkčný objekt Nový háj, Bratislava-PetržalkaImto Vaško: Nový háj / Stratený raj

Výsledky súťaží

58 Andrea Bacová: Rodinný dom očami mladých architektov

60 Ľubomír Závodný: Archiprix International 2015

Recenzie

62 Bohumil Kováč: 95 nápadov ako zlepšiť Bratislavu

63 Andrea Bacová: Architekt, ktorému prialo šťastie...

64 Dominika Belanská: Komunitné bývanie témou už aj v Bratislave – vďaka platforme WhatCity?

65 Ivana Tláskalová Zavillová: Spravodajstvo z Prahy

Iná kultúra

66 Renata Rehorovská: Európska Noc literatúry 2015 Bratislava

66 Renata Rehorovská: PechaKucha Night – špeciálna edícia

67 Imro Vaško: Architektúra pohyblivého obrazu – Björk v MoMA a na Pohode

English summary

68 Private living

Klíčová slova:

časopis ARCH bydlení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři