Novinky a názory / zprávy

Nadační fond společnosti CEMEX podpořil první projekty

Společnost CEMEX, výrobce betonu a souvisejících stavebních materiálů si uvědomuje své zásahy do přírody, ale také svou úlohu dodavatele pro stavebnictví. Proto se snaží využívat přírodní zdroje co nejšetrněji a zároveň podporovat projekty, které pomáhají okolí provozoven. Prostřednictvím nadačního fondu se jí to úspěšně daří.

EARCH.CZ , 5. 7. 2011

V rámci nadačního fondu může CEMEX poskytnout granty na rozvoj vzdělání, výzkum a vývoj, ochranu životního prostředí, rozvoj bydlení, infrastruktury nebo podpořit projekty v oblastech sportu a kultury.

První kolo přijímání žádostí o grant proběhlo v jarních měsících. Z velkého množství žádostí doporučila Správní rada udělení nadačních příspěvků celkem deseti projektům, které se zaměřují jak na kulturní a sportovní aktivity daného regionu, tak i na pomoc zdravotně handicapovaným spoluobčanům. Jedná se o projekt na pomoc a podporu lidem postiženým roztroušenou sklerózou sdružení Roska, uspořádání II. ročníku Silesian bluegrass festivalu příspěvkové organizace Osvětová beseda v Dolní Lutyni, otevřený seriál závodů na kolečkových bruslích pro děti, dospělé a rodinu v Otrokovicích, sbor dobrovolných hasičů Bílkovice nebo podpora Klecanské veteran rallye.

„Věříme, že poskytnutá podpora nadačního fondu přispěje dobré věci a zároveň bude dokladem společenské zodpovědnosti CEMEXu i jeho snahy o zajištění trvalého rozvoje společnosti,“ říká David Groh, ředitel strategického plánování.

CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice CEMEX provozuje přes 50 betonáren, 7 štěrkoven, 2 kamenolomy a cementovou mlýnici. Více na www.cemex.cz.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři