Novinky a názory / architektonické soutěže

Pražská developerská společnost hledá návrh budov pro městské nájemní bydlení na Palmovce

PDS vyhlašuje výběrové řízení pro polyfunkční dům na nároží ulic Zenklova a Libeňský most Foto: Pražská developerská společnost

Na pozemcích hl. m. Prahy v proluce poblíž křížení ulic Zenklova a Libeňský most připravuje Pražská developerská společnost (PDS) výstavbu dvou polyfunkčních domů určených především pro městské nájemní bydlení. V přízemí a prvních dvou patrech se počítá s nebytovými (maloobchodními a administrativními) prostory. PDS hledá ve výběrovém řízení zpracovatele architektonického návrhu pro celý pozemek a projektové dokumentace pro první z budov. Investiční akci schválila Rada hl. m. Prahy a Investiční expertní výbor PDS. Kritérii výběrového řízení jsou kvalita návrhu budovy a přilehlých veřejných prostranství, dlouhodobá environmentální a ekonomická udržitelnost staveb a efektivita využití pozemku. Nabídky podle zadání zveřejněného v Tender aréně je možné podávat do 22. února 2022 do 12 hodin.

Pražská developerská společnost , 18. 1. 2022

„Palmovka je nejcennějším rozvojovým územím v širším centru Prahy, které má město pod vlastnickou kontrolou a které na využití svého potenciálu stále čeká. Společně s Městskou částí Praha 8
a s Dopravním podnikem hl. m. Prahy hledáme optimální směr pro budoucí využití a rozvoj celé lokality. Přípravu projektové dokumentace pro polyfunkční dům u křižovatky ulic Libeňský most – Zenklova však lze spustit již nyní jako jeden z prvních kroků k nové a pulsující Palmovce,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Všechna výběrová řízení vypisovaná PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020). Kritérii výběrových řešení pro chystanou municipální výstavbu jsou kvalita návrhu budov a veřejného prostoru, dlouhodobá environmentální
a ekonomická udržitelnost, hospodárnost a efektivita využití daného pozemku.

Polyfunkční bytový dům se chystá poblíž křižovatky ulic Libeňský most a Zenklova, na pozemcích 3636, 3637/1, 3637/2, 3952/6, 3952/7, 3952/8 a 3952/25 v katastrálním území Praha-Libeň. Na nebytové prostory v přízemí a v prvních dvou patrech navážou patra s cca 24 městskými nájemními byty.

Foto: Výběrové řízení požaduje také ohleduplnost k životnímu prostředí v průběhu výstavby a provozu stavby

   

„Projekty, které chystáme, budou sloužit obyvatelům Prahy dalších 100 let. V rámci výběrového řízení preferujeme řešení a typologii kladoucí důraz na efektivitu stavby, minimalizaci provozních nákladů, nákladů na údržbu a opotřebení použitých materiálů. Jedním z požadavků výběrového řízení je minimální spotřeba energie v průběhu výstavby a následného provozu budovy, jež vyplývá ze současných legislativních požadavků kladených na novou výstavbu. Budeme upřednostňovat stavební materiály, u nichž bude možné doložit jejich šetrnost k životnímu prostředí v podobě certifikátů a environmentálního prohlášení produktu. Městská výstavba reprezentuje obec, a proto musí být architektonicky kvalitní a spoluvytvářet městské prostředí,“ doplňuje Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení s cílem rozšířit městský bytový fond v majetku města, který může být k dispozici zejména pro tzv. preferované profese. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva MHMP předáno k hospodaření více než 400 000 m2 pozemků ve vlastnictví MHMP, na nichž se počítá s výstavbou 6.000 – 8.000 bytů v horizontu až 10 let.

Klíčová slova:

architektonická soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři