Novinky a názory / zprávy

Rektor ČVUT podpořil zprovoznění tratě Mělník-Mšeno-Boleslav

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze prof. Petr Konvalinka vyjádřil souhlasný postoj k petici Městského úřadu Mšeno, která vznikla v souvislosti se zastavením dopravy na části železniční trati Mělník-Mšeno-Mladá Boleslav. Touto cestou žádá Správu železniční dopravní cesty, aby učinila všechny potřebné kroky ke zprovoznění trati.

EARCH.CZ , 30. 9. 2014

„Souhlasím se zveřejněním petice a stanoviskem města Mšena. Úsek trati Mělník-Mšeno byl dlouhodobě zanedbáván ze strany Správy železniční dopravní cesty, až dospěl do havarijního stavu,“ řekl prof. Petr Konvalinka, který má k regionu velmi blízký vztah.

Dráha Mělník-Mšeno-Mladá Boleslav má zásadní význam pro život a rozvoj venkovských částí okresů Mělník a Mladá Boleslav, zejména pro mikroregion Kokořínska. Zabezpečuje dopravu žáků do škol základních i středních, slouží k dojíždění za prací do regionálních průmyslových center, zajišťuje základní dopravní obslužnost a pomáhá rozvoji cestovního ruchu.

Městský úřad Mšeno prostřednictvím své petice žádá, aby byly okamžitě zahájeny opravy kritických úseků trati a provoz byl obnoven v tomto roce. A dále aby byly započaty projekční práce na rekonstrukci trati, která by přinesla modernizaci, zvýšení přepravní rychlosti a návrat oprávnění pro nákladní přepravu.

Petici najdete na zde

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů. Pro akademický rok 2014/15 nabízí ČVUT svým studentům 110 studijních programů a v rámci nich 441 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2014 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 3000 světových univerzit, ve skupině univerzit na 411. – 420. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and Astronomy“.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 30. 9. 2014
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři