Novinky a názory / zprávy

Soutěž na pardubický sportovní areál ovládli architekti z Francie

Mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Dukla sportovní má zahraničního vítěze. Nejlépe si se zadáním města na novou podobu největšího sportovního areálu v Pardubicích poradil Atelier CMJN, s.a.r.l. z Paříže. Ten na svém projektu spolupracoval s pražskými ateliéry AED project a Terra Florida.

EARCH.CZ , 9. 11. 2016

Celkem 21 ateliérů ze 13 zemí světa se zúčastnilo první mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže v historii města Pardubic. Na východ Čech dorazily návrhy například z Velké Británie, Německa, Holandska, Taiwanu, Číny, Spojených států amerických nebo Portugalska. I přes vysokou kvalitu většiny soutěžních návrhů bylo rozhodnutí poroty v závěru jednomyslné. „Na vítězi se porota shodla jednomyslně. Z našeho pohledu si se zadáním poradil nejlépe. Jsem upřímně přesvědčený, že město získává silného a kvalitního partnera, se kterým se mu podaří proměnit tuto část v moderní sportoviště. Počet zahraničních ateliérů v soutěži je fantastický. Dokazuje to, že architektura je globalizovaná zejména díky internetu usnadňujícímu mezinárodní komunikaci. Sportovní typologie je navíc univerzální – podobně jako letištní terminály nebo nákupní centra,“ říká předseda poroty Saša Begović z Chorvatska.

Město získává partnera v podobě francouzského ateliéru Atelier CMJN, s.a.r.l., jenž ke spolupráci přizval české partnery AED project a Terra Florida z Prahy. Hlavními autory návrhu jsou François Lepeytre a Gaël Brulé, kteří dále spolupracovali s týmem ve složení Hector Hernandezem, Marisa Benedetti, Martin Roynard, Aleš Marek, Ondřej Šperl, Tomáš Hajdu, Jan Šulcek, Helena Holakovská, Zuzana Hlasivcová, Lada Veselá a Radka Šimková.

Členové mezinárodní poroty na vítězném návrhu od počátku vysoko hodnotili racionální definování organizace areálu. „Ve druhém kole byl návrh velice kvalitně dopracován, autoři lépe promysleli nejen celkovou hmotovou koncepci sportovního komplexu a jeho napojení na okolí, ale zlepšili také ekonomičnost provozu,“ popisuje odborný poradce poroty Janis Vlachopulos. Porota ocenila také hlavní vstupní prostranství v centrálním bodě areálu, které je dobře dimenzovaným a chytře položeným náměstím, jež má svou roli v každé fázi fungování areálu. „Architektonická soutěž dokazuje, že stejný úkol, stejná věc se dá pojmout a ztvárnit stokrát jinak. Vždy originálně se zachováním funkčnosti prostoru. Jsem rád, že jsme se v případě sportovního areálu na Dukle vydali touto cestou,“ říká primátor města a člen poroty Martin Charvát.

„Mezi Pardubicemi a sportem je velmi blízký vztah. Projekt je navržený s ambicí povýšit Duklu sportovní na úroveň národní důležitosti. Začíná začleněním širšího náměstíčka vedoucího k hlavnímu vchodu. Tento velkorysý prostor dodává tomuto důležitému zařízení nový, moderní a dynamický vzhled. Celý areál je odstřihnutý od ruchu města. Jeho hranice jsou začleněny do okolního urbánního prostoru. Celkové uspořádání je rozvrženo kolem velké vstupní haly, která spojuje veškeré programy. Její centrální poloha umožňuje skvělou efektivitu. Atletický stadion, lehký, dřevěný a oblý objekt, přenáší dynamiku sportování na celou čtvrť. Jeho tvar umožňuje bezproblémové začlenění do okolí a současně skýtá výhled z různých úhlů na vnější sportoviště. Koncepci provází duch jednoduchosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Moderní komplex je postaven z materiálů šetrných k životnímu prostředí. Cílem projektu je vytvoření přirozeného a zdravého terénu a architektury násobící pocit pohody uživatelů,“ popisují svůj projekt autoři vítězného návrhu François Lepeytre a Gaël Brulé. Právě oni se nejlépe popasovali se zadáním, na kterém projektový tým, společně se sportovními kluby a veřejností, pracoval od roku 2014.

V cílovém stavu by v areálu měly být vybudovány atletická hala s dvěstěmetrovým oválem a kapacitou hlediště minimálně pět set míst, multifunkční sportovní hala pro více než dva a půl tisíce diváků, gymnastická tělocvična, sály pro úpolové sporty, posilovna, vnitřní běžecký okruh, nafukovací hala by měla být přestavěna na halu pro míčové sporty a chybět by v areálu nemělo ani nové zázemí pro venkovní atletické hřiště. Kromě požadavků, co všechno by měl areál svým uživatelům nabídnout, byla další podmínkou návrhů fázovatelnost výstavby.

„Největší sportovní areál o rozloze téměř 80 tisíc metrů čtverečních na Dukle dostává jasnou a reálnou vizi rozvoje přesahující jedno volební období. Na toto velmi perspektivní a cenné území jsme získali zajímavý pohled od architektů z celého světa. Vítězný návrh si nejlépe poradil se zadáním, a to nejen z pohledu potřebné etapizace budování moderního sportovního areálu plnícího parametry národního centra, ale i z pohledu provozního. Prvním krokem je výstavba kryté atletické haly a potřebného zázemí,“ vysvětluje člen poroty a náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Město si uvědomuje, že není možné všechna navržená sportoviště postavit v průběhu deseti či patnácti let. Vzhledem k velikosti areálu se ale rozhodlo navrhnout prostřednictvím soutěže jeho budoucí podobu, zafixovat jednotlivé objekty na svých místech a jednotlivé dílky tohoto „puzzle“ realizovat postupně. „Bude pak vždy na aktuální shodě politické, sportovní i laické veřejnosti, která etapa dostane v určitém období prioritu,“ říká manažer projekt Miroslav Janovský. „Rád bych představitele Pardubic ocenil za to, že k výběru projektu zvolili tento přístup. Dokazuje to odvahu zkusit něco nového a doufám, že jim tento elán vydrží. Doporučil bych tedy, aby se přesně toto snažili uchovat – energii, se kterou dovedou tento jedinečný a poměrně rozsáhlý projekt úspěšně do cílové rovinky,“ dodává člen poroty Erik Moederscheim z Holandska.

S tím souhlasí i další porotci. „Vyhlášením soutěže jsem byl příjemně překvapen. Jedná se o cenné a hodnotné území, které si takovouto architektonickou soutěž zaslouží. Jsem rád i za hojnou účast ze strany soutěžících. Nakonec jsme v naprosté shodě vybrali návrh, který je jednoduchý, vtipný, který vystihuje snadnou etapovitost výstavby a měřítkově navíc odpovídá velikosti našeho města,“ doplňuje další z porotců a zároveň zastupitel města, architekt Aleš Klose.

Mezinárodní soutěž byla zcela anonymní a porotci až do posledního hlasování nejenom že neznali jména autorů jednotlivých návrhů, ale také ani to, zda jsou z České republiky, nebo ze zahraničí. „Anonymní soutěž je určitě nejspravedlivější institut, jak vybrat architekta. Podle nároků na honorář je vidět, že město nemusí mít strach poptat i zahraniční ateliéry,“ vysvětluje náměstkyně primátora a členka poroty Helena Dvořáčková.

Vítězný ateliér získal jako hlavní cenu odměnu ve výši 900 000 Kč. Celkové náklady na soutěž byly 2,8 milionu korun, které byly použity jak na odměny pro soutěžící, tak na jednání a odměny poroty, auditora soutěže, publicitu a další aktivity. „Nutné je si uvědomit, že město si díky této soutěži mohlo vybírat z práce 90 architektů, urbanistů a inženýrů z 21 ateliérů, kteří v prvním a druhém kole na svých návrzích odpracovali více než 40 tisíc hodin práce. Vybrat si tak mohlo skutečně ten nejlepší návrh,“ vysvětluje Igor Kovačevič z Centra pro středoevropskou architekturu, jenž se společně s městem podílel na organizaci soutěže.

Pardubice budou nyní jednat s vítěznou firmou o uzavření smlouvy o dílo. Cílem je zahájit projekční práce na začátku příštího roku. Výstupem by mělo být zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro celý areál a všech stupňů projektové dokumentace pro první etapu, tedy atletickou halu s nezbytným zázemím.

Veřejnost se s budoucí podobou areálu na Dukle a také se všemi došlými návrhy má možnost seznámit na výstavě v Galerii města Pardubic, která proběhne od 9. do 20. listopadu. Hned první den, tedy 9. listopadu se od 17 do 19 hodin uskuteční pro veřejnost workshop s autory vítězného návrhu. Ti budou připraveni okomentovat svoji vizi, jak by areál měl vypadat a jak by se měla změnit jeho funkce a také budou připraveni odpovídat na všechny otázky návštěvníků.

Výsledky soutěže:

1. cena: Atelier CMJN, s.a.r.l. & AED project & Terra Florida 2. cena: Studený architekti 3. cena: nebyla udělena finalisté:ECHOROST ARCHITEKTIADR s. r. o.CMC architects

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 9. 11. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři