Novinky a názory / zprávy

Splachování může přispět k šíření virů a bakterií na toaletách. Řešením jsou bezvodé pisoáry

Bezvodé pisoáry pomáhají minimalizovat možný výskytu a přenos patogenů. Foto: EcoStep

Hygiena na toaletách v kancelářských budovách, restauracích nebo na dalších veřejných místech není jen vizitkou správce objektu, ale má pro jejich uživatele také řadu významných zdravotních dopadů. Není proto od věci podívat se na prostředí záchodů očima vědců a seznámit se s jejich výzkumy. Zajímavý článek o hygieně na toaletách nedávno přinesl časopis Journal of Applied Microbiology, který mimo jiné zdokumentoval problematiku šíření patogenů a rizika infekčních onemocnění spojených s používáním společných toalet.

EcoStep , 24. 5. 2024 / Advertorial

Cílem správné hygieny na toaletách je minimalizovat možnost výskytu a přenosu patogenů. Potřebu dostatečné čistoty a dezinfekce na toaletách v současné době umocňuje také hrozba šíření nových patogenů, jako jsme tomu byli nedávno svědky u pandemie koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. Jak tedy účinně bojovat s kontaminací povrchů a ovzduší na toaletách?

Výzkumy zaměřené na šíření střevních a respiračních patogenů na toaletách probíhají již od poloviny 20. století a dobře dokumentují rizika infekcí. Ta jsou tradičně spojována s nedostatečným úklidem a dezinfekcí prostor WC. Například Newsom už v roce 1972 prokázal, že bakterie Salmonella přežívá na povrchu až 9 dnů, Escherichia coli až 8 dní a Shigella až 5 dní. Je důležité si uvědomit, že problémy nevznikají jen při používání záchodové mísy, ale také při používání pisoárů, protože bakterie a viry mohou být přítomny také v moči. Vzhledem k tomu, že lidé vylučují 700 až 2000 ml moči denně, může se jednat o významné množství uvolňovaných patogenů. Sinclair dokonce ve své studii v roce 2008 zdokumentoval v moči přítomnost virů jako jsou neštovice, adenoviry nebo SARS-CoV-2.

Foto: Infekční patogeny vylučované močí

Nebezpečí se vznáší po každém spláchnutí

Ke kontaminaci prostorů toalet nebezpečnými viry může dojít také pro někoho neočekávaným způsobem – a to při splachování toalet a pisoárů. Jak dokazuje Palmer, děje se tak v důsledku aerosolů vznikajících při splachování. Takto uvolněné bakterie a viry jsou pak přenášeny vdechováním nebo dotykem kontaminovaných fomitů, jako jsou dveřní kliky, nábytek, ručníky, vypínače apod.

První známý splachovací záchod navrhl sir John Harington v Anglii již v roce 1596. Avšak masovější rozšíření splachovacích záchodů přišlo až v 19. století, kdy Thomas Crapper zdokonalil mechanismus splachování a pomohl popularizovat instalaci splachovacích záchodů v domácnostech. Ačkoli tento vynález významně vylepšil hygienu na toaletách, problému s produkcí aerosolů čelíme dodnes. Možnost aerosoluce patogenů při splachování je předmětem velké pozornosti vědců zejména v souvislosti s nově se objevujícími patogeny, jako je SARS, ebola nebo bakterie Clostridioides difficile, která je známá svou schopností způsobovat závažné gastrointestinální problémy. Všechny výzkumy potvrzují, že při splachování dochází k aerosolizaci, kdy se velké kapičky usadí během několika minut, menší ale mohou přetrvávat a nadále se na povrchu usazovat až po dobu 90 minut. Navíc určité množství mikroorganizmů v pisoáru zůstane i po prvním spláchnutí, což vede k aerosolizaci bakterií při opakovaném splachování.

K šíření virů a bakterií na toaletách významně přispívá i tvar splachovacího pisoáru. Baker a Jones v roce 2005 dokázali, že k tvorbě aerosolů přispívají jak bakterie přichycené na bočních stěnách pisoáru, tak bakterie ve vodě. Během jejich měření se počet bakterií na stěnách a pod okrajem keramiky výrazně nesnížil ani při vícenásobném spláchnutí.

Foto: Faktory ovlivňující aerosolizaci mikrobů při splachování toalet

Před splachovací pisoár s respirátorem

Nález infekčního viru SARS-CoV-2 v moči vyvolal spekulace, že splachování moči by mohlo být příčinou přenosu tohoto viru. Při studiu kapiček vznikajících při splachování pisoárů Wang v roce 2020 zjistil, že kapénky mohou dosáhnout takové výšky, že je průměrný dospělý člověk může vdechnout, a doporučil při používání splachovacích pisoárů na veřejných toaletách nosit respirátor. Carducci přinesl překvapivé výsledky studia rizika infekce z aerosolů adenovirů v různých pracovních prostředích. Zjistil totiž, že riziko nákazy z aerosolů v kancelářských budovách je dokonce vyšší než na nemocničních pokojích.

Problém splachovacích pisoárů lze přitom vyřešit velmi jednoduše – výměnou za bezvodé pisoáry. Jejich princip je založen na přímém odtoku tekutiny do odpadu, který uzavírá speciální ventil. Nulový kontakt moči s vodou tak předchází vzniku aerosolů a úniku bakterií do ovzduší. Bezvodý pisoár také nikdy netrpí nevzhlednými usazeninami směsi moči a vodního kamene či problémy s ucpaným odpadem. Navíc, bezvodý pisoár má speciálně zkosený tvar a upravený povrch tak, že snižuje nežádoucí odkapávání moči až o 90 % a zároveň moči nedovolí zasychat. Stěny bezvodého pisoáru jsou zkonstruovány způsobem, aby maximálně zamezily odstřikování moči zpět na uživatele. Také přední strana pisoáru tvarovaná do špičky zajišťuje, aby se moč nedostala nikam mimo pisoár.

Foto: Výhody bezvodých pisoárů

Bezpečné toalety bez zápachu díky vědeckým poznatkům

Také úklid toalet podrobili vědci svému zkoumání. Barker a Bloomfield například zjistili, že bakterie salmonely přetrvávají v toaletách i při dezinfekci a dlouho se udržují v tzv. biofilmech. Problematické oblasti představují lem pod okrajem toalety nebo záhyby v pisoárech, které se obzvláště obtížně dezinfikují, a to i při použití čisticích prostředků určených pro tyto problematické oblasti. Pitts dále zjistil, že bakterie jsou schopny vytvářet biofilmy na toaletách i v přítomnosti nepřetržitého volného chlóru. Bakterie salmonely mohou kolonizovat okraje toalet a pisoárů až 50 dní.

V jiné studii bylo čištění toalet provedeno čisticími prostředky, které neobsahovaly žádný dezinfekční prostředek, ale spíše různé množství povrchově aktivních látek. Bylo zjištěno, že právě tento způsob čištění snižuje počet bakterií přenášených z toalety v kapkách nebo aerosolech. Čistič s nejvyšším obsahem povrchově aktivní látky byl nejúčinnější při omezování aerosolů. Podobně účinný princip čištění za pomoci „přátelských“ bakterií využívají moderní bezvodé pisoáry. K jejich údržbě totiž stačí jen biologický sanitární čistič s PH7, který obsahuje zmíněné přátelské bakterie. Velkou výhodou také je, že biologický čistič neobsahuje chemické látky a celý proces čištění pisoáru zabere jen 15 sekund denně.

Kvalitu ovzduší na toaletě běžně posuzujeme mírou vůně nebo zápachu. Řečí vědců je zápach na toaletách spojený s kyselinou máselnou, p-kresolem a sloučeninami síry, zejména sirovodíkem. Významnými producenty zápachu jsou také amoniak a aminy obsažené v moči. K redukci zápachu se tradičně používá splachování pisoáru vodou. Jenže při kontaktu moči s vodou dochází k její degradaci bakteriemi a k produkci amoniaku. Paradoxně tak nedokonalé splachování vede k větší tvorbě zápachu. Naproti tomu moderní bezvodý pisoár zabraňuje vzniku zápachu právě tím, že jednoduše k žádnému kontaktu moči s vodou nedochází.

Autoři článku Hygiena toalet upozorňují, že by měly být také prozkoumány nové metody vedoucí ke snížení zápachu a aerosolů. Souvisejícím tématem, které vyžaduje další výzkum, je rovněž křížová kontaminace při čištění toalet a pisoárů.

  • autor: EcoStep *
  • publikováno: * 24. 5. 2024
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři