Novinky a názory / zprávy

Univerzita Karlova představila podobu nových výzkumných center na Albertově

Univerzita Karlova 1. srpna 2016 představila podobu nových výzkumně-vzdělávacích center v kampusu na pražském Albertově (Biocentrum, Globcentrum). V náročné soutěži o návrh zvítězilo studio ZNAMENÍ ČTYŘ – ARCHITEKTI, 2. cenu získalo studio Atelier M1 architekti. Třetí cenu se porota rozhodla neudělit.

EARCH.CZ , 8. 8. 2016

„Univerzita Karlova dnes představuje vítězný návrh mimořádné architektonické soutěže vědecko-výzkumného centra BIOCENTRUM, GLOBCENTRUM, o který dlouhodobě usilovala. Měl jsem možnost být předsedou poroty soutěže o podobu centra a spolupracoval jsem s předními vynikajícími architekty, odborníky a svými kolegyněmi a kolegy z univerzity. Vítězný návrh je výsledkem dlouhé diskuze a konsensu celé poroty. Jsem přesvědčen, že oživí tuto jedinečnou lokalitu Prahy 2 na Albertově. Porota dbala na to, aby podoba nového vědeckého centra vhodně doplňovala historický ráz této části Prahy 2, aby byl zachován její genius loci a vytvořen jedinečný prostor pro budoucí práci a setkávání vědců a studentů. Doufám, že tak, jak budou spokojeni oni se svými novými pracovišti, laboratořemi a posluchárnami, budou s novou podobou Albertova spokojeni i obyvatelé Prahy. Těším se na pokračování spolupráce na přípravě a výstavbě centra. Spolupráce se členy poroty byla přes svoji náročnost zajímavá a pro mne velmi obohacující. Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli“, uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

U vítězného návrhu porota vyzdvihuje urbanistický přístup, charakter vstupních partií, otevřená atria a celkovou propracovanost. Zároveň uvádí, že „vítězné řešení představuje nejsolidnější základ pro to, aby se obě výzkumná centra dala postavit dle představ investora.“ Sami autoři ve svém projektu zdůrazňují kontextuální přístup, význam tradice a identity a konstatují, že „v případě Albertova není úkolem architekta pouze dostavba dvou objektů, ale i využití potenciálu této realizace k oživení celého areálu jako místa setkávání lidí a myšlenek.”

Architektonický atelier ZNAMENÍ ČTYŘ – ARCHITEKTI založili v roce 1999 Juraj Matula, Richard Sidej a Martin Tycar, absolventi FA ČVUT v Praze. Mají za sebou četné realizace, ve kterých se zabývali právě návaznostmi na stávající historické struktury, například rekonstrukci a dostavbu synagogy na Smíchově nebo historickou rehabilitaci a rekonstrukci malostranského paláce v Letenské ulici pro administrativní účely.

Podle organizátora soutěže Centre for Central European Architecture (CCEA) byla náročnost této soutěže zcela mimořádná. „Energii, kterou do přípravy a průběhu soutěže vložila Univerzita Karlova, byla enormní a pro zdárný průběh soutěže také klíčová,“ uvádí sekretář soutěže Igor Kovačević a dále dodává, že „celkem se do soutěže zaregistrovalo 190 subjektů, z nichž 33 odevzdalo své návrhy do I. kola. Byli mezi nimi také týmy z Holandska, Španělska a Slovinska.“ Práci všech účastníků lze nyní přiblížit na základě údajů, které sami poskytli v rámci soutěže. „Na návrzích pracovalo v obou kolech více než 250 architektů, inženýrů a dalších odborníků. Dopočítali jsme se, že odvedli zhruba 160 000 hodin práce. Ze zkušenosti však můžeme říct, že je to pravděpodobně ještě více,“ popisuje soutěž přezkušovatelka soutěžních návrhů Karin Grohmannová.

Návrhy hodnotilo 11 porotců, kteří si v obou soutěžních kolech přizvali k posouzení technických parametrů odborníky na laboratorní provozy, technologie a rozpočet. V porotě zasedli za Univerzitu Karlovu vedle jejího rektora a předsedy poroty prof. Tomáše Zimy také ing. Jiřina Kurzová, pověřená vedením Odboru výstavby UK, architekt a urbanista Jan Sedlák, prorektor pro vědeckou činnost UK prof. Jan Konvalinka a manažer projektu Kampus Albertov ing. Miroslav Dvořák. Nezávislými porotci byl architekt a místopředseda poroty Josef Pleskot, architekt a děkan Fakulty architektury ČVUT Ladislav Lábus, dále ing. Ladislav Bukovský a architekti Dalibor Hlaváček, Michal Fišer a Pavel Hnilička.

Odborná porota ze zmíněných 33 návrhů vybrala v lednu šest postupujících, které jejich autoři dále podrobněji rozpracovali ve II. kole. Autoři oceněných návrhů obdrží finanční odměnu, nicméně další neméně významnou cenou bude realizace zakázky, což bude předmětem navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění.

Další čtyři týmy, které nedosáhly na ceny, obdrží skicovné za účast ve II. kole. Vzhledem k tomu, že nebyla udělena třetí cena, udělila porota třem z těchto projektů také mimořádné odměny.

1. cena:

ZNAMENÍ ČTYŘ – ARCHITEKTIJuraj Matula, Richard Sidej, Martin Tycarspolupráce: Kateřina Šebestová, Tomáš Hanus, Kristina Beranová, Jan Stoklasa

2. cena:

Atelier M1 architektiPavel Joba, Jakub Havlas, Jan Hájekspolupráce: Michal Tichý, Jakub Straka, Vojtěch Šaroun

další účastníci 2. kola:

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI a DELTAPLANLukáš Ehl, Tomáš Koumarspolupráce: Jan Lankaš, Jaroslav Malina, Luděk Přenosil AiD teamJiří Babánek, Pavel Bainar, Marek Focher, Pavlína Klubalová, Marian Kolařík, Radek Konečný, Pavel Ondráček, Jitka Novákováspolupráce: Jaromír Černý, Pavel Marek, Jan Tywoniak, Tomáš Matuška, Miloš Lain MS planMichal Šourek, Pavel Hřebecký, Martin Studnička, Alexandr Verner, Tomáš Filgas, Duc Pham Ngoc SIEBERT+TALAŠ a Mangado y asociadosFrancisco Mangado Beloquispolupráce: Geronimo Bolzan, Juliana Damonte, Richard Kráľovič, Javier Perez Torrejon, Fernando Royo Naranjo, Nicola Cani, Juan Santorio, Roman Talaš, Jose Luis Leon Lora

Všechny informace, včetně podkladů k soutěži jsou k dispozici na webu www.kampusalbertov.cuni.cz

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 8. 8. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři