Novinky a názory / zprávy

V Královéhradeckém kraji vzniká Centrum architektury pro rozvoj regionální architektury. Hledá se jeho vedoucí

Hotel Černigov – má se kvalitní stavba ze 70. let v Hradci Králové zbourat? Osud hotelu je nejistý a v posledních letech se mluví o jeho demolici Foto: Galerie moderního umění v Hradci Králové

Královéhradecký kraj a Galerie moderního umění v Hradci Králové spoluzakládají Centrum architektury. Jeho cílem bude vytváření podmínek pro zkvalitňování architektury a veřejného prostoru v regionu. V počátku se bude pracoviště věnovat například participaci veřejnosti na tvorbě společných prostranství, realizacím architektonických a jim podobných soutěží, motivaci ke snižování vizuálního smogu nebo rozvoji umění ve veřejném prostoru i v krajině.

Galerie moderního umění v Hradci Králové , 17. 3. 2023

Centrum architektury bude realizovat své aktivity pod záštitou Galerie moderního umění v Hradci Králové. Hlavním cílem bude vytváření podmínek pro zkvalitňování architektury, urbanismu a veřejného prostoru v regionu v souladu s adaptací sídel na klimatickou změnu. Centrum se bude mimo jiné podílet na průzkumu urbanisticko‑architektonického dědictví, zlepšení informovanosti a edukaci veřejnosti ve výše zmíněných tématech.

Na konci února bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici vedoucí/ho pracoviště – uzávěrka prvního kola je stanovena na 16. dubna 2023. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách Galerie moderního umění v Hradci Králové. Vedoucí centra nastoupí začátkem září a pilotní část by měla být zahájena na podzim letošního roku.

Foto: Předražená lávka přes Labe? Kontroverzní projekt budí vášnivé diskuze již od samotného počátku architektonické soutěže

„Už samotné složení odborné výběrové komise představuje vysokou motivaci Královéhradeckého kraje rozvíjet urbánní prostor a kvalitu života v našem kraji. Z naší analýzy vychází, že se jedná o velice unikátní a pilotní projekt v rámci České republiky.“ vysvětluje ředitel GMU František Zachoval.

Mezi členy hodnotící komise výběrového řízení je náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová, architekt Královéhradeckého kraje Oldřich Bittner, ředitel GMU František Zachoval, architekt a člen ČKA Petr Lešek a architektka Marcela Steinbachová.

Foto: Jakou kvalitu prezentuje Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové navržená ateliérem Projektil?

Současně bude ustanovena Programová rada, poradní orgán pro formování dramaturgie a koncepce činnosti centra. Mezi hlavní metodické aktivity centra bude patřit analýza současného stavu investovaní v regionu, která bude podkladem pro přípravu krajského architektonického manuálu v návaznosti na již existující postupy, manuály a metodiky a příklady dobré praxe. Realizační tým Centra architektury by se měl v následujících letech postupně rozšiřovat, a to o pozici produkční/ho a metodika/čky.

Více informací:
https://www.galeriehk.cz/vyberove-rizeni/

https://www.galeriehk.cz/centrum-architektury

Klíčová slova:

Hradec Králové

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři