Novinky a názory / zprávy

Východočeská galerie se dává do pohybu, mění název i sídlo a představuje novou vizuální identitu

Východiskem pro nový vizuální styl Gočárovy galerie se stala sama budova Automatických mlýnů. Její rekonstrukcí získává galerie i město Pardubice důležitou kulturní ikonu Foto: Matěj Hanauer & Jan Matoušek (Men at work)

Ikonická budova Automatických mlýnů bude již brzy sídlem Gočárovy galerie, dříve známé pod názvem Východočeská galerie v Pardubicích. Současně se změnou názvu i sídla přichází galerie s novou vizuální identitou od Matěje Hanauera a Jana Matouška, vítězů designérské soutěže organizace Czechdesign.

CZECHDESIGN.CZ , 9. 2. 2023

Východočeská galerie v Pardubicích / Gočárova galerie, kterou zřizuje Pardubický kraj, slaví 70 let od svého založení. S přesunem z galerie na pardubickém zámku do budovy bývalých Winternitzových Automatických mlýnů do svého názvu promítla jméno architekta celého komplexu na břehu řeky Chrudimky, Josefa Gočára. 

 „Při té příležitosti dostává tři dárky: nové sídlo v Automatických mlýnech, nový název a novou vizuální identitu,“ řekl za zřizovatele náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. „Rozhodli jsme se galerii přejmenovat podle architekta jejího nového ikonického sídla, Josefa Gočára. Získali jsme k tomu i souhlas rodiny, kterou zastupuje pravnučka Marie Fiřtová. A na to navazuje i nové logo a celý vizuální styl. Pro jeho profesionální vysoutěžení prostřednictvím organizace Czechdesign uvolnil Pardubický kraj i potřebné finanční prostředky, a myslím, že se to vyplatilo. S výsledkem jsme spokojeni,“ dodal Línek.

Novou budoucnost instituce bude reflektovat i výrazná vizuální identita od dua Matěj Hanauer a Jan Matoušek (Men at Work). Jejím klíčovým symbolem je zkratka GG, odkazující na historické označování pálených cihel a průmyslovou minulost budovy.

„Východiskem pro vizuální styl se nám stala sama budova Automatických mlýnů. Z ní odvozujeme dílčí principy, historické i typologické odkazy a ve finále i specifickou atmosféru, která bude pro nově umístěnou galerii výrazným a nezaměnitelným znakem,“ popisuje Jan Matoušek. 

Nová identita je postavena na výrazné typografii. Autoři pro ni zvolili dvě písma z české písmolijny Heavyweight, a to geometricky tvarované písmo Animo doplněné elegantním Cigars. 

Foto: Základní paleta barev umožňuje galerii vytvářet výrazné komunikační výstupy

Jako základní barvy pro komunikační výstupy zvolili ištařinu modrou, rezavě cihlovou, černou a k tomu dvě doplňkové, do tepla lomené šedé. 

Vizuální styl pracuje s principem repetice. 

Dalším důležitým prvkem pro tvorbu vizuální identity je “G G Grid Generator” — na míru vytvořený online nástroj pro tvorbu tištěných materiálů.

„Základní grid vychází ze skladby a rozměrů cihel na fasádě Automatických mlýnů. Je možné volit jeho zmenšené či zvětšené varianty na základě definovaných měřítek a ty používat pro komponování materiálů. V jednotlivých materiálech tak vždy existuje vazba na samotnou budovu,“ doplňuje Matěj Hanauer. 

Změna vizuálního stylu je pro přerod galerie velmi důležitá, dává možnost nahlédnout z odstupu na předchozí období a zároveň přesměrovat uvažování k budoucímu fungování instituce. „Soutěž byla pro tým galerie velkou zkušeností,“ komentuje průběh ředitelka Gočárovy galerie Klára Zářecká a pokračuje: „Setkání s profesionálním přístupem zkušených grafických studií je velmi inspirující, v každém soutěžním návrhu bylo možné spatřit množství přístupů reflektujících výjimečnost budovy Gočárovy galerie a instituce samotné.“ Z toho vyplývá, že výběr vítěze nebyl jednoduchý, o vítězi rozhodla nezaměnitelnost a komplexnost předloženého návrhu a výborně vedená prezentace směrem k porotě.

Foto: Základním symbolem se stala zkratka G G. Odkazuje na historické označení pálených cihel a průmyslovou minulost budovy

Dosavadní logo z roku 2010 od Tomáše Pakosty bylo založeno na jednoduchém seskupení písmen z českého, případně anglického názvu galerie. Multiplikace značky vždy v podobě rozházených trojic písmen a v základní barevné variantě má představovat sbírkové předměty v jejich mnohosti a různorodosti. 

Porota složená z nezávislých odborníků oboru a zástupců zadavatele ohodnotila nový styl jako nápaditý, výrazný a sebevědomý. Ocenila i originální merchandising, funkční a jednoduchý systém tvorby plakátů i zmiňovaný generátor, který definuje základní mřížku na konstruování komunikačních materiálů.

„Nový styl na potřeby Gočárovy galerie skvěle pasuje a osobně velmi kvituji, že logotyp i barevnost vychází z kontextu celé budovy,“ komentuje Jana Vinšová z organizace Czechdesign, která soutěž pořádala. 

Práce autorů v sobě nese vyvážený charakter, ale se současným uvažováním. Zvolená kombinace písem vytváří jasný kontrast a společně charakter vizuální podoby instituce. 

Foto: Propagační předměty galerie jsou koncipovány tak, aby fungovaly jako nástroje k dalšímu tvoření

Podobu Gočárovy galerie v budově národní kulturní památky vyprojektoval ateliér TRANSAT v čele s architektem Petrem Všetečkou. Obnovou ale prochází celý rozsáhlý areál mlýnů s dalšími vlastníky. Nové využití bude mít také památkově chráněné silo podle projektu Martina Prokše a Marka Přikryla, které je v majetku Nadace Automatické mlýny. V zadní části areálu pak roste v režii města Pardubice novostavba centrálních polytechnických dílen s názvem Sféra a městské galerie GAMPA podle návrhu architekta Jana Šépky.

Matěj Hanauer a Jan Matoušek (Men at Work)

Odstartovali svojí designérskou dráhu na základně “ATELIÉR 304” na pražské UMPRUM. Kromě designérské praxe jsou oba propojeni zájmem o téma československých letců. Matěj Hanauer v roce 2016 debutoval knihou “Letec Otto Hanzlíček” (2016), Jan Matoušek vydal o tři roky později knihu “Squadron — reflexe českého letectví v letech 1939–1942 a 2014–2019”. V roce 2023 oba stíhači spojují síly na poli grafického designu.

Foto: Autory nové vizuální identity Východočeské galerie jsou Jan Matoušek a Matěj Hanauer

O soutěži 

Designérská soutěž byla vyhlášena jako uzavřená, dvoufázová a neanonymní. Prvního kola soutěže se zúčastnilo 5 týmů: Anymade studio, Matěj Hanauer a Jan Matoušek (Men at Work), Markéta Brávková a Martin Svoboda, studio Sharp Objects a Studio Divize.

Do druhého kola postoupily týmy Anymade studio, Matěj Hanauer a Jan Matoušek (Men at Work) a Studio Divize.

Všichni účastníci obdrželi skicovné, vítěz zakázku na vypracování nové vizuální identity a její implementaci.

Nezávislá část poroty: MgA. Adéla Svobodová – grafická designérka a výtvarná umělkyně, MgA. Olga Benešová – grafická designérka, studio Marvil, Robert V. Novák – grafický designér, fotograf, kurátor.

Závislá část poroty: Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D. – ředitelka VČG, Bc. Lenka Novotná – grafička, výtvarnice, produkční výstav VČG.

O organizátorovi soutěže

Czechdesign je profesionální zastřešující organizace, jež se stará o rozvoj designu a architektury v České republice. Dlouhodobě prosazuje uplatňování designu v praxi a férové nastavení podmínek v profesních soutěžích. Provozuje nejčtenější webový portál o českém designu www.czechdesign.cz, podporuje a propaguje české designéry, radí firmám a institucím, jak spolupracovat s designéry, a je předním pořadatelem designérských a architektonických soutěží.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři