Novinky a názory / názory a komentáře

Vítěz soutěže na knihovnu neměl porušovat soutěžní podmínky

Česká komora architektů (ČKA) již po skončení soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR v roce 2007 upozorňovala na porušení soutěžních podmínek vítězem. Včera jí dal Obvodní soud pro Prahu 1 za pravdu, když vyhověl žalobě architektů, kteří se v soutěži umístili na třetím místě.

Markéta Pražanová , 2. 7. 2012

Vítěz každé soutěže by měl vyhrát na základě férové hry a právem. Lhostejno, zda se jedná o architektonickou soutěž nebo sportovní klání. Vždy je nutné dodržovat předem stanovená a všem známá pravidla a podmínky. Jan Kaplický však při navrhování knihovny soutěžní podmínky porušil.

PROTI VÝSLEDKŮM SOUTĚŽE PROTESTOVALY DESÍTKY TÝMŮ

Proti takovému chování se po skončení soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR odvolalo osm českých soutěžících týmů a další zahraniční účastníci. Podali stížnost Mezinárodní unii architektů (UIA), která na průběh soutěže dohlížela. Další stížnosti pak putovaly také na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Architektonický ateliér HŠH, který se umístil na 3. místě, boj o svá práva nevzdával a podal později také žalobu na Národní knihovnu. Postupně proti procesu soutěže protestovaly desítky architektů prostřednictvím iniciativních skupin a peticí.

FONDY NESMĚLY BÝT POD ZEMÍ

Hlavním důvodem kritiky všech architektů tehdy bylo, že Jan Kaplický ve své studii umístil velmi rozsáhlé provozy národních konzervačních fondů do podzemních podlaží budovy. Tento krok mu umožnil navrhnout v nadzemní části méně objemnou a tím i pro místo vhodnější stavbu, než byli nuceni navrhovat ostatní soutěžící. Podmínky soutěže však umístění fondů pod zem výslovně zakazovaly. A návrh tak měl být z posuzování porotou vyloučen.

PODMÍNKY NELZE V PRŮBĚHU SOUTĚŽE MĚNIT

Soutěžní podmínky jsou dle soutěžních pravidel UNESCO a UIA nabídkou smlouvy, kterou jsou vázáni všichni zúčastnění. Jejich porušení je porušením práva. Sice je v nich stanoveno, že „v případě potřeby může porota v závěru prvního kola vyjasnit nebo zdůraznit některé body zadání“, ale v žádném případě nepřipouští, aby byly podmínky upravovány nebo dokonce měněny. Unie architektů již v roce 2007 shodně s ČKA konstatovala, že posuzování soutěžních návrhů neproběhlo v souladu s platným právem a že porota a vypisovatel neměli v průběhu soutěže podmínky měnit a neumožnit tak postup řešením navrženým v rozporu se zadáním.

SOUTĚŽE VEDOU KE KVALITNÍ ARCHITEKTUŘE

Přestože mezinárodní soutěž na Národní knihovnu doprovázely po celou dobu jejího trvání i po skončení diskuse a spory, je třeba připomenout, že architektonická soutěž stále zůstává nejvhodnějším a nejlepším způsobem, jak hledat projektanta významné veřejné stavby. Dobře vypsaná a zorganizovaná soutěž umožňuje vybírat z nejširší škály architektonických návrhů a je po celou dobu transparentní. Získání kvalitního projektu může navíc přinést úspory při realizaci i provozu stavby. ČKA již ve svém stanovisku z března 2007 ocenila, že vedení Národní knihovny zvolilo cestu mezinárodní soutěže a že se tak podařilo získat skvělé návrhy téměř 400 českých i zahraničních architektonických týmů. Architektonické soutěže přinášejí v zahraničí i u nás kvalitní stavby. Z poslední doby určitě stojí za zmínku revitalizace bastionu a Božích muk v Praze od Miroslava Cikána a Pavly Melkové, kteří letos získali Grand Prix architektů, z větších zakázek uveďme vítěze předchozích ročníků GPA - Národní technickou knihovnu od ateliéru Projektil architekti nebo Fakultu chemicko-technologickou v Pardubicích od Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře.

Tisková zpráva České komory architektů.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři