Novinky a názory / historie a teorie

Vyšla kniha o modulární architektuře „I [love] Module“

„I [love] Module“ je první česky psaná kniha o fenoménu „modulární architektura“, který je v České republice zatím poměrně neznámý. V zahraničí je však modulární a kontejnerová architektura etablovaná oblast architektury, která skýtá nečekané, jednoduché a přitom krásné realizace.

Petr Vaněk , 5. 11. 2012

Publikace „I [love] Module“ vznikla jako projekt autorů kolem portálu EARCH.CZ, firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION a Ing. arch. Petra Šikoly z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Cílem publikace je popularizování fenoménu modulární architektury, která je ve světě již velmi oblíbená. V České republice jde o oblast pro mnohé architekty i širokou veřejnost zatím poměrně neznámou. Proto se autoři zaměřili spíše na charakter populární než vědecký.

Kniha je rozdělena na dvě části - historii a současnost. Historická část mapuje vznik a podmínky pro rozvoj modulární architektury. Na čtyřiceti stranách se dovídáme o prvním předchůdci modulární výstavby již z roku 1624 a dalším průběhu vývoje modulární architektury až do sedmdesátých let minulého století, kdy nám autoři předkládají zásadní příklady, které byly zlomovými milníky pro vznik současné modulární architektury. Tato část je pak glosována citáty významných architektonických osobností, či přímých uživatelů montovaných domů. Historii pak doplňují vkládané tématické dvoustrany, které jsou věnovány dalším souvisejícím okolnostem jako je Jeřáb, Software, Logistika a Hra.

Současnost je zaměřena na různorodé příklady modulárních staveb. Autoři nám ukazují v každé podkapitole tři příklady modulárních staveb jak z České republiky, tak ze zahraniční. Jejich rozdělení vychází z vlastností modulární architektury: Modularita, Mobilita, Recyklace, Variabilita, Humanitarita, Ikona. U každé podkapitoly najdeme čtivý úvod, který vždy otevírá téma, pokládá si otázky a nabízí odpovědi. To pak autoři demonstrují třemi ukázkami realizací, které dobře vystihují význam celé kapitoly, a které autoři dále přibližují a interpretují.

„I [love] Module“ tak nabízí na relativně malém prostoru ucelený pohled na oblast modulární architektury a čtivou formou ji přibližuje nejen architektům, ale také široké veřejnosti. Kniha je exkluzivně k zakoupení na portálu EARCH.CZ, má 112 stran a její cena je 220 Kč vč. DPH.

Knihu můžete objednat prostřednictvím formuláře ZDE, nebo na adrese redakce@earch.cz.

Prohlédněte si ukázku: ZDE.

Rozhovor s autory

Jiří Kout:

Vystudoval jste herectví, věnujete se filmové scenáristice, jak je tedy možné, že píšete knihu o modulární architektuře? Tuhle otázku jsme si také položil. Mohu jen odpovědět, že se tak stalo, ctěný čtenář odpustí. Když se však ohlédnu za sebe, uvědomím si, že díky spolupráci s portálem EARCH.CZ, kde jsem se kvůli krizové situaci stal na dva roky šéfredaktorem, jsem získal relativně široký přehled právě o modulární architektuře. Té jsme se v EARCH.CZ díky firmě KOMA jako první médiu v Čechách zeširoka věnovali. Pak už bylo přirozené, že jsem se stal jedním z autorů této knihy, i když musím zdůraznit, že bez spolupráce s odborníky spoluautory bych tuto knihu napsal jen stěží.

Jaký jste tedy přinesl do té knihy největší vklad? To se takto nedá říci. Kniha je týmová práce všech autorů, ale také grafického designéra Alexandra Hudečka, který knize dal ten správný vzhled a měl nemalý vliv na koncept celé knihy. Největším vkladem je dlouholetá spolupráce portálu EARCH.CZ s firmou KOMA, která vznik této knihy umožnila.

Co byste na knize vyzdvihl? Je to první česky psaná kniha o modulární architektuře a na poměrně malém prostoru čtivě čtenáře seznamuje s oblastí modulární architektury.

Martin Hart:

Proč se Vaše firma rozhodla zafinancovat vznik knihy "I [love] Module"? Vydání knihy o modulární architektuře a výstavbě jsme nosili v hlavě několik let. Chtěli jsme českému čtenáři přiblížit vzrušující svět modularity zvláště pro to, že je česká veřejnost konzervativní, jen pozvolna přijímá něco nové a do jisté míry je ovládána předsudky. Chtěli jsme ukázat, že stavby nemusí být stavěny zdlouhavě mokrou cestou a že modulární výstavba, pokud je uchopena kreativními architekty může být krásná a účelná.

Jste jedním z autorů knihy. Proč jste měl zájem knihu psát, když vaše firma knihu financuje? Neboť jsem sice zaměstnancem firmy KOMA MODULAR, ale jsem hlavně milovníkem modulární architektury. Přesto bych býval zůstal stranou, kdyby mne ostatní autoři nevyzvali ke spolupráci s odůvodněním, že se již řadu let věnuji popularizaci modulární architektury jak na přednáškách, tak konferencích a workshopech. Tímto zájmem jsem si vytvořil poměrně široký přehled například v historii modulární architektury a kniha je tím správným prostředkem k podělení se o získané informace.

Pokud jak říkáte popularizujete modulární architekturu zejména v Čechách, jakou máte zpětnou vazbu? Upřímně, zatím jsou v Čechách lidé k modulárnímu řešení docela zdrženliví. Někdy mne mrzí pejorativní přívlastky, kterými je modulární výstavba pravidelně častována nezodpovědnými redaktory, kterým nejde o objektivní informovanost, ale o čtivost plátků, pro které píší. Na druhou stranu potěšitelné je, že nikoho nenechá chladným a že v lidech vyvolává emoce. Člověk, který se seznámí s touto metodou výstavby, je oproti obecnému povědomí většinou nadšený.

Co byste vy na knize vyzdvihnul? I když jsme nosili knihu v hlavě několik let, tak vlastní realizace - texty, shromáždění fotografického materiálu, grafika a tisk - vznikla během tří měsíců. Přes tuto rychlost zrodu působí kniha uvolněně a myslím, že potěší, tak jak si přejí autoři v úvodu knihy.

Jaroslav Sládeček:

Jste jediným plnohodnotným architektem mezi autory. Jaké to bylo psát knihu o architektuře s lidmi, kteří architekti nejsou? To že má někdo titul architekt, ještě nezaručuje, že je znalec architektury a naopak. Navíc technika psaní knih se na školách architektury nevyučuje, takže je podle mě dobré, když se spojí síly dohromady a vznikne tým, který se dokáže vzájemně doplňovat. Práce architekta ve valné většině vyžaduje schopnost spolupráce ať už se jedná o koordinací profesí, či dialog s investorem. A tvorba knihy je vlastně tak trochu podobná onomu procesu tvorby domu.

Co vás osobně i jako architekta na modulární architektuře nejvíce zajímá? Na stavbách z modulů je lákavý jejich futuristický náboj. Když se dívám na historické fotografie staveb japonských metabolistů, čiší z nich dodnes jakýsi nádech vzrušující budoucnosti. Také je to symbol současné doby, která je plná spěchu, nestálosti a proměnlivosti a žádá si stavby, které budou schopny splnit nároky na rychlou výstavbu a umožní i případný přesun na jiné místo.

Co byste na knize vyzdvihnul? Myslím, že se nám do ní podařilo dostat ten náboj, to nadšení, které vás přepadne když se ponoříte do historie a najednou objevujete nové souvislosti, které do sebe zapadají a vytvářejí jakousi mozaiku, před kterou zůstanete stát s úžasem. Důležitou částí knihy je také přehlídka více než dvaceti projektů, které vás přesvědčí o tom, že modulární architektura je výzva do budoucna.

název I [love] Module

autoři Jiří Kout, Martin Hart, Jaroslav Sládeček, Kateřina Frejlachová

vydal ČVUT v Praze

počet stran 112

prodejní cena 220 Kč s DPH

rok vydání 2012

ISBN 978-80-01-05110-8

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři