Novinky a názory / zprávy

VÝSTAVA „ 5+5 STADTERNEUERUNG“

Výjimečný studentský příhraniční projekt vyvrcholil na začátku května výstavou v DU Krems v Dolním Rakousku, kterou uvedl Doc.Ing.arch. Karel Havliš. Prezentace studentských prací zaujala nejen účastníky konference a vedení university, ale také představitele Spolkové země Dolní Rakousko.

EARCH.CZ , 23. 6. 2014

OBNOVA MALÝCH A STŘEDNÍCH MĚST V DOLNÍM RAKOUSKU A NA JIŽNÍ MORAVĚ

Cílem řešení příhraničního projektu 5+5 Stadterneuerung bylo rozšíření a doplnění studia aktuálních problémů rozvoje měst. Studium urbanismu bylo obohaceno o praktické poznání reálného prostředí měst cílevědomě zapojených do koordinovaného systému obnovy malých a středních měst v kulturně a historicky blízkém Dolním Rakousku. Pilotní semestrální projekt aplikovaný v rámci ateliérové výuky zapojil do systémově vedeného kurzu pět dvojic studentů bakalářského stupně, každá z dvojic řešila vždy jedno jihomoravské město a jedno dolnorakouské město ve standardním zadání urbanistického ateliéru. Lektory specifického ateliérového projektu byli Doc.Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Ondřej Chybík a Ing. arch. Michal Krištof.

Smyslem zadání bylo vysledovat zásadní rozdílnost případně podobnost problematiky obnovy malých a středních měst v obou sledovaných regionech. K poznání reálného prostředí rakouských měst byla určena dvoudenní exkurze ve vybraných pěti městech na začátku semestru. Vstupní komplexní informace byly studentům předány na přednáškách s odborným komentářem na DU Krems.

Garantem odborné presentace byl pan architekt Christian Hanus, vedoucí departmentu pro dědictví stavební kultury, který také přednesl odbornou přednášku v rámci přednáškového cyklu středoevropské problematice urbanismu a architektury. Cyklus deseti přednášek hostujících lektorů byl podpůrnou aktivitou projektu na Fakultě architektury v Brně.

Závěrečnou aktivitou projektu společnou nejen pro studenty, kteří se přímo zapojili do projektu „5+5 Stadterneuerung“ ale i další přizvané studenty byl workshop ve Znojmě věnovaný specifické problematice hradebních měst. Problematika hradeb a jejich možné zapojení do života současného města bylo jedno ze společných témat obou sousedících regionů.

Výsledný efekt specifického vedení ateliérové tvorby podpořen tímto pilotním projektem „5+5 Stadterneuerung“ byl oceněn mimo jiné také nezávislou porotou přehlídky studentských projektů Cena Bohuslava Fuchse třemi nominacemi a jednou první cenou.

Připravená presentace ve formě výstavy v německém jazyku dovršila dosavadní publicitu projektu na začátku května v prostorách DU Krems. Vernisáž výstavy byla součástí programu každoroční konference Forum Building Science 2014, výstavu uvedl Doc.Ing.arch. Karel Havliš. Presentace studentských prací zaujala nejen účastníky konference a vedení university, ale také představitele Spolkové země Dolní Rakousko. Téma obnovy malých a středních měst v Dolním Rakousku a na Jižní Moravě vzbudila zájem přesunout výstavu do sídla spolkové země v St.Pölten.

Klíčová slova:

FA VUT Brno Karel Havliš

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři