Architektura / veřejný prostor a urbanismus

V. Cena Bohuslava Fuchse: Vítězný projekt | Město přátelské v každém věku

Z analýzy vyplynulo, že obyvatelstvo nejen ve Znojmě a Eggenburgu stárne a ubývá. Také město skýtá mnoho příležitostí k využití prázdného prostoru v podobě prázdných obchodů, proluk, popř. chátrajících budov. Tyto dva faktory jsme spojili do podoby senior start-upu. Prázdné plochy jsme nabídli seniorům. Stávají se z nich tak místa, kde senioři můžou žít aktivně.

Kryštof Foltýn / Daniel Struhařík , 13. 6. 2013

Celá strategie je rozfázovaná do 4 částí, z nichž jednotlivé složky mohou probíhat na sobě nezávisle. Nejdříve se zaktivuje nefungující místo, poté ulice, město, dále může probíhat vzájemná výměna zkušeností.

V poslední fázi soukromý sektor bude vidět seniory jako potenciálně nové zákazníky, kteří jsou aktivní a společnost obohacují. Můžou tak vznikat nové prodejny, popř. ty stávající se budou tomuto trendu přizpůsobovat. Veřejný sektor již nebude mít potřebu seniory odsouvat mimo společnost, ale uvědomí si, že senior ve městě je velkou hodnotou.

FÁZE 0_DNES

Velká část nejen Dolnorakouských a Jihomoravských středně velkých a malých měst disponuje množstvím nevyužívaných prostor. Nachází se i přímo v historickém jádru města a májí tak velký potenciál pro další rozvoj.

FÁZE 1_IMPULS

Vhodnou náplní lze tyto prostory znovu začít využívat. Prostory ve správě města, které prostřednictvím denního centra budou nabídnuty seniorům. Ti jej mohou začít využívat pro svou komerční i nekomerční činnost. Jedná se především o dílny, zahrady (komunitní i soukromé).

FÁZE 2_PROCES

Postupným zaplňováním těchto prostor se zvyšuje atraktivita celého území a dochází k oživení prostředí. Nekomerční prostory se mohou měnit v komerční a doposud komerční mohou rozšiřovat svůj provoz o další prostory.

FÁZE 3_DŮSLEDEK

Díky prvotnímu minimálnímu impulzu začne veřejný sektor uzpůsobovat své provozovny pro tuto skupinu zákazníků. Celý tento proces může nastartovat ekonomický růst kraje. Senioři jsou aktivní, důležitou součástí celého města.

Cena Bohuslava Fuchse je studentská soutěž, kterou pořádá Studentská obec Fakulty architektury VUT v Brně (SOFA). Jedná se o cenu za nejlepší studentský ateliérový projekt. Je udílena dvakrát ročně nezávislou porotou, v zimním a letním semestru.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři