Technologie /

BIM je přínosem pro všechny účastníky stavebního projektu

Moderní stavební projekty mohou být navrhovány, realizovány a následně provozovány efektivněji a ve vyšší kvalitě. Základním předpokladem je, aby účastníci projektu měli ve všech fázích k dispozici transparentně a v reálném čase veškeré informace. Ideálním nástrojem k naplnění tohoto cíle, který dnes máme k dispozici, je metoda BIM. Její využití umožňuje naplnit přirozený zájem každého investora, aby za vložené finance obdržel nejlepší možnou protihodnotu. Z pohledu stavební společnosti STRABAG a.s. je proto BIM volbou, která se investorovi, a nejen jemu, vyplatí.

STRABAG a.s. , 18. 3. 2019

Koncern STRABAG se možnostem metody BIM a jejímu využití ve své praxi věnuje již od roku 2008. Proč? Jako dodavatel komplexních služeb ve stavebnictví věříme, že právě tato metoda umožňuje dosáhnout při realizaci stavebních projektů takové kvality, cen a termínů, které budou odpovídat náročným očekáváním našich zákazníků. Ačkoli má v současné době většina našich klientů stále ještě projektovou dokumentaci zpracovanou ve 2D, jsme schopni tyto podklady dodatečně převést do BIM modelu a podrobit projekt detekci kolizí. Před zahájením stavby jsme tak schopni odhalit mnoho chyb v projektové dokumentaci. V průběhu přípravy projektu nezřídka dochází ke změnám, kdy například architekt změní výšku stropu nebo polohu stěn. Ačkoli má taková změna vliv na ostatní konstrukce, stává se, že tyto změny nejsou zaneseny do všech částí projektové dokumentace. V případě, že jsou následně konstrukce podle chybného projektu realizovány ve špatné poloze nebo výšce, nezbývá než je následně zbourat a postavit znovu. To samozřejmě stojí čas a peníze. Při projektování pomocí BIM takové chyby nenastávají, protože nevznikají oddělené výkresy, ale jeden komplexní BIM model. 

STRABAG a.s. v České republice v současné době používá BIM modely interně pro vybrané projekty. Ověřujeme si tak správnost projektové dokumentace a množství ve výkazech výměr. BIM modely umíme v případě potřeby propojit s časovým plánováním, a vyhodnotit tak plánovaný a reálný stav postupu prací. Naše oddělení BIM připravuje podklady pro kolegy na stavbách, kteří s nimi dále pracují. Stavbyvedoucí si umějí pomocí BIM např. vypočítat potřebné množství betonu pro betonáž v daném dni. BIM modely nám usnadňují také komunikaci s poddodavateli. Zejména v případě komplikovaně tvarovaných konstrukcí napomáhá možnost vidět konstrukce ve 3D při stanovení dalšího postupu výstavby. 

Foto: eArch
Pohled na vzduchotechnické rozvody v suterénu stavebního objektu.

V případě BIM je zapotřebí, aby měl každý projekt vlastní BEP (BIM Execution Plan), což je technicko-manažerský manuál realizace projektů BIM. Z důvodu správného získání výměr a oceňování musí být BIM model modelován tak, jak bude ve skutečnosti stavba postavena. Je velikým přínosem, když budoucí účastníci projektu spolupracují již ve fázi přípravy projektu, protože v této fázi lze pomocí nízkých nákladů předejít budoucím zvýšeným nákladům při provozu projektu. 

Tým stavební společnosti STRABAG a.s. je připraven dovést jakýkoli stavební projekt k úspěšné realizaci, a to i díky možnostem, které dává metoda BIM.

Ing. Peter Bažík, Ph.D., vedoucí oddělení BIMIng. Martin Stránský, tým digitalizace

Zvýraznění bytové jednotky v rámci stavebního objektu. 

  • autor: STRABAG a.s. *
  • publikováno: * 18. 3. 2019
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Klíčová slova:

BIM projektování

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři