Technologie / služby

COMPACTON - dokonale rovná základová deska

COMPACTON jsou moderní samozhutnitelné betony. Mají velmi tekutou konzistenci, jež samovolně a spolehlivě vyplní celý požadovaný objem. Výsledkem je dokonalá rovina a velmi vysoká pevnost konstrukce.

Kateřina Frejlachová , 13. 10. 2011

Foto: eArch
Tajemství COMPACTONu spočívá v inovativní technologii výroby. Betonové směsi COMPACTON jsou směsi na bázi hydraulických pojiv, kameniva a speciálních vysoce účinných přísad k dosažení vysokého stupně rozlití, které dokážou ušetřit až 70 % vynaloženého času. Další nespornou výhodou je vysoký stupeň konzistence, snadná zpracovatelnost a čerpatelnost, vysoká odolnost vůči segregaci (oddělování kameniva), důkladné vyplnění forem a obalení výztuže a schopnost průniku mezi velmi hustým adorováním. Nejdůležitější vlastností je ale schopnost zhutnění a odvzdušnění betonové směsi vlivem vlastního objemu, tedy s minimálním nebo žádným hutněním.

Foto: eArch
V našich podmínkách je stále nejčastějším způsobem zakládání rodinných domů na základové pásy. Výkopy se v dnešní době obvykle vyplňují prostým betonem, popř. u neúnosných zemin železobetonem. Jelikož je betonáž, resp. transport a zpracování klasické betonové směsi poměrně pracnou záležitosti, začínají se stále více používat moderní samozhutnitelné betony typu COMPACTON. V méně únosných zeminách, při vysokém zatížení stavby, nebo v přehuštěném komplikujícím rastru pásů - tedy tam, kde je výhodnější realizovat základovou desku, najde COMPACTON své nejlepší uplatnění. Konstrukce základové desky musí dosahovat dostatečných pevností a být co nejvíce v rovině pro snadné založení zdiva a provádění podlah bez nutnosti dorovnávání, neboť jakékoliv dodatečné úpravy stavbu prodražují, ale také zvyšují rizika následných poruch. Provádění betonáže probíhá jednoduše. Betonová směs typu COMPACTON se nalije do obedněné konstrukce na štěrkový podsyp opatřený PE folií. Posléze se směs se uvede do roviny, a to pouze lehkým natřásáním latí. Dokonale rovná základová deska je tak hotová za pár hodin, a to bez pracného roztahování, rovnání a vibrování nutného při použití klasických betonů.

Foto: eArch
COMPACTON nachází uplatnění také při výstavbě základových pásů, různých monolitických schodišť, podlah, stěn a stropů, plošných, štíhlých, složitě tvarovaných a silně adorovaných konstrukcí. Samozhutnitelné betony je rovněž možné efektivně využít také při realizaci cementové mazaniny podlah suterénu, kdy je dosaženo velmi rovné podkladní vrstvy podlahové konstrukce. Vysoká konzistence zajišťuje dokonale přesnou a rovnou plochu, směs nevynechá ani malé spáry díky přilnavosti svou vlastní vahou. Dále umožňuje dobetonování složitých, tenkostěnných nebo silně armovaných konstrukcí.

Foto: eArch
Vyšší náklady za samozhutnitelný beton se vrátí na úsporách v provádění a spotřebě hmot následujících vrstev (izolace, potěry, apod.). Snadné provedení konstrukcí z COMPACTONu také umožňuje snížit počet pracovníků a optimalizovat produktivitu práce. Společnost CEMEX, která COMPACTON vyrábí, věnuje vývoji nových materiálů mnoho úsilí a výsledkem je i tento produkt, který posouvá stavebnictví o další kroky vpřed.

Více o nabídce produktů CEMEXu na www.cemex.cz nebo na www.specialni-produkty.cz

Téma "Beton v architektuře" vzniká za podpory Speciálních produktů.

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři