Technologie /

Letní škola BIM modelování v Žatci se zaměřila na 3D laserové skenování a další technologie

Letní škola BIM modelování se uskutečnila v areálu Žateckého pivovaru, který se nachází v samotném centru historického centra Královského města Žatec. Hlavními tématy Letní školy BIM modelování bylo zaměřování pomocí 3D laserového skenování, informační modelování, práce s IFC datovými modely a společné datové prostředí. Cílem Letní školy v Žatci bylo vyzkoušet si v praxi práci v týmu, naučit se pracovat s mračny bodů pro účely vytvoření 3D/BIM modelu stávajícího stavu areálu pivovaru. Letní školy BIMu se o prodlouženém víkendu 13.-16.9.2018 zúčastnilo 16 studentů ze 4 středních průmyslových škol stavebních z Brna, Hradce Králové, Letohradu a Opavy.

Michal Jirát , 7. 1. 2019

Královské město Žatec se nachází zhruba 75 km severozápadně od Prahy. Patří mezi nejstarší města ve střední Evropě. První písemná zmínka pochází z roku 1004. Vznik vrcholně středověkého města završila listina z roku 1265, jíž král Přemysl Otakar II. udělil Žatci významná privilegia. V 15. století patřil Žatec k významným oporám husitského hnutí. V roce 1421 byla pod jeho hradbami poražena vojska II. křížové výpravy. V souvislosti s chmelařskou konjunkturou v 19. století došlo k rozsáhlé modernizaci města. Žatec byl také do roku 1850 sídlem kraje a následně okresního hejtmanství. Historický střed města, prohlášený v roce 1961 památkovou rezervací, nabízí řadu významných staveb a rozmanitost slohů od doby románské po secesi. V památkové rezervaci se nachází kolem 550 staveb různých slohů a svou rozlohou patří mezi největší v ČR.

Mračno bodů: Průčelí areálu Žateckého pivovaru ze Žižkova náměstí. Podkladem pro tento snímek byla mračno bodů vyskenovaná 3D laserovým skenerem geodety z Teamu Exact. (vyskenováno 07/2016 přístrojem Riegl VZ-400)

Žatecký pivovar

Areál Žateckého pivovaru je součástí historického centra města. Jeho vznik je datován do roku 1798, kdy byl položen základní kámen průmyslového měšťanského pivovaru. S vlastním zahájením vaření piva se započalo v roce 1801. Novodobá historie Žateckého pivovaru psaná od roku 1989 nebyla pro pivovar nikterak příznivá. Opakovaně nezdařilé privatizace pivovaru v roce 1995 a v roce 1999 v rukou různých subjektů přivedly pivovar takřka ke krachu. V roce 2001 kupuje pivovar anglický vlastník, který začal investovat do technologií pivovaru a postupně začal křísit zašlou slávu Žateckého pivovaru. V roce 2014 vstoupily do Žateckého pivovaru jako spoluvlastník Pivovary Carlsberg, v současnosti jsou jeho jediným vlastníkem. Žatecký pivovar dnes pokračuje v tradici výroby českého piva typu světlého ležáku, stejně jak se tato technologie ustálila od druhé poloviny devatenáctého století, kdy se pivo vyrábí za použití pouze tří základních surovin: vody, sladu a chmele.

Pohled do varny, kde začíná proces vaření piva. Zcela vlevo je umístěna vystírací káď. Uprostřed vzadu se nachází rmutovací pánev. Vpravo se nachází mladinová pánev – zde probíhá chmelovar. Vzadu vpravo (mimo záběr) je ve varně umístěna scezovací káď

Pasportizace areálu pivovaru

Historický úděl areálu Žateckého pivovaru se celkem logicky odráží také v tom, jak byl areál v minulosti udržován, spravován a provozován. Ne vždy byl v dobách minulých vlastník také dobrým hospodářem, a tak projektová dokumentace i záznamy o prováděných rekonstrukcích jsou ne vždy úplné a v mnoha případech i nedohledatelné. A pokud se již v archivu podařilo nalézt alespoň části projektové dokumentace areálu pivovaru, nebyla mnohdy aktuální. V tomto ohledu se areál Žateckého pivovaru organizátorům Letní školy BIMu jevil jako ideální místo pro experimentování s novými technologiemi metody BIM – informačního modelování staveb, jejichž výsledkem bude pasport areálu pivovaru.

Letní škola BIM modelování

Myšlenka pořádání Letní školy BIM vznikla již v roce 2016, kdy její organizátoři chtěli vytvořit platformu pro živou výměnu a předávání zkušeností práce založené na principech metody BIM. Za tu dobu se uskutečnili celkem čtyři setkání, která hostil areál Žateckého pivovaru. Ta se odehrávala převážně v užším kruhu lektorů, spolupracujících geodetů a organizátorů Letní školy BIMu.

Již první setkání byla inspirativní v tom, že si lektoři měli možnost uvědomit rozsah a složitost areálu pivovaru. Diskutovali společně, jak rozsáhlý areál rozdělit na logické celky, jak efektivně připravit pracovní prostředí pro práci na BIM pasportu areálu pivovaru. Pro další postup bylo zásadní si uvědomit si, že je nutné pracovní postupy dobře připravit tak, aby na Letní škole BIMu dokázala větší skupina studentů během 4 dnů v týmu efektivně spolupracovat. Z pohledu organizace bylo také prozřetelné se nejprve s prostorově komplikovaným areálem pivovaru dobře seznámit. Lektoři workshopu se také museli seznámit s možnostmi technologií v rukou kolegů geodetů, kteří v prvních fázích sbírali data v podobě mračen bodů, pomocí 3D laserových skenerů. Pro skenování exteriérů byl použit rotační skener na stativu značky Riegl VZ-400 od Teamu Exact. V interiérech byl použit ruční skener GEOSLAM ZEB1, kterým sběr dat zajišťovali geodeti z kanceláře GEO-5. Kromě těchto skenerů ještě v exteriéru areálu skenovali kolegové z firmy SG Geotechnika, kteří obsluhovali rotační skener značky Leica ScanStation P20.

Mračno bodů: Pohled do varny zachycený mobilním 3D laserovým skenerem GEOSLAM ZEB1

Týmová spolupráce

Vždy, když se hovoří o metodě práce BIM zdůrazňuje se velmi často termín spolupráce. V případě řešení větších projektů to platí dvojnásob. Právě zkušenost týmové spolupráce byla tou nejcennější, kterou si mohli účastníci z Letní školy v Žatci odnést.

Samotný program letní školy byl sestaven tak, aby týmy měli dostatek času na vlastní práci – 3D modelování jednotlivých budov areálu pivovaru, které lektoři mezi jednotlivé týmy rozdělili. Úvodní den byl věnován prezentacím technologií i principům metody práce BIM. V dalších dnech byly přestávky mezi pracovními bloky využity k prezentacím lektorů, kteří ve 3D/BIM software ARCHICAD demonstrovali vybrané pracovní postupy při tvorbě modelu. Neméně zajímavou částí programu byli také kontrolní schůzky v průběhu práce, kdy jednotlivé modely z pohledu kvality BIM modelování testoval a hodnotil simulovaný BIM manažer z řad lektorů workshopu.

Digitální dvojče Žateckého pivovaru

Tímto pojmem se někdy označuje BIM model stavby, který vzniká jako věrná kopii reálné stavby ve virtuálním prostoru počítače. Za čtyři dny se účastníkům workshopu sice nemohlo podařit digitální dvojče zpracovat do nejmenších podrobností a v celém rozsahu areálu pivovaru, nicméně byl položen velmi solidní základ pro další práci v rámci dalších běhů Letní školy BIM modelování. Je rozhodně dál na čem (nejen virtuálně) stavět.

Různé interpretace modelu areálu Žateckého pivovaru (zleva doprava od shora dolů): Zjednodušený hmotový model vytvořený zónami, 3D/BIM model s vyšší podrobností detailu, drátěný čárový 3D model, PointCloud – do jednoho modelu sesazená mračna bodů všech dílčích skenů

A za to patří obdiv všem studentům a jejich pedagogům ze středních průmyslových škol stavebních z Brna, Hradce Králové, Letohradu a Opavy, kteří si zaslouží obrovské uznání za předvedené výkony a za příkladnou reprezentaci školy.

Poděkování patří v neposlední řadě také partnerům workshopu, kteří Letní školu BIM modelování v Žatci podpořili. Společnosti Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR za hardware/software podporu a geodetickým kancelářím GEO-5, SG Geotechnika a týmu Exact za sběr dat. 

Mračna bodů: Účastníci letní školy BIM modelování v Žatci se nechali naskenovat laserovým 3D skenerem Leica ScanStation P20

Článek byl převzat z časopisu ERA 21.

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři