Technologie / produkty

Modulární fast food

Lego Lunch je projekt fast food restaurace postavené z recyklovaného kontejneru v Siauliai, Litvě. Koncepce je založena na modulární a opakující se struktuře, kde je každý modul nezávislý a snadno reprodukovatelný.

EARCH.CZ , 24. 10. 2017

Lego Lunch poskytuje příjemné a kvalitní prostředí i v rámci konceptu rychlého občerstvení. Ve veřejném prostoru litevského města Siauliai navrhuje vznik jakéhosi centra zdravého a kvalitního rychlého občerstvení pod širým nebem. Požadavek na kvalitu jídla a veřejné zdraví byl tak jedním z nejdůležitějších v rámci architektonického návrhu.

Projekt je vybudován tvořivým, udržitelným a levným přístupem za použití recyklovaných přepravních kontejnerů (kontejner 20 stop). Kontejnery tvoří nosnou konstrukci s lehkým designem. Další materiály jako dřevo a sklo byly použity ke zlepšení energetické náročnosti a snížení uhlíkové stopy restaurace.

Každý modul obsahuje specifickou funkci umožňující jeho flexibilitu, replikaci a údržbu v případě potřeby. V restauraci je možné zvýšit světlou výšku, střecha je pokryta extenzivní zelení. Design domu se snaží reagovat na okolní prostředí. Vzhledem k umístění v chladném podnebí, s nízkým sklonem slunce na obloze, jsou k dispozici LED osvětlovací systémy a izolace.

K vytvoření udržitelného a užitečného projektu vzniklo schematické uspořádání velké "restaurace". Základem práce bylo pochopení vztahů a interakcí mezi vlastníky, projektanty i zákazníky. Dalším krokem návrhu byla důkladná analýza fungování tohoto typu restaurace. Poslední částí byla syntéza prvních dvou kroků a následné kvalitní navržení projektu v závislosti na skutečných potřebách vlastníků, uživatelů, zákazníků a funkčního řetězce.

Lego Lunch je ekonomicky i ekologicky udržitelný projekt, který vytváří orientační bod ve svém okolí. Nabízí také zajímavé panoramatické výhledy na blízké okolí. Finální estetika je vytvořena kombinací různých materiálů - konkrétně dřeva, skla a kovu.

  • Autoři: Hermann Kamte
  • Země: Litva
  • Město: Siauliai
  • Datum projektu: 2016

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři