Události / architektonické soutěže

Architekti očekávají soutěž na expozice Národního muzea

Historická budova Národního muzea byla 7. července 2011 uzavřena a započala její rekonstrukce, která potrvá do června 2015. Kromě obnovy stavby budou také řešeny stálé expozice, jejichž investiční náklady by se měly pohybovat v řádech stovek milionů Kč. Vedení muzea připravuje na rok 2012 výběrové řízení na jejich řešení. Česká komora architektů (ČKA) doporučuje využít pro tento účel architektonickou soutěž.

Česká komora architektů , 27. 7. 2011

Koncept řešení expozic

V současné době vedení Národního muzea pracuje se specializovaným týmem na konceptuálním řešení stálých expozic a návštěvnického provozu v historické budově Národního muzea po její rekonstrukci v návaznosti na Novou budovu Národního muzea (bývalou budovu Federálního shromáždění). Cílem stálých expozic je prezentovat historii a přírodní vědy na základě jedinečných exponátů ze sbírek muzea. Návrh návštěvnických programů a tras řeší prostoroví koordinátoři z kurátorského hlediska, zpracovává se libreto. Teprve po dopracování této fáze se návrh stane podkladem pro další postup, v němž by měla být připravována architektonická řešení a design jednotlivých částí expozice.

Soutěž na architektonické řešení expozice

Dle sdělení náměstkyně generálního ředitele Národního muzea Dagmar Fialové „by mělo v roce 2012 muzeum začít pracovat na zadání výběrového řízení na zpracovatele dílčích částí stálé expozice a návštěvnického zázemí, případně expozice jako celku“. V této fázi je připraveno jednat o způsobu zadání zakázky opět s Českou komorou architektů.

ČKA doporučuje, aby alespoň v tomto případě bylo postupováno při hledání zhotovitele projektu prostřednictvím architektonické soutěže, když se to nepodařilo u rekonstrukce budovy. Tento transparentní způsob přináší množství různorodých řešení, z nichž si může zadavatel vybrat. Navíc se jedná o postup hodný významu instituce. Tím spíše, že se bude jednat o relativně vysoké investiční náklady na řešení expozic, které budou dosahovat stamilionů korun.

Obavy

Architektonická obec chtě nechtě přirovnává rekonstrukci Národního muzea k obdobným zahraničím počinům (např. rekonstrukci Nového muzea v Berlíně, jehož projektant David Chipperfield získal letošní Mies van der Rohe Award, nejprestižnější cenu za současnou evropskou architekturu), ale také je přirovnává k podobným akcím u nás (např. počátkem července byly vyhlášeny výsledky soutěže na realizaci trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích, jejímž vítězem se stal ateliér Projektil Architekti). Nabízí se srovnání i s rekonstrukcí Národního technického muzea, které bylo po čtyřech letech otevřeno letos v únoru. Také zde byly zpracovávány architektonické návrhy řešení jednotlivých expozic. Některé se podařilo zrealizovat, jiné nikoliv, některé návrhy jsou nyní redukovány. Došly totiž peníze. Národní muzeum se dle sdělení náměstkyně bude snažit takové situaci vyvarovat a investiční záměr dobře připravit. Rekonstrukce budovy a realizace expozic mají oddělené financování, takže by se ani nemělo stát, že se peníze na expozice využijí již při rekonstrukci.  

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři