Události / architektonické soutěže

Bridging Prague Award : Zamrzlá řeka

Mezinárodní architektonická soutěž, která se konala v průběhu května 2012 a byla součástí festivalu reSITE, hledala novou podobu pražských nábřeží. Do soutěže se zaregistrovalo 662 ateliérů z celého světa.

EARCH.CZ , 19. 9. 2012

název Zamrzlá řeka

autoři Eduard Seibert (Česká republika)

soutěž Bridging Prague Award

umístění v soutěži čestné uznání

Mezinárodní mezioborové týmy soutěžily o ceny ve výši 3000, 2000 a 1000 eur věnované společností Skanska. Ve svých návrzích zpracovávaly nejvhodnější řešení pro nábřeží Vltavy a jeho bezprostřední okolí, vymezená dvěma mosty – z jihu Železničním a ze severu Libeňským. Tento dlouhý úsek řeky má na obou březích velmi různorodý charakter i kvalitu, což soutěžícím dávalo příležitost k výběru a zpracování celé škály míst či oblastí. Návrhy měly využít stávající potenciál řeky, definovat spojení řeky a metropole – a směřovat ke vzniku přitažlivých veřejných prostranství vhodného měřítka, ožívajících řadou aktivit.

Autorská zpráva

Povrch zamrzlé Vltavy je největším kontinuálním prostorem v Praze. Přesto je využíván jen málo. Nestačí řešit pouze břehy, neboť hlavní plochou je zde hladina řeky, břehy jsou jen servisní plochou.

Vodní plocha je využívána takto extenzivně nejen z důvodu chybějících přístupů a služeb, ale hlavně proto, že v zimě už nezamrzá a v létě je nepříjemně studená. Důvodem je, že vltavská kaskáda vypouští vodu o stejné teplotě, takže je v zimě příliš teplá, aby zmrzla a v létě příliš studená na plavání.

Lidé budou plavat v příjemné vodě i bez mola, ale ani nejlepší molo je nedonutí plavat ve studené vodě. Umožněme jim plavat, umožněme jim bruslit.

Hodnocení poroty

Díky vltavské kaskádě je řeka v létě relativně studená a v zimě naopak teplá, tak že nezamrzá. Návrh předkládá myšlenku úpravy vltavské kaskády tak, aby řeka v zimě zamrzala na delší časové období. Chápe ji jako rozsáhlý veřejný prostor, jehož využití je nižší, než by mohlo být. Zamrzání Vltavy se stává prostředkem ke většímu využití jejího potenciálu.

Hlavním organizátorem festivalu reSITE je americký urbanista a krajinný architekt Martin Barry, držitel Fullbrightova stipendia, působící na FA ČVUT v Praze. Spoluorganizátory jsou Nadace Partnerství a mezinárodní vysoká škola architektury Architectural Institute in Prague (ARCHIP). Na projektu se spolupodílejí i další iniciativy a organizace: Auto*Mat, Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA), Aerofilms, Street for Art, a Nová scéna Národního divadla.

  • Autoři: Eduard Seibert
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Město: Praha
  • Datum projektu: 2012

Klíčová slova:

Vltava

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři