Události / architektonické soutěže

Fantastický plastický most

Z místa před skromným vstupem do Ermitáže Amsterdam se naskýtají nádherné výhledy na řeku Amstel, ale chybí zde urbánní prostor, kam by se mohly uchýlit davy návštěvníků. Tento most je nejen dalším propojením s Ermitáží, ale zároveň i novou dominantou, která vytváří okolo hlavního vchodu nové náměstí se službami.

EARCH.CZ , 18. 5. 2012

Městská krajina

Návštěvníci kteří přechází nebo přejíždějí most na kole si mohou vychutnat nerušený výhled na řeku Amstel v samotném srdci Amsterdamu. Proto jsme zvolili řešení bez vysokých pilířů, napínacích lan atd. Městská krajina je nejdůležitější a měla by taková zůstat. Navrhujeme plující most, kde je celá jeho konstrukce umístěna pod mostovkou. Jelikož jde o plující most, je možné použít malých rozponů a tím mít i tenčí konstrukci mostovky. Most je vyroben z recyklovaných plastů a tím napomáhá redukovat globální probém odpadů. Plasty jsou ještě stále jedním z nejméně recyklovaných materiálů a tento most má sloužit jako vzor ke změně.

Dynamický výraz

Podpory mostu jsou parametrické variace jednoho základního tvaru. Podpory dodávají konstrukci dynamický výraz v místech, kde se stýkají jednotlivé pohyblivé části mostu. Pro maximalizaci výhledu na řeku Amstel jsme zvolili transparentní zábradlí. Pochozí plocha je opatřena vrstvou z průhledného plastu se "škrábanci", které odkazují k bruslení a krajině holandských a ruských zim.

Interakce

Zábradlí obsahuje LED osvětlení, které večer interaktivně reaguje na pohyb chodců, čímž se automaticky koriguje síla světla. Samotný most také reaguje na cyklisty a chodce - pomalu se zvedá nebo klesá podle zatížení různých částí. Když je plně zatížen lidmi (během Dne královny), budou plováky zatlačeny do maximální hloubky řeky Amstel. I pak ale bude dostatečně vysoko, aby pod ním mohly proplouvat lodě.

Na konci doby své životnosti může být most snadno odstraněn a opět recyklován.

Energie

Moderní budovy jsou čím dál více energeticky úsporné co se týká jejich provozu. Jelikož množství vložené energie zůstává relativně stejné, poměr mezi vloženou energií a energií provozu se mění. Vložená energie se stává polovinou celkové energie, kterou stavba za svůj život spotřebuje.

Pro mostní konstrukce, jakožto konstrukce infrastruktury, se poměr posouvá ještě více na stranu energie do stavby vložené. Na základě hrubého odhadu můžeme bezpečně říct, že u mostů činí 75 - 85% z celkové energetické spotřeby energie vložená a 15 - 25% tvoří energie spotřebovaná při údržbě a osvětlení. To je klíč k minimalizaci množství energie do mostu vložené. Recyklace stavebních materiálů všeobecně šetří podstatné množství energie, která by jinak zůstala nevyužita. Procento ztrát materiálu při jeho recyklaci závisí na druhu materálu.

Plující most

Pro návrh mostu bylo použito relativně malých rozponů. Tento úkol nevyžaduje velké rozpony a udržení malých rozponů přináší řadu výhod: - malé rozpony vyžadují minimální množství materiálu, čímž se snižuje množství vložené energie - malé rozpony umožňují subtilnější konstrukci mostovky, což je žádoucí z estetického hlediska - prvky, které jsou dostatečně malé k převozu, umožňují prefabrikaci Namísto použití trvalých a těžkých mostních základů pluje most nad vodní hladinou. Most je založen na plovácích, které podporují most využitím principu vztlaku.

                                                                                                                                                                                Dokončení na další straně. 

Redukce odpadů využitím recyklace

Přestože jsou amsterdamské kanály čistší, než tomu bylo dříve, stále je co zlepšovat. Jedním z hlavních zdrojů znečištění jsou nečistoty naváté větrem a nepovolené vyústění kanalizace z objektů. Kromě kol končí v kanálech i značné množství plastikových sáčků a obalů. Je to vlastně analogie "Velkého pacifického odpadkového pásu" (Great Pacific Garbage Patch) ale v menším měřítku. Skutečnost, že většina plastů není biologicky rozložitelných, znamená, že dříve nebo později bude nutné je mechanicky odstranit. Většina plastů, které končí v krajině jsou buď polystyreny nebo polyetyleny. To jsou plasty, vyráběné ve formě pěny.

Volba použití recyklovaných plastů jako hlavního materiálu mostu tak získává další rozměr strategie udržitelného stavění. Nejen, že je tím sníženo množství vložené energie a s tím souvisejících emisí oxidu uhlíku, ale požití recyklovaného materiálu také snižuje ekologické zatížení vodního prostředí.

Plováky

Polyethylenová pěna je velice odolná proti vodě a je vhodná k výrobě podpůrných plováků. Tento materiál může být natřen tmavou barvou, aby byla snížena jeho viditelnost a ponechán zcela ponořený. Plováky čelí zatížení konstrukce principem vztlaku. Aby nedošlo k odplutí mostu, je nutné konstrukci přikotvit. Hlavní podélné síly jsou síly proudu řeky a zatížení větrem.

Struktura mostovky

Nejlepší je vyrobit mostovku z recyklovaného polystyrenu, známého také jako EPS pěna. Velké bloky EPS mohou být slepeny epoxydem a poté obroušeny do požadovaných tvarů. Pro tento proces není potřeba žádných forem a s dnešní počítačovou technologií může být návrh odeslán přímo na 3D frézu, která vytvoří specifické tvary. Toto jádro z pěny bude opatřeno pevnou krycí vrstvou podobným způsobem jako surfové prkno.

V místech ukotvení zábradlí a styku mostovky s mostními pilíři musí být mostovka vyztužena aby přenesla koncentrované zatížení v těchto místech. Její povrch musí být také protiskluzný a odolný proti každodennímu zatížení provozem chodců a cyklistů. Navíc je nutná jistá robustnost proti vlivu vandalismu a případně požáru.

Klíčová slova:

Amsterdam most

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři