Architektura / industriální a technické stavby

Ikona pro Amsterdam: Pomalu žijící most

Třetí příčku a odměnu $800 získal v mezinárodní ideové soutěži na ikonický most pro Amsterdam tento projekt, který pro svou konstrukci využívá modulárního řešení, složeného z plovoucích kontejnerů.

EARCH.CZ , 28. 5. 2012

Přístup / Koncepce

Ikona ve smyslu toho, co zobrazuje i toho, čím je - tj. krásný, efektivní a živý most. Mění se v čase, spíše než že by to byl statický symbol. Jeho krása je v jednoduchosti, jeho program je slibný, jeho uživatelé jsou jeho životem.

Je navržen tak, aby měl minimální dopad na své bezprostřední okolí, ale také aby se ve městě občas zviditelnil, přirozeně zapadá do struktury Amsterdamu a zároveň je jedinečný. Je snadno zapamatovatelný, ale jinak než ostatní mosty, je zkrátka zvláštní.

Jeho podstatou je udržitelnost, skládá se ze standardních člunů, kontejnerů, komponentů a materiálů, které jsou snadno dostupné a mohou být recyklovány. Jeho přizpůsobivost ale umožňuje použít nejmodernější technologie.

Design / logistika

Pomalu žijící most žije na Amstelu a jeho kanálech. Mezi východním a západním břehem je nejvíce flexibilní ve svém středu, severojižně je fixován na centrální osu muzea. Most se mění v průběhu dne i ročních dob.

Prioritou zůstává propustnost plavidel. Technici - rezidenti otevírají a zavírají most, zatímco chodci, běžci a cyklisté si udělají přestávku nebo jedou jinou cestou. Styl pomalého mostu umožňuje obyvatelům a návštěvníkům určovat vzhled mostu, jeho různé vesele pomalované mobilní elementy (kavárna a piknikové čluny nebo kyvadlová doprava mezi hlavním vlakovým nádraží, Ermitáží a jinými institucemi), nebo jejich opravny jízdních kol. Dostupnost člunů zajišťují spoje pomocí ramp, lan a řetězů.

Nadprogram / Závěr

Čluny a kontejnery umožňují přidat do programové náplně ještě další zařízení, včetně zahradních úprav, prodejních stánků, jeviště či koupaliště. Most také plní funkci mola.

Zpráva poroty

Tento projekt vznikl chytře, s lehkým humorem a docela riskantním přístupem. Porota nemohla neocenit takový svěží a jednoduchý návrh, do něhož jsou všechny povinné části programu zapracovány s podtónem řádného a odpovědného spoluobývání.

Návrhem je vcelku organický a flexibilní most, který může růst nebo hubnout podle doby, potřeby, počasí nebo zváštních událostí. Právě aktivita nad vodní hladinou je to, co vytváří přechod - pomalu žijící organický přechod. Most žije a existuje díky způsobu, jakým jeho uživatelé využívají prostor, díky identitě či aktivitě, která se zde odehrává.

Nejde pouze o most, ve své podstatě se jedná o čtvrť, místo, které se neustále proměňuje pod vlivem požadavků každodenního života města.

Chytře vyvedený, graficky prezentovaný a dynamicky odvedený kus práce, který v podstatě objevil jinou cestu, jak pozvednout jednoduchou myšlenku "přejít". Bravo!

Členové poroty

Tutard Laetitia – architekt (Francie) Castillo Desiree – umělkyně / fotografka (Ekvádor) Yusta Garcia Ferran – inženýr / architekt / pedagog (Španělsko)

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři